• ŘEDITELSKÉ VOLNO

  ŘEDITELSKÉ VOLNO

  Oznámení o vyhlášení volného dne v základní škole

  Na základě § 24, odstavce (2) zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) vyhlašuje ředitel Základní školy Ivanovice na Hané, okres Vyškov, příspěvková organizace jeden volný den - čtvrtek 22. 12. 2022 pro žáky základní školy.

  V tento den nebude zajištěn ani provoz školní družiny, stejně tak i školní jídelny.

  Mgr. Lubomír Judas

  ředitel školy

 • Andělská návštěva

  Andělská návštěva

  Bylo pondělí 5. prosince a i k nám do školy zavítal Mikuláš s anděli a čerty. Žáci 9. ročníku si připravili pro své mladší spolužáky z 1. stupně mikulášskou nadílku. Třída IX. A nadělovala dárky žákům ze 3., 4. a 5. ročníku a třída IX. B pak dětem z 1. a 2. ročníku. Nutno podotknout, že naši čerti byli opravdoví pekelníci jak se patří a některé děti naslibovaly, co jen mohly, když je viděly. U nejmenších z nich se občas objevila i nějaká ta slzička... Milý a dobrotivý Mikuláš však spolu s anděly čerty pokaždé uklidnil. Děti přednesly připravené básničky nebo zazpívaly písničky. Všechny hříchy tím byly rázem smazané. Andělé pak rozdávali perníčky a přáníčka, která pro ně vyhotovili opět naši šikovní deváťáci. Mikulášská akce se všem velmi líbila a každý si ji krásně užil. Deváťákům a všem, kteří se na ní jakkoliv podíleli, patří velký dík.

  Mgr. Ivana Karlíková

  třídní učitelka IX. A

 • Andělská návštěva - 05.12.2022

  Do fotoalba byla přidána nová galerie Andělská návštěva - 05.12.2022.

  Mikulášské pásmo s anděly a čerty v podání našich deváťáků, kteří si tento program připravili pro naše žáky 1. stupně. Děkujeme! ;-)

 • Florbal okrsek Vyškov ZŠ Purkyňova - starší žáci - 01.12.2022

  Do fotoalba byla přidána nová galerie Florbal okrsek Vyškov ZŠ Purkyňova - starší žáci.

 • Ekologická exkurze - 29.11.2022

  Do fotoalba byla přidána nová galerie Ekologická exkurze - 29.11.2022.

  Ekologická exkurze našich žáků v ekologickém centru Rychta Krásensko.

 • Ekologická exkurze "Dotekem k poznání"

  Ekologická exkurze "Dotekem k poznání"

  Mění chameleon barvy? Je had slizký? Umí šváb létat? Jak název ekologického programu napovídá, žáci našeho ekologického praktika se pomocí kontaktní výuky seznámili s více či méně exotickými živočichy chovanými v teráriích ekologického centra Rychta Krásensko. Setkali se zde s plazy - gekončíkem, chameleonem, agamou, leguánem, krajtou a želvou žlutohnědou. Také si vzali do ruky některé druhy hmyzu - šváby, cvrčky a strašilky. Dozvěděli se nové informace o adaptaci na podmínky prostředí a strategii přežívání živočichů. Prodiskutovali problematiku chovu zvířat v zajetí, která zvířata je vhodné chovat a co všechno musíme zajistit pro jejich celkovou pohodu. Někteří žáci museli dokonce překonat svůj strach a překvapilo je, jak je příjemné se plazů a hmyzu dotýkat. Nakonec se všichni stali "objeviteli" a vyzkoušeli si ve skupinkách popsat vlastní, vědě neznámý druh živočicha.

  Mgr. Kateřina Šafářová

  vedoucí PK ČaP

 • Pozvánka - SKAUT

  Pozvánka - SKAUT

  Zveřejňujeme touto cestou pozvánku na možnost setkání se v rámci činnosti oddílu Skautůzde.  

 • Od semínka k chlebu - 21.11.2022

  Do fotoalba byla přidána nová galerie Od semínka k chlebu - 21.11.2022.

  Průběh výukového programu, prostřednictvím něhož si naši třeťáci prošli cestu od obilného zrna po až po voňavý chleba.

 • Výukový program - "Od semínka k chlebu"

  Výukový program - "Od semínka k chlebu"

  Žáci III. třídy se v pondělí 21. listopadu 2022 zúčastnili výukového programu v Hanáckém statku v ZOO Vyškov. Zábavnou formou si prošli cestu obilného zrna z pole až k mouce a upečení chleba.

