Významní rodáci

Antonín Placher

Ředitel Antonín Placher

Antonín Placher narodil se 21. prosince 1853; studoval v Kroměříži a v Brně. Byl podučitelem v Komíně u Brna, učitelem v Pustiměři, Rašově u Tišnova, v Soběšicích u Brna a Vážanech K. u Rousínova, kdež stal se roku 1890 nadučitelem. Dne 7. března 1896 nastoupil na místo řídícího učitele v Ivanovicích. V listopadu 1897 vykonal s vyznamenáním zkoušku učitelskou pro III. odbor a 23. dubna 1898 ustanoven byl ředitelem měšťanské školy chlapecké v Ivanovicích. Roku 1904 byla mu přidělena také správa dívčí měšťanské školy. O vybudování zdejších škol má velikou zásluhu.

Roku 1896 se přičinil, aby v Ivanovicích zřízena byla živnostenská pokračovací škola. Aby odstraněna byla závada špatné docházky školní těch žáků, kteří opatrují sourozence, zřízena byla jeho přičiněním opatrovna pro děti školou nepovinné.

Antonín Placher byl též dobrým hudebníkem. Po kroužkových učitelských schůzích, které se konaly v Ivanovicích, hrávalo smýčcové kvarteto, které on zřídil. Byl také výborným kreslířem a malířem, zvláště krajinářem a namaloval množství krásných obrazů. Pro školy sestavil "návod volného kreslení ve škole obecné", o kterémžto předmětě konal přednášky pro učitele nejen na Vyškovsku, ale i v mnohých jiných okresích. Po mnoho let byl předsedou učitelské jednoty "Budeč" a "Včelařského spolku" ve Vyškově. Pro Ústředí včelařské v Brně namaloval velikou řadu rostlin medonosných a mnoho včelínů z širšího okolí Ivanovic.

Mnohostranná a pronikavá činnost jeho uznávána byla všeobecně. V srpnu roku 1911 byl mu udělen od císaře zlatý záslužný kříž. Od obcí Ivanovic na Hané a od Vážan K. byl jmenován čestným občanem. Řemeslnická jednota Svatopluk v Ivanovicích a učitelská jednota Budeč vyznamenaly jej roku 1911 čestným členstvím.

Dne 2. září 1912 dán byl z příčin zdravotních na trvalý odpočinek. Zemská školní rada vyslovila mu uznání za velmi úspěšné působení.

Jsa na odpočinku usadil se v Pustiměři a zde zabýval se až do smrti malbou a včelařstvím.

Jsa nemocen odebral se v srpnu 1927 na léčení do brněnské nemocnice, kde již téměř zdráv náhle zemřel 30. září 1927.

Jest pochován na Ústředním hřbitově v Brně.

Občané ivanovští a všichni jiní, kdož ho znali, zachovají ho v milé a čestné paměti.

 

Čerpáno z kroniky pana Františka Hladkého "PAMĚTI MĚSTA IVANOVIC NA HANÉ" vydané NAKLADATELSTVÍM GARN 2018.

 

 

Antonín Placher (1853 - 1927)

Antonín Placher se narodil v Ivanovicích 21. prosince 1853. Z obecné školy odešel na studie nejprve do Kroměříže, potom do Brna. Jako podučitel začal svoji učitelskou dráhu v Komíně u Brna. Jako učitel pokračoval v Pustiměři, Rašově u Tišnova, v Soběšicích u Brna. V Královopolských Vážanech u Rousínova byl roku 1890 jmenován nadučitelem.

7. března 1896 nastoupil místo řídícího učitele v Ivanovicích. V listopadu 1897 vykonal s vyznamenáním učitelskou zkoušku pro III. odbor a 20. dubna 1898 byl ustanoven ředitelem měšťanské školy chlapecké v Ivanovicích. Roku 1904 mu byla přidělena také správa měšťanské školy dívčí.

Na budování školství v Ivanovicích měl Antonín Placher velký podíl. Byl jedním z těch, kdož se zasadili o zřízení živnostenské školy pokračovací. Jeho přičiněním byla zřízena opatrovna pro děti předškolního věku, aby tím byla odstraněna absence jejich starších sourozenců, kteří je museli doma opatrovat.

Antonín Placher byl též dobrým hudebníkem. Řídil smyčcové kvarteto, které hrávalo na pravidelných učitelských kroužcích, pořádaných v Ivanovicích. 3. února 1900 podal žádost, aby za varhanictví a ředitele kůru byl stanoven plat, nikoliv odměna. Asi mu plně vyhověno nebylo, protože 28. května 1905 se varhanictví vzdal.

Ze všeho nejvíce miloval Placher svůj obor - kreslení. Byl výborným kreslířem a malířem - krajinářem s nespočtem namalovaných obrazů. Pro výuku přírodopisu namaloval celou řadu nástěnných obrazů nejrůznějších živočichů a rostlin. Pro školy sestavil také "Návod volného kreslení ve škole obecné", o němž uspořádal přednášky pro učitele vyškovského i jiných okresů. Po mnoho let byl předsedou Učitelské jednoty "Budeč" a "Včelařského spolku" ve Vyškově. Pro "Ústředí včelařské" v Brně namaloval velké množství medonosných rostlin i mnoho včelínů z širokého okolí Ivanovic.

Za mimořádné celoživotní zásluhy udělil císař Placherovi vysoké vyznamenání - zlatý kříž. 7. září 1911 za účasti spolků a množství obecenstva mu byl předán okresním hejtmanem JUDr. Wiererem a okresním školním inspektorem Antonínem Kotrlým. Starosta obce Fr. Hanák mu předal diplom o udělení čestného občanství města a předseda "Svatopluku" Holanec diplom čestného člena spolku. Čestným členem ho jmenovala také Vyškovská učitelská jednota "Budeč". I Královopolské Vážany, jeho dřívější působiště, ho jmenovaly svým čestným občanem.

V březnu 1912 se Placher ze zdravotních důvodů (chronická nemoc hlasivek) odstěhoval do Pustiměře a od 2. září rozhodnutím Zemské školní rady č. j. 24210 byl dán na trvalý odpočinek, přičemž obdržel uznání za velmi úspěšné učitelské působení. Dále už se věnoval jen svým dvěma koníčkům - malování a včelaření. V srpnu 1927 se odebral na léčení do brněnské nemocnice, kde téměř uzdraven, náhle 30. září zemřel. Pochován je na ústředním hřbitově v Brně.

 

Čerpáno z kroniky pana Emila Paláska "IVANOVICE NA HANÉ - Z historie k současnosti" vydané MĚSTEM IVANOVICE NA HANÉ 1998.

Novinky

Kontakt

  • Základní škola Ivanovice na Hané, okres Vyškov, příspěvková organizace
    Tyršova 218/4, 683 23 Ivanovice na Hané
  • (+420) 517 363 327 - Základní škola Tyršova 218/4
    (+420) 517 363 225 - Školní jídelna
    (+420) 515 539 399 - Školní družina (přímá linka)

Fotogalerie