• Čarodějnické učení 4.tř

  Do fotoalba byla přidána nová galerie Čarodějnické učení 4.tř.

  V pátek 29. dubna došlo na naší škole ve 4. třídě k nevídanému odhalení. Od začátku školního roku tuto třídu navštěvovali spořádaní žáci a žákyně. Po celý školní rok udrželi velké tajemství. Nikdo neměl sebemenší podezření o tom, že by něco mohlo být jinak. Ovšem v pátek, den před Čarodějnicemi, do lavic usedli čarodějové a čarodějnice.  Předváděli různá kouzla, zaklínadla a vytvořili unikátní recepty na lektvary. Zářili štěstím a nadšením, že se konečně dostali ke slovu a mohou se v plné kráse předvést před paní učitelkou, která do tohoto okamžiku netušila, s kým se pravidelně setkává. Kdo by si chtěl některý z lektvarů uvařit, musí být silné povahy a zároveň sehnat potřebné ingredience, nebude pro nikoho zajisté snadné. Čarovali, čarovali, až nám chybu udělali.  Bylo to krásné dopoledne.

   

   

 • Výstava ke Dni matek - 08.05.2022

  Do fotoalba byla přidána nová galerie Výstava ke dni matek - 08.05.2022.

  Práce našich žáků prezentované ke Dni matek v Kulturním domě v Ivanovicích na Hané.

 • Oprava a výměna sítí na hřišti na školním dvoře - 05.05.2022

  Do fotoalba byla přidána nová galerie Oprava a výměna sítí na hřišti na školním dvoře - 05.05.2022.

  Průběh prací a první hodiny tělesné výchovy po opravě...

 • Školní kolo Biologické olympiády - 26.04.2022

  Do fotoalba byla přidána nová galerie Školní kolo Biologické olympiády - 26.04.2022.

  Test, poznávání přírodnin a ocenění nejúspěšnějších...

 • Školní kolo Biologické olympiády

  Školní kolo Biologické olympiády

  V měsíci dubnu proběhlo na naší základní škole Školní kolo biologické olympiády pro žáky druhého stupně. Žáci soutěžili ve dvou kategoriích - kategorie "C" (8. a 9. ročník) a kategorie "D" (6. a 7. ročník). Soutěžící si vyzkoušeli test z biologie na téma "Jak přežít zimu" a dále pak poznávali přírodniny - rostliny a živočichy.

  Kdo byl nejúspěšnější?

  Kategorie "C"

  • 1. místo - Marek Červeňák (VIII. A)
  • 2. místo - Martin Klvač (VIII. B)
  • 3. místo - Jitka Hřebíčková (IX. B) a Jakub Otevřel (VIII. A)

  Kategorie "D"

  • 1. místo - Adéla Kubíková (VII. C)
  • 2. místo - Eliška Pištělková (VI. A)
  • 3. místo - Michal Vidlář (VI. A)

  Výhercům gratulujeme a všem ostatním děkujeme za jejich účast.

  Mgr. Kateřina Šafářová

  vedoucí PK ČaP

 • Pozvánky na vystoupení ZUŠ Ivanovice na Hané

  Pozvánky na vystoupení ZUŠ Ivanovice na Hané

  V odkazu zveřejňujeme pozvánky na vystoupení pořádaná Základní uměleckou školou Ivanovice na Hané - "BLUE ŠLE BAND HRAJE VENKU" a "BLUE ŠLE BAND NA CESTÁCH"POZVÁNKY - ZUŠ.

 • Okresní kolo Matematické olympiády 6. tříd

  Okresní kolo Matematické olympiády 6. tříd

  V úterý 12. dubna 2022 se konalo OKRESNÍ KOLO OLYMPIÁDY Z MATEMATIKY 6. TŘÍD. Olympiáda proběhla tradičně v budově Střediska volného času MAJÁK ve Vyškově. Soutěže se zúčastnilo celkem 22 žáků a žákyň z různých škol okresu Vyškov. Naši základní školu reprezentovaly tři žákyně šestého ročníku - Anna Halfarová, Eliška Pištělková (obě VI. A) a Lidmila Kocourková (VI. B).

  Eliška Pištělková se umístila na krásném 5. místě a je vedena jako úspěšný řešitel!