  Dozvěděli se o druzích obilí a různých výrobcích, které z nich lze upéct či vyrobit. Formou hry si zasadili zrno, o které se na poli starali. Vyrostlo jim obilí, sklidili klasy. Poté žáci zjistili, jaký je rozdíl mezi starým způsobem žní kosou a novodobým způsobem pomocí kombajnu. Nakonec si vyzkoušeli vymlátit obilí cepem, pomleli zrno na mlýnku a z namleté mouky si upekli chléb.

  Celý program byl skvěle připraven lektorkami Centra environmentální výchovy a děti velmi zaujal a obohatil.

  Mgr. Lenka Nikolová

  třídní učitelka III. třídy

 • Slavnost Živé abecedy - 21.11.2022

  Do fotoalba byla přidána nová galerie Slavnost Živé abecedy - 21.11.2022.

  Takto si naši prvňáčci užili svoje pondělní slavnostní čtenářské dopoledne ...

 • Slavnost Živé abecedy

  Slavnost Živé abecedy

  V pondělí 21. listopadu 2022 měly děti v prvních třídách projektový den na oslavu ukončení práce v Živé abecedě. Hravou formou si děti procvičily čtení písmen, slabik a slov. Zopakovaly si počítání do pěti, po hmatu poznávaly drobné předměty a také si zasportovaly v tělocvičně. Poslední hodinu přišel pan ředitel Lubomír Judas jako král říše čtenářů, pasoval děti na čtenáře Slabikáře a ty slavnostně slíbily, že budou pilně číst. Akce se vydařila, děti si tento den pěkně užily.

  Mgr. Alena Vyroubalová a Mgr. Marie Hlaváčiková

  třídní učitelky I. A a I. B

 • Kulturní akce - pozvánky MěÚ Vyškov

  Kulturní akce - pozvánky MěÚ Vyškov

  VYŠKOV V ROCE 1805 - akce 2022

  Mgr. Jana Kolčářová ve spolupráci s Městem Vyškov, MKS Vyškov, Oživlou historií při Gymnáziu a SOŠZE Vyškov si Vás dovoluje pozvat na letošní vzpomínkové akce Vyškov v roce 1805, jejichž hlavní část proběhne 29. 11. - 30. 11. 2022.

  Program:

  Pondělí 28. 11. 2022 - v podvečer příjezd rakouské kavalerie a artilerie do Vyškova.

  Úterý 29. 11. 2022 - příchod 4. kolony, připomínka obětí napoleonských válek u kříže na bývalém vojenském hřbitově,

  • od 15:30 hodin na náměstí francouzské polní obvaziště Service de Santé, odpolední doprovodný program,
  • 17:30 hodin komponovaná dobová ukázka Vyškov v roce 1805 - jezdecká šarvátka, boj o dělo, útrapy obyvatel města, pietní zakončení modlitbou za oběti válek,
  • 19:00 hodin večeře.

  Středa 30. 11. 2022 - 9:00 hodin - malá přehlídka vojsk, beseda s diváky, předání proviantu na cestu.

  Doprovodný program:

  • fotografické výstavy - ve vinotéce Sklep U Balátů a v budově gymnázia,
  • 24. 11. 2022 - přednáška Mgr. Jany Kolčářové pro posluchače Univerzity třetího věku Mendelovy univerzity, pobočka Vyškov: Odraz napoleonských válek v lidových písních a tradicích jižní Moravy,
  • 28. 11. 2022 - přednáška Ing. Jaroslava Janúška pro studenty zdravotnického oboru Gymnázia a SOŠZE Vyškov: Z historie vojenských nemocnic a ošetřování,
  • gastronomické speciality z polní kuchyně, vařené víno dle francouzské dobové receptury z vinotéky Sklep U Balátů,
  • v ZOO parku Vyškov k vidění dnes již poměrně vzácný druh osla poitouského, který byl ve francouzské armádě využíván k tažení těžkých děl,
  • v ulicích města putovní výstava Významní "čeští" Rakušané (???) - zatím v jednání.

  PLAKÁT - Vyškov v roce 1805

  PLAKÁT - Vyškov v roce 1805 - výstava

 • Kulturní akce - pozvánky MěÚ Ivanovice na Hané

  Kulturní akce - pozvánky MěÚ Ivanovice na Hané
  • Adventní jarmark (adventní jarmark, prodej domácí zabíjačky, výtvarná dílnička, rozsvícení vánočního stromu) - 26. listopadu 2022 - PLAKÁT
  • Mikulášská pohádka - 4. prosince 2022 - PLAKÁT
 • Oznámení o termínu třídních schůzek

  Oznámení o termínu třídních schůzek

  Ve čtvrtek, dne 24. listopadu 2022, proběhnou na naší škole třídní schůzky. Uskuteční se od 15:00 hodin v jednotlivých kmenových učebnách či kabinetech netřídních učitelů.

