6. A

Materiály pro domácí přípravu

Anglický jazyk

6.A - Anglický jazyk.pdf

6.A - Anglický jazyk - od 30.3.pdf

6.A - Anglický jazyk - duben.pdf

6.A - Anglický jazyk - úkoly.pdf

6.A - Anglický jazyk - do 20.5.pdf

6.A - Anglický jazyk - do 27.5.pdf

6.A - Anglický jazyk - úkoly.pdf

6.A - Anglický jazyk - do 10.6.pdf

 

Český jazyk

6.A - Český jazyk - úkoly.pdf

6.A - Český jazyk - řešení - str. 67-converted.pdf

6.A - Český jazyk - řešení str. 68-69.pdf

6.A - Český jazyk - Moderní literatura - pro děti a mládež - 1. část.pdf

6.A - Český jazyk - učivo - od 23. do 27.3.pdf

6.A - Český jazyk - řešení str. 70 cv. 1 a 5.pdf

6.A - Český jazyk - Dopis pro žáky k učivu.pdf

6.A - Český jazyk - řešení zadaných úkolů.pdf

6.A - Český jazyk - učivo - od 30.3. - 3.4.pdf

6.A - Český jazyk - souhlásky znělé a neznělé.pdf

6.A - Český jazyk - řešeni zadaných úkolů.pdf

6.A - Český jazyk - učivo - od 6.4. do 14.4.pdf

6.A - Moderní literatura - pro děti a mládež - 2. část.pdf

6.A - Český jazyk - učivo - od 14.4 do 17.4.pdf

6.A - Český jazyk - Zvuková stranka slova a věty.pdf

6.A - Český jazyk - řešení sloh.pdf

6.A - Videokonference - Zoom.us.pdf

6.A - Český jazyk - učivo - od 20. do 24.4.pdf

6.A - Český jazyk - bajka.pdf

6.A - Český jazyk - řešení zadaných úkolů.pdf

6.A - Český jazyk - učivo - od 27. do 30.4.pdf

6.A - Český jazyk - řešení zadaných úkolů.pdf

6.A - Český jazyk - učivo - od  4.5. do 7.5.pdf

6.A - Český jazyk - řešení zadaných úkolů.pdf

6.A - Český jazyk - učivo - od 11.5. do 15.5.pdf

6.A - Český jazyk - sloh - vypravování.pdf

6.A - Český jazyk - řešení mluvnice.pdf

6.A - Český jazyk - řešní sloh.pdf

6.A - Český jazyk - učivo - od 18.5. do 22.5.pdf

6.A - Český jazyk - řešení zadaných úkolů.pdf

6.A - Český jazyk - učivo - od 25.5. do 29.5.pdf

6.A - Český jazyk - sloh - vypravování.pdf

6.A - Český jazyk - červen.pdf


 

Dějepis

6.A - Dějepis 6.pdf

6.A - Dějepis - do 15.5.pdf

6.A - Přihlášení do online testování - alfbook.pdf

6.A - Dějepis - Instrukce k prac. listům.pdf

6.A - Dějepis - Řecko.pdf

6.A - Dějepis - Řím - web.pdf

6.A - Dějepis - do 19.6.pdf

 

Fyzika

6.A - Fyzika - Magnetické vlastnosti látek 1 - magnety 1 pracovní list.pdf

6.A - Fyzika - MAGNETY A JEJICH VLASTNOSTI - zápis.pdf

6.A - Fyzika - MAGNETICKÁ INDUKCE a MAGNETOVÁNÍ - 13.-20.3.2020.pdf

6.A - Fyzika - Magnetické pole a magnetické indukční čáry 22.-27.3.2020.pdf

6.A - Fyzika - Řešení magnetické indukční čáry 23.3.2020.pdf

6.A - Fyzika - Magnetické pole Země - zapis - 30.3.2020.pdf

6.A - Fyzika - Opakování - magnetismus - do 26.4.pdf

6.A - Fyzika - Elektrický proud - zápis.pdf

6.A - Fyzika - Zdroje elektrického napětí - do 17.5.pdf

6.A - Fyzika - Účinky elektrického proudu.pdf

6.A - Fyzika - Schéma elektrického obvodu.pdf

 

Matematika

6.A - Matematika do 20.3.pdf

6.A - Matematika do 27.3..pdf

6.A - Matematika do 3.4.2020.pdf

6.A - Matematika do 10.4..pdf

6.A - Matematika do 17.4..pdf

6.A - Matematika do 26.4.pdf

6.A - Matematika do 3.5.pdf

6.A - Dopis pro žáky.pdf

6.A - Matematika do 10.5.pdf

6.A - Matematika do 17.5.pdf

6.A - Matematika do 24.5.pdf

6.A - Matematika do 31.5.pdf

6.A - Matematika do 7.6.pdf

6.A - Matematika do 14.6..pdf

 

Občanská výchova

6.A - Občanská výchova - 6.A.odt.pdf

6.A - Občanská výchova - do 15.5.pdf

 

Přírodopis

6.A - Přírodopis - 1. VYPRACUJ - OTÁZKY.pdf

6.A - Přírodopis - 2. ZÁPIS si zapiš.pdf

6.A - Přírodopis - 3. NAKRESLI A VYPIŠ.pdf

6.A - Přírodopis - 4. PROHLÉDNI SI PREZENTACI.pdf

6.A - Přírodopis - 5. ODPOVĚZ NA OTÁZKY.pdf

6.A - Přírodopis - DOPIS, PŘEČTI!.pdf

6.A - Přírodopis - VIDEA.pdf

6.A - Přírodopis - PRACOVNÍ SEŠIT.pdf

6.A - Přírodopis - ZÁPISY - Hmyz s prom. nedok-nové.pdf

6.A - Přírodopis - PRACOVNÍ SEŠIT - HMYZ S PROM. NEDOK.pdf

6.A - Přírodopis - Hmyz s proměnou dokonalou.pdf

6.A - Přírodopis - Dvoukřídlí.pdf

6.A - Přírodopis - Blanokřídlí.pdf

6.A - Přírodopis - Brouci.pdf

6.A - Přírodopis - Motýli.pdf

6.A - Přírodopis - PRACOVNÍ SEŠIT - ÚKOLY.pdf

 

Zeměpis

6.A - Zeměpis - do 20.3.pdf

6.A - Zeměpis - do 27.3.pdf

6.A - Zeměpis - do 3.4.pdf

6.A - Zeměpis - do 10.4..pdf

6.A - Zeměpis - do 17.4..pdf

6.A - Zeměpis - do 26.4.pdf

6.A - Zeměpis - do 3.5..pdf

6.A - Zeměpis - do 10.5.pdf

6.A - Zeměpis - do 17.5.pdf

6.A - Zeměpis - do 24.5.pdf

6.A - Zeměpis - do 31.5.pdf

6.A - Zeměpis - do 7.6.pdf

Novinky

Kontakt

  • Základní škola Ivanovice na Hané, okres Vyškov, příspěvková organizace
    Tyršova 218/4, 683 23 Ivanovice na Hané
  • (+420) 517 363 327 - Základní škola Tyršova 218/4
    (+420) 517 363 225 - Školní jídelna
    (+420) 515 539 399 - Školní družina (přímá linka)

Fotogalerie