Významní rodáci

Antonín Placher

Ředitel Antonín Placher

Antonín Placher narodil se 21. prosince 1853; studoval v Kroměříži a v Brně. Byl podučitelem v Komíně u Brna, učitelem v Pustiměři, Rašově u Tišnova, v Soběšicích u Brna a Vážanech K. u Rousínova, kdež stal se roku 1890 nadučitelem. Dne 7. března 1896 nastoupil na místo řídícího učitele v Ivanovicích. V listopadu 1897 vykonal s vyznamenáním zkoušku učitelskou pro III. odbor a 23. dubna 1898 ustanoven byl ředitelem měšťanské školy chlapecké v Ivanovicích. Roku 1904 byla mu přidělena také správa dívčí měšťanské školy. O vybudování zdejších škol má velikou zásluhu.

Roku 1896 se přičinil, aby v Ivanovicích zřízena byla živnostenská pokračovací škola. Aby odstraněna byla závada špatné docházky školní těch žáků, kteří opatrují sourozence, zřízena byla jeho přičiněním opatrovna pro děti školou nepovinné.

Antonín Placher byl též dobrým hudebníkem. Po kroužkových učitelských schůzích, které se konaly v Ivanovicích, hrávalo smýčcové kvarteto, které on zřídil. Byl také výborným kreslířem a malířem, zvláště krajinářem a namaloval množství krásných obrazů. Pro školy sestavil "návod volného kreslení ve škole obecné", o kterémžto předmětě konal přednášky pro učitele nejen na Vyškovsku, ale i v mnohých jiných okresích. Po mnoho let byl předsedou učitelské jednoty "Budeč" a "Včelařského spolku" ve Vyškově. Pro Ústředí včelařské v Brně namaloval velikou řadu rostlin medonosných a mnoho včelínů z širšího okolí Ivanovic.

Mnohostranná a pronikavá činnost jeho uznávána byla všeobecně. V srpnu roku 1911 byl mu udělen od císaře zlatý záslužný kříž. Od obcí Ivanovic na Hané a od Vážan K. byl jmenován čestným občanem. Řemeslnická jednota Svatopluk v Ivanovicích a učitelská jednota Budeč vyznamenaly jej roku 1911 čestným členstvím.

Dne 2. září 1912 dán byl z příčin zdravotních na trvalý odpočinek. Zemská školní rada vyslovila mu uznání za velmi úspěšné působení.

Jsa na odpočinku usadil se v Pustiměři a zde zabýval se až do smrti malbou a včelařstvím.

Jsa nemocen odebral se v srpnu 1927 na léčení do brněnské nemocnice, kde již téměř zdráv náhle zemřel 30. září 1927.

Jest pochován na Ústředním hřbitově v Brně.

Občané ivanovští a všichni jiní, kdož ho znali, zachovají ho v milé a čestné paměti.

 

Čerpáno z kroniky pana Františka Hladkého "PAMĚTI MĚSTA IVANOVIC NA HANÉ" vydané NAKLADATELSTVÍM GARN 2018.

Novinky

Kontakt

  • Základní škola Ivanovice na Hané, okres Vyškov, příspěvková organizace
    Tyršova 218/4, 683 23 Ivanovice na Hané
  • (+420) 517 363 327 - Základní škola Tyršova 218/4
    (+420) 517 363 225 - Školní jídelna
    (+420) 515 539 399 - Školní družina (přímá linka)

Fotogalerie