  Současně také zveme zástupce Výboru sdružení rodičů na setkání s vedením školy, které proběhne již v úterý 22. listopadu 2022 od 15:30 hodin ve sborovně základní školy na ulici Tyršova 218/4.

  Těšíme se na setkání s Vámi! ;-)

 • Projekt "PRAVĚK" - 6. A

  Do fotoalba byla přidána nová galerie Projekt "PRAVĚK" - 6. A.

  Žáci si vyzkoušeli vžít se do kůže pravěkého člověka - první hodinu si pod vedením paní učitelky Mgr. Karly Bobkové vyráběli nástroje úštěpovou technikou a další hodinu z takto připravených úštěpů dávali dohromady zbraně. Děti si práci v průběhu dvou vyučovacích hodin velice užily.

 • Pozvánka na preventivní akci

  Pozvánka na preventivní akci

  Policie České republiky ve spolupráci s městem Vyškov zve malé i velké na již tradiční preventivní akci, která je známá pod názvem "Je nás vidět!". Akce se koná ve středu 16. listopadu 2022 od 15:30 hodin před budovou Policie ČR Vyškov v Brněnské ulici.

  Pro příchozí budou připravena různá stanoviště, kde si mohou otestovat své znalosti v dopravě nebo vyzkoušet základy první pomoci. Uvidíte policejní i hasičskou techniku. Každý návštěvník, který se akce zúčastní, dostane dárek v podobě reflexního předmětu.

  Na akci spolupracuje BESIP JmK, Městská policie Vyškov, Hasičský záchranný sbor JmK a Český červený kříž Vyškov.

  Srdečně zvou pořadatelé.

  Je nás vidět! 

 • Florbal okrsek Vyškov ZŠ Purkyňova - mladší žáci

  Do fotoalba byla přidána nová galerie Florbal okrsek Vyškov ZŠ Purkyňova - mladší žáci.

 • Poděkování

  Poděkování

  Ředitelství základní školy děkuje touto cestou panu Ing. Tomáši Zukalovi za poskytnutí peněžního daru určeného pro úhradu nákladů spojených s výchovou a vzděláváním.

  Mgr. Lubomír Judas

  ředitel školy

 • Výsledky Pythagoriády

  Výsledky Pythagoriády

  Ve středu dne 2. listopadu 2022 se konalo školní kolo Pythagoriády. Této matematické soutěže se zúčastnilo celkem 40 žáků z 2. stupně. Součástí zadání bylo 15 úloh a na vyřešení těchto příkladů bylo 60 minut času. Úlohy byly poměrně náročné, ale většina zúčastněných si ostudu určitě neudělala.

  A kdo se stal nejlepším řešitelem?

  V 6. ročníku z devíti účastníků byla nejlepší Lucie Hlaváčiková ze VI. B třídy. V 7. ročníku z celkem šesti řešitelů byla na prvním místě Anna Halfarová ze VII. B třídy. Z 8. ročníku, kde byl počet soutěžících 11, byl nejlepším Dominik Hýzl z VIII. B. A z 9. ročníku, který zastupovalo 14 účastníků, excelovali Zdeněk Kovařík a Jiří Vaculík z IX. A třídy.

  Všem zúčastněným děkujeme za účast!

  Mgr. Ivana Karlíková

  vedoucí PK MaA

 • Připomínka termínu - E-shop

  Připomínka termínu - E-shop

  Vážení rodiče a milí žáci,

  rádi bychom Vás informovali o blížícím se termínu konce objednávání na našem školním E-shopu, prostřednictvím něhož si můžete objednat výrobky z kolekce našeho školního volnočasového oblečení. To bude možné pouze do úterý 8. listopadu 2022, následující den se E-shop uzavře a objednané věci půjdou do výroby.

  Objednávky je možné realizovat na adrese: www.kraloveskoly.cz/tyrsova/

  Mgr. Lubomír Judas

  ​​​​​​​ředitel školy

stránka:

Novinky

Kontakt

 • Základní škola Ivanovice na Hané, okres Vyškov, příspěvková organizace
  Tyršova 218/4, 683 23 Ivanovice na Hané
 • (+420) 517 363 327 - Základní škola Tyršova 218/4
  (+420) 517 363 225 - Školní jídelna
  (+420) 515 539 399 - Školní družina (přímá linka)

Fotogalerie