  Patří jí tak velká gratulace a poděkování za vzornou reprezentaci školy.

  Ing. Michaela Bláhová

  PK MaA

 • Jarní výzdoba mého domova - 4. třída

  Do fotoalba byla přidána nová galerie Jarní výzdoba mého domova - 4. třída.

 • Školní kolo olympiády z Anglického jazyka - 25.04.2022

  Do fotoalba byla přidána nová galerie Školní kolo olympiády z Anglického jazyka - 25.04.2022.

 • Den Země - 22.04.2022

  Do fotoalba byla přidána nová galerie Den Země - 22.04.2022.

  Ranní projektová a dopolední úklidová část dne...

 • Dnes slavíme DEN ZEMĚ

  Dnes slavíme DEN ZEMĚ

  Celosvětový svátek věnovaný naší planetě Zemi - Den Země, připadá každý rok na 22. duben. Oslavuje Zemi, která jediná ze všech planet sluneční soustavy umožňuje existenci života - lidí, živočichů i rostlin. Dává nám vzduch, který dýcháme, vodu, kterou pijeme, jídlo, bez kterého bychom nemohli být, prostor, ve kterém žijeme a mnoho dalšího. My lidé jsme si dlouhou dobu mysleli, že toto bohatství je jenom pro nás a že je nevyčerpatelné. Ale ono tomu tak není. Na naší matičce Zemi žije i přemnoho dalších živých tvorů a rostlin, kteří Zemi ke svému životu potřebují stejně tak nutně jako člověk.

  Stanovení termínu tohoto svátku vychází z původních oslav dnů Země, které se obvykle konaly při oslavách jarní rovnodennosti (21. březen). Den Země vznikl v USA spontánně, jako ekologicky laděný svátek upozorňující na dopady životního prostředí. První Den Země byl slaven 22. dubna 1970 v San Francisku. Od roku 1990 se k oslavám Dne Země přidala Československá republika.

  22. duben je věnovaný planetě Zemi ať už smýšlením po ekologické stránce nebo z ohledu na války (které po Zemi bohužel stále probíhají). Cílem moderních oslav Dne Země je upozornit na dopady lidského chování na životní prostředí, a samozřejmě diskuse o možných nápravných a preventivních řešení těchto problémů. Lidé v minulosti Zemi ubližovali a stále ještě ubližují. Třeba tím, že zamořují vzduch vypouštěním životu škodlivých a nebezpečných látek, znečišťují vodu v řekách, mořích a jezerech, ničí životní prostor mnohým živočichům atd. Tak vlastně člověk škodí i sám sobě. Všichni dnes velmi často slýcháme o ozónových dírách, klimatických změnách, smogových situacích, vymírání mnoha druhů rostlin a živočichů a dalších nebezpečích, která jsou jenom důsledkem našeho špatného chování k Zemi.

  Po celém světě, včetně naší republiky, budou probíhat v tyto dny akce u příležitosti tohoto svátku. Lidé budou společně sázet stromy, čistit potoky, uklízet přírodu, budou podnikat pěší či cyklistické výlety, pořádat koncerty a různá představení, budou se promítat filmy s ekologickou tématikou, zorganizují se nejrůznější přednášky, konference či diskusní kroužky. Bude vyhlášeno spousta soutěží a her pro děti.

  Dnes slaví Den Země víc jak miliarda lidí ve více než 193 státech světa. Den Země se tak stal největším sekulárním svátkem, který slaví lidé společně na celé planetě bez ohledu na původ, víru či národnost.

  PROTO MĚJME RÁDI NAŠI ZEMI A CHOVEJME SE K NÍ TAK, JAK MÁME ...

 • 3. B v ZOO

  S ptačími příběhy v ZOO koutku Vyškov se seznámili žáci 3. B. Prošli si celý areál, kde jim paní průvodkyně vyprávěla zajímavosti o všech opeřencích. Přiměla děti si všímat zdánlivě nepodstatných znaků jednotlivých druhů a děti překvapily nejen postřehy, ale i znalostmi. Slunečné jarní počasí a krásné prostředí umocnily velmi příjemné pocity z celého výletu, který jsme zakončili u zmrzlinového stánku.

