• Aktualizace údajů

  Data z programu aSc Suplování byla aktualizována
 • Recitační soutěž

  Recitační soutěž

  Školní a okresní kolo recitační soutěže

  V úterý 19. února 2019 proběhlo školní kolo recitační soutěže 6. - 9. ročníků. Soutěžilo se ve dvou kategoriích - III. kategorie (žáci 6. ročníku) a IV. kategorie (žáci 8. a 9. ročníku). Zúčastnilo se celkem 21 soutěžících.

  Porota ve složení Mgr. Ivana Képesová, Mgr. Kamila Pištělková a Mgr. Tereza Suchomelová hodnotila výběr textu, paměťové zvládnutí, přednes a celkový dojem soutěžících. Podle těchto kritérií rozhodla o následujícím pořadí:

  III. kategorie

  1. místo: Jasmína Bártová (6. A)

  2. místo: Lada Zavřelová (6. B)

  3. místo: Magdaléna Lukešová (6. B)

  IV. kategorie

  1. místo: Tereza Krečmerová (9. A)

  2. místo: Jan Zeman (8. A)

  3. místo: Štěpán Zouhar (8. B)

  První dva umístění z každé soutěžní kategorie reprezentovali školu na okresním kole recitační soutěže ve Vyškově. Toto kolo se uskutečnilo ve středu 6. března 2019.

  Zde krásně zabojovali všichni reprezentanti, kterým děkujeme a gratulujeme k výsledkům. Zvláště pak Janu Zemanovi, který dokázal v dané kategorii strhnout porotu na svou stranu a umístit se na úžasném 1. místě! Honza tímto úspěchem postupuje do další kategorie - krajského kola recitační soutěže.

  Všichni mu budeme přát štěstí a krásné zážitky ze soutěže, na jejíž úroveň se jen málokomu podaří probojovat...

 • REDUKCE VÝUKY

  REDUKCE VÝUKY

  Upozorňujeme naše žáky a jejich rodiče, že z organizačních důvodů dojde v pátek 8. 3. 2019 k redukci výuky. Vyučování bude ukončeno již po čtvrté vyučovací hodině, tj. v 11:35 hodin. Poté žáci odcházejí na oběd a domů.

  Provoz školní družiny nijak omezen nebude.

  Děkujeme za pochopení.

 • OZNÁMENÍ O STANOVENÉM TERMÍNU ZÁPISU DĚTÍ DO 1. ROČNÍKU

  OZNÁMENÍ O STANOVENÉM TERMÍNU ZÁPISU DĚTÍ DO 1. ROČNÍKU

  Zápis dětí do 1. ročníku na naší škole se uskuteční v úterý 9. 4. 2019, v době od 14:30 do 17:00 hodin v budově ZŠ na ulici Wiedermannova 211.

  Rodiče dětí žádáme, aby s sebou k zápisu přinesli:

  1) Rodný list dítěte

  2) Občanský průkaz jednoho ze zákonných zástupců

  Upozorňujeme rodiče budoucích prvňáčků - jestliže budete předkládat žádost o odklad plnění povinné školní docházky, je nutno tuto uplatnit již u zápisu k povinné školní docházce. Pokud bude následně rozhodnuto o odkladu, budou zákonní zástupci žáků informováni o povinnosti předškolního vzdělávání dítěte a možných způsobech jejího plnění. Informace k této povinnosti naleznete rovněž na těchto webových stránkách v záložce Dokumenty - Dokumenty ke stažení - Informace - Informování o povinnosti předškolního vzdělávání.

  V oddíle Dokumenty - Dokumenty ke stažení - Dotazníky - Desatero pro rodiče dětí předškolního věku je možné seznámit se s jednotlivými oblastmi předškolní zralosti a konkrétními požadavky (dle MŠMT), které by dítě před nástupem do školy mělo splňovat.

  Pro kladné vyřízení žádosti o odkladu povinné školní docházky je nutné žádost doložit doporučujícím posouzením příslušného školského poradenského zařízení (pedagogicko-psychologické poradny), a odborného lékaře nebo klinického psychologa (školský zákon § 37 odst. 1 "Odklad povinné školní docházky").

  Těšíme se na setkání s Vámi a Vašimi dětmi.

 • Aktualizace údajů

  Data z programu aSc Rozvrhy byla aktualizována
 • Lyžák 2019 - Hraběšice

  Do galerie Lyžák 2019 - Hraběšice byly přidány fotografie.

 • Projekty našich šesťáků - angličtina

 • ADOPCE UŽOVKY STROMOVÉ

  ADOPCE UŽOVKY STROMOVÉ

  Naše základní škola se formou adopce stala na období jednoho roku chráněncem užovky stromové. Tato krasavice je chována ZOO PARKEM VYŠKOV a my jsme na její chov přispěli částkou 2 000,- Kč.

   

   

   

   

   

   

 • Ples I. stupně - 6.2.2019

  Do galerie Ples I. stupně - 6.2.2019 byly přidány fotografie.

 • TŘÍDNÍ SCHŮZKA - III. A

  TŘÍDNÍ SCHŮZKA - III. A

  Sdělujeme rodičům žáků třídy III. A (třídní učitelka Mgr. Iveta Moskovská), že náhradní termín zimní třídní schůzky je stanoven na úterý 19. února 2019 v době od 15:00 do 17:00 hodin ve kmenové učebně III. A.

  Na setkání s Vámi se těší Mgr. Iveta Moskovská

 • Přehazovaná - Vyškov 25.1.2019

  Do galerie Přehazovaná - Vyškov 25.1.2019 byly přidány fotografie.