 • Poděkování

  Poděkování

  Ředitelství školy děkuje touto cestou firmě Fischer Vyškov, spol. s r. o. se sídlem Osvoboditelů 816/59, 683 23 Ivanovice na Hané, za poskytnutí věcného daru ve formě pěti kusů stolních počítačů, včetně veškerého příslušenství. 

  Mgr. Lubomír Judas

  ředitel školy

 • Ukrajinské děti v naší základní škole - 06.04.2022

  Do fotoalba byla přidána nová galerie Ukrajinské děti v naší základní škole - 06.04.2022.

  Ukázka začleňování ukrajinských dětí do nového třídního kolektivu...

 • Ukrajinské děti v naší základní škole

  Ukrajinské děti v naší základní škole

  Naše škola postupně přijímá ukrajinské děti, které se pomalu a úspěšně zapojují do výuky. Mezi prvními, které k nám nastoupily, jsou tři děti ve třídě III. B u paní učitelky Mgr. Lenky Mazáčové. Po prvotním zvládnutí úskalí specifik českého jazyka, jako jsou například dlouhé samohlásky a háčky, jsou už schopny správně číst česká slova a postupně jim porozumět. V matematice úspěšně dohánějí některé učivo, které během ukrajinské distanční výuky dostatečně neprocvičily, a v pohodě s námi pokračují v novém učivu. V angličtině nadšeně pracují s interaktivní tabulí nebo s námi hrají různé didaktické hry. V hodinách prvouky (ukrajinsky "Já a Ukrajina") se zatím nadále vzdělávají pomocí elektronických ukrajinských učebnic, které jim naše škola stáhla do nových školních tabletů. Je důležité, aby se tyto děti znovu vrátily k běžnému školnímu životu, který neodmyslitelně patří k dětství každého člověka, a kde aspoň na chvíli neřeší smutnou realitu současného ukrajinského národa.     

 • Žádost o přijetí do 1. ročníku

  Žádost o přijetí do 1. ročníku

  Vážení rodiče budoucích prvňáčků,

  k zápisu, který proběhne 5. dubna 2022 od 14:30 hod., přineste vyplněnou Žádost o přijetí.

  K zapsání Vašeho dítěte a vygenerování žádosti využijete webové rozhraní, do kterého vstoupíte kliknutím  zde. Toto rozhraní je již aktivní.

  Po rozkliknutí se Vám otevře elektronická přihláška, ve které vyplníte základní informace o Vašem dítěti a zákonném zástupci. Po vyplnění se tato přihláška odešle do našeho systému, a zároveň Vám do e-mailové schránky přijde „Žádost o přijetí“. Tuto „Žádost o přijetí“ je třeba kompletně vyplnit (buď elektronicky nebo ručně) a přinést sebou na zápis. 

  Pokud budete žádat o odklad, je třeba tuto možnost zvolit již v elektronické přihlášce a následně Vám do e-mailové schránky přijde „Žádost o přijetí“ a „Žádost o odklad“. Obě žádosti vyplníte a donesete k zápisu.

  V případě, že přihlášku nemůžete vyplnit on-line, nebo máte jakýkoliv jiný dotaz, volejte na tel. číslo 517 363 327.

  Mgr. Lubomír Judas

  ředitel školy

 • Knihovna Josef Lada - 4. třída

  Do fotoalba byla přidána nová galerie Knihovna Josef Lada - 4. třída.

 • Okresní kolo olympiády v ČJ

  Okresní kolo olympiády v ČJ

  Ve středu 30. března 2022 se konalo OKRESNÍ KOLO OLYMPIÁDY Z ČESKÉHO JAZYKA. Olympiáda proběhla v budově Střediska volného času MAJÁK ve Vyškově. Soutěže se zúčastnilo celkem 28 žáků a žákyň z různých škol okresu Vyškov. Naši základní školu reprezentovaly dvě žákyně devátého ročníku - Jitka Hřebíčková a Lada Zavřelová, obě z IX. B. Jitka i Lada se velmi úspěšně zhostily úkolů z mluvnice jazyka českého i ze slohu. Svými výkony obsadily:

  • Lada Zavřelová - 5. místo
  • Jitka Hřebíčková - 8. místo

  Děvčatům děkujeme za účast a příkladnou reprezentaci školy a gratulujeme k dosažení výborných výsledků!