 • ZÁŘÍCÍ OČI

  ZÁŘÍCÍ OČI

  Informujeme Vás o konání 6. ročníku projektu ZÁŘÍCÍ OČI, jehož cílem je udělat dětem radost krátkým dětským programem (představením + dárkem, který by měl rozzářit jejich oči).

  Projekt je předurčen dětem ze znevýhodněného sociálního prostředí (ze sociálně či finančně slabých rodin, neúplných rodin, rodin s výskytem patologických jevů apod. ...) ve věku maximálně 14 až 15 let.

  Akce se uskuteční v pátek 15. března 2019 v 17:00 hodin v malém sále Městského úřadu v Ivanovicích na Hané, Palackého náměstí 796/11, PSČ 683 23.

  Akci pořádá KC NADĚJE, Apoštolská církev Ivanovice na Hané (www.acivanovice.webnode.cz, tel.: 739 600 008) ve spolupráci s německou humanitární organizací NEHEMIA a MĚSTEM Ivanovice na Hané.

  Poznámka: Pozvánku nutnou pro vstup a účast na programu je nutné si vyzvednout v kanceláři školy do pátku 15. února 2019.

   

   

 • UPOZORNĚNÍ

  UPOZORNĚNÍ

  Upozorňujeme rodiče našich žáků, že se v některých třídních kolektivech na II. stupni projevily a potvrdily náznaky fyzického sebepoškozování těla způsobené řeznými ranami žiletkou, případně kružítkem.

  Prosíme, věnujte společně s námi zvýšenou pozornost nad tímto rizikovým chováním, vzájemně se informujme a předávejme své poznatky prostřednictvím třídních učitelů, školní metodičky prevence a vedení školy.

  Děkujeme za spolupráci a Váš čas, který v rámci prevence poskytnete svým dětem.

 • VÁNOČNÍ PŘÁNÍ

  VÁNOČNÍ PŘÁNÍ

  Přejeme všem našim žákům, rodičům, pracovníkům Městského úřadu v Ivanovicích na Hané, partnerským organizacím a přátelům naší školy krásné prožití svátečních dnů vánočních. Bohatou nadílku pod stromečkem a úspěšný vstup do Nového roku 2019.

  Připomínáme, že nástup do školy po Novém roce je ve čtvrtek 3. ledna 2019.

  Kolektiv pracovníků ZŠ

 • ZMĚNA PROVOZU ŠD

  ZMĚNA PROVOZU ŠD

  Oznamujeme rodičům našich žáků, kteří navštěvují školní družinu, že z organizačních důvodů bude činnost školní družiny v pátek (21. 12. 2018) krácena. Odpolední provoz bude ukončen již v 15:00 hodin.

  Děkujeme za pochopení.

 • Přednáška: Mám chytré tělo

  Do galerie Mám chytré tělo byly přidány fotografie.

 • Mikuláš - 5.12.2018

  Do galerie Mikuláš - 5.12.2018 byly přidány fotografie.

 • PODĚKOVÁNÍ

  PODĚKOVÁNÍ

  Vedení školy děkuje všem našim žákům, jejich rodičům a třídním učitelům za krásný přístup v rámci spolupráce na charitativním Projektu "Krabice od bot". Velmi si vážíme Vaší vstřícnosti, ochoty a míry nadšení, kterou jste zmíněnou akci podpořili! Vaším přispěním se podařilo připravit a následně předat neuvěřitelné množství dárkových krabic - jde o 219 balíčků, které bezesporu následně potěší každého z obdarovaných.

  Ve středu, 5. 12. 2018, byly všechny dárky předány do rukou odpovědné osoby, paní Gabriely Vybíralové, která s námi na této akci v rámci projektu spolupracovala a poděkování tak patří i jí.

  Každý z dárků najde svou adresu na některém z blízkých míst: Orgán sociálně-právní ochrany dětí (OSPOD) Vyškov, Piafa Vyškov, Poradna pro občanství, občanská a lidská práva ve Vyškově, Azylový dům v Opatovicích, IQ Roma servis aj. Následně zajistí sociální pracovníci převoz krabic do konkrétních rodin, se kterými uvedené instituce spolupracují. Někde půjde přímo o tzv. sociálně vyloučené lokality, jinde bude distribuce mířit k chudším rodinám, které žijí mezi ostatními.

  Děkujeme a přejeme všem krásný a klidný adventní čas.

 • Oznámení o termínu třídních schůzek

  Oznámení o termínu třídních schůzek

  Ve čtvrtek, dne 13. 12. 2018, proběhnou na naší škole třídní schůzky. Uskuteční se od 15:00 hodin v jednotlivých kmenových učebnách či kabinetech netřídních učitelů.

  Organizační poznámka: Mgr. Ivana Képesová (třídní učitelka IX. B) bude přítomna v době od 14:00 - 15:00 hodin a poté od 17:00 hodin.

  Třídní schůzka třídy III. B (Mgr. Iveta Moskovská) proběhne v náhradním termínu po Novém roce. Termín bude včas oznámen.

  Současně také zveme zástupce Výboru sdružení rodičů na setkání s vedením školy, které proběhne již v úterý 11. 12. 2018 od 15:00 hodin ve sborovně základní školy na ulici Tyršova 218/4.

  Těšíme se na setkání s Vámi! :-)

stránka:

Novinky

Kontakt

 • Základní škola Ivanovice na Hané, okres Vyškov, příspěvková organizace
  Tyršova 218/4, 683 23 Ivanovice na Hané
 • (+420) 517 363 327 - Základní škola Tyršova 218/4
  (+420) 517 363 225 - Školní jídelna
  (+420) 515 539 399 - Školní družina (přímá linka)

Fotogalerie