  Další poděkování patří paní učitelce Mgr. Kamile Pištělkové, která děvčata na soutěž připravila. A poděkování si rovněž zaslouží i naše paní asistentka Kateřina Medková, která po celou dobu olympiády holky doprovázela a podporovala.

 • Recitační soutěž třetích tříd

  Závěr měsíce března jako MĚSÍCE KNIHY patřil recitační soutěži. Žáci 3. A a 3. B se společně sešli nad poezií českých básníků, aby se utkali o nejlepšího recitátora. Odborná porota složená z třídních paní učitelek a paní asistentky posuzovala nejen přednes, ale i délku a náročnost textu. Děti si vedly velmi dobře a bodové ohodnocení bylo velmi těsné. Nakonec se porota rozhodla ohodnotit nejlepší recitátory z každé třídy zvlášť. Ze 3. A se nejlépe umístily Vanesska Linet, Klárka Lasovská a Anička Kučerová, ze 3. B se nejvíc dařilo Adélce Dostálové, Vojtíku Vaculíkovi a Filipu Černému. Pěknou chvilku poezie jsme ukončili písněmi s kytarou.

 • Výsledky Matematického KLOKANA

  Výsledky Matematického KLOKANA

  V pátek dne 18. března 2022 se konalo školní kolo celostátní soutěže Matematický KLOKAN. Soutěžilo se ve čtyřech kategoriích - "Cvrček" (2. a 3. ročník), "Klokánek" (4. a 5. ročník), "Benjamín" (6. a 7. ročník) a "Kadet" (8. a 9. ročník). Průběh soutěže spočívá v tom, že žáci řeší celkem 24 úloh (v kategorii "Cvrček" pouze 18 úloh). Osm úloh je za 3 body, osm úloh za 4 body a osm úloh za 5 bodů podle náročnosti daných příkladů. Žáci měli na řešení úloh 60 minut. Soutěžící mohli dosáhnout maximálně 120 bodů. Na začátku soutěže bylo každému automaticky připsáno 24 bodů. Pokud odpověděli na otázku správně, započítal se jim příslušný počet bodů. Pokud neodpověděli, nezapočítával ani neodečítával se jim žádný bod. Pokud ovšem odpověděli nesprávně, odečetl se jim jeden bod.

  Zde Vám přinášíme výsledky v rámci pořadí úspěšnosti:

  - kategorie "Cvrček" (zúčastnilo se 47 žáků):

  • 1. místo - Teodor Piňous (II. třída) - 70 bodů
  • 2. místo - Filip Černý (III. B) - 69 bodů
  • 3. místo - Liliana Nováková (III. B) - 60 bodů

  - kategorie "Klokánek" (zúčastnilo se 21 žáků):

  • 1. místo -  Markéta Čtvrtníčková (V. A) - 94 bodů
  • 2. místo - Ludmila Matoušková (IV. třída) a Tadeáš Selinger (V. A) - 72 bodů
  • 3. místo - Tadeáš Černý (V. A) - 69 bodů

  - kategorie "Benjamín" (zúčastnilo se 32 žáků):

  • 1. místo - Ondřej Vlček (VII. A) - 91 bodů
  • 2. místo - Dominik Hýzl (VII. B) - 74 bodů
  • 3. místo - Daniel Foltýn (VII. C) - 69 bodů

  - kategorie "Kadet" (zúčastnilo se 26 žáků):

  • 1. místo - Lada Zavřelová (IX. B) - 79 bodů
  • 2. místo - Magdaléna Lukešová (IX. B) a Jiří Vaculík (VIII. A) - 68 bodů
  • 3. místo - Linda Matoušková (IX. B) - 66 bodů

  Úspěšným řešitelům gratulujeme a všem soutěžícím děkujeme za účast.

  za kolektiv vyučujících matematiku

  Mgr. Ivana Karlíková

  vedoucí PK MaA

stránka:

Novinky

Kontakt

 • Základní škola Ivanovice na Hané, okres Vyškov, příspěvková organizace
  Tyršova 218/4, 683 23 Ivanovice na Hané
 • (+420) 517 363 327 - Základní škola Tyršova 218/4
  (+420) 517 363 225 - Školní jídelna
  (+420) 515 539 399 - Školní družina (přímá linka)

Fotogalerie