• Bezpečně v kyberprostoru - 21.04.2021

  Do fotoalba byla přidána nová galerie Bezpečně v kyberprostoru - 21.04.2021.

  Plakáty

 • Bezpečně v kyberprostoru

  Bezpečně v kyberprostoru

  V říjnu 2019 vyhlásil Jihomoravský kraj a Krajské ředitelství policie Jihomoravského kraje 9. ročník soutěže "Bezpečně v kyberprostoru". Soutěž byla určena pro žáky základních škol a studenty středních škol. Soutěžilo se ve čtyřech věkových kategoriích.

  Hlavní myšlenkou soutěže bylo vyjádřit svůj postoj k nebezpečí sociálních sítí. Žáci a studenti mohli vytvořit reklamní plakát, komiks či video s touto tématikou. Odborná porota ocenila v každé kategorii tři nejlepší.

  Slavnostní vyhlášení soutěže se nejdříve mělo uskutečnit v květnu a poté na podzim roku 2020 v Brně. Vzhledem k nepříznivé epidemiologické situaci neproběhlo vyhlášení tradičním způsobem, ale každá oceněná škola si jej zorganizuje podle svých možností...

  Naše základní škola se do tohoto projektu zapojila již potřetí a získala jedno hlavní ocenění. 

  Na prvním místě v Jihomoravském kraji v kategorii C (plakát) se umístila žákyně třídy IX. B Aneta Cupáková. Aneta získala krásné a hodnotné ceny. Plakáty všech zapojených žáků jsou k prohlédnutí v našem Fotoalbu.

  Děkujeme Anetě Cupákové za skvělou reprezentaci školy a blahopřejeme ke krásnému umístění!

  Mgr. Michaela Štípská

  školní metodička prevence

   

 • INFORMACE K PROVOZU ŠKOLY A VÝUKY NA ZŠ IVANOVICE NA HANÉ OD PONDĚLÍ 12. DUBNA 2021

  INFORMACE K PROVOZU ŠKOLY A VÝUKY NA ZŠ IVANOVICE NA HANÉ OD PONDĚLÍ 12. DUBNA 2021

  Vážení rodiče,

  zdravím Vás za vedení naší základní školy. Níže Vám předkládáme informace k organizaci a provozu školy platné od pondělí 12. dubna 2021.

  Jak jste již byli jistě informováni v průběhu týdne z médií, od 12. dubna 2021 začíná opět znovuotevírání některých druhů škol. Dochází po delším čase k částečnému otevření 1. stupně základních škol pro prezenční výuku.

  1) Změna organizace ve výuce na základní škole

  • 1. stupeň ZŠ: povinná prezenční a distanční výuka rotačním (střídavým) způsobem - střídání celých tříd po týdnech s dodržením homogenity skupin. Žáci tříd (ročníků), kteří v daném týdnu neabsolvují prezenční výuku, se povinně vzdělávají distančním způsobem.
  • 2. stupeň ZŠ: povinná distanční výuka (jako doposud).

  2) Zajištění rotační (střídavé) výuky na 1. stupni ZŠ

  Liché týdny v kalendáři:

  • I. třída, III. třída, IV. A - prezenční výuka
  • II. A, II. B. IV. B, V. A, V. B - distanční výuka

  Sudé týdny v kalendáři:

  • II. A, II. B, IV. B, V. A, V. B - prezenční výuka
  • I. třída, III. třída, IV. A - distanční výuka

  - 15. týden (12. 4. - 16. 4. 2021):

  • PREZENČNĚ: I. třída, III. třída, IV. A
  • DISTANČNĚ: II. A, II. B, IV. B, V. A, V. B

  - 16. týden (19. 4. - 23. 4. 2021):

  • PREZENČNĚ: II. A, II. B, IV. B, V. A, V. B
  • DISTANČNĚ: I. třída, III. třída, IV. A

  3) Další informace

  a) Prezenční výuka:

  • Prezenční výuka probíhá dle platného zvonění - zahájení vyučování v 7:55 hodin.
  • Prezenční výuka je realizována dle platného rozvrhu hodin.
  • Prezenční výuka probíhá v homogenních skupinách (kolektivy jednotlivých tříd se neslučují, ani jinak neprolínají).
  • Prezenční výuka probíhá pouze v kmenových učebnách.
  • Stále platí zákaz zpěvu v hodinách hudební výchovy a zákaz sportovních činností při vzdělávání (včetně plavání).
  • Vyučující dbají na pravidelné a intenzivní větrání tříd (v průběhu vyučovacích hodin i přestávek).
  • Všichni žáci mají povinnost nosit alespoň chirurgickou roušku po celou dobu pobytu ve škole. Zaměstnanci školy mají povinnost nosit respirátor alespoň třídy FFP2 po celou dobu pobytu ve škole.
  • Za podmínky zachování homogenity skupiny je možné realizovat vzdělávací činnosti ve venkovních prostorách, a to i mimo areál školy nebo školského zařízení. Připravte dětem dostatečný oděv a obuv i na venkovní pobyt (zejména pro školní družinu).
  • Dvakrát týdně žáci podstoupí neinvazivní antigenní test typu "Singclean" (vždy v pondělí a zpravidla ve čtvrtek). V případě, že žák nemůže test podstoupit, nebo jeho zákonní zástupci odmítají testování, žák zůstává doma (podobně jako v případě jeho nemoci).
  • V případě, že bude antigenní test u některého z žáků vyhodnocen jako pozitivní, rodiče jsou povinni si neprodleně tohoto žáka odvést.

  b) Distanční výuka:

  • Žáci tříd, kteří v daném týdnu neabsolvují prezenční výuku, se povinně vzdělávají v distanční formě vzdělávání.
  • Výuka bude realizována dle doposud platného rozvrhu on-line videokonferencí přes aplikaci ZOOM Cloud Meetings.
  • Komunikace, případně zasílání vzdělávacích materiálů či zadávání úkolů, bude probíhat i nadále prostřednictvím školního systému "Bakaláři".

  c) Režim vstupu do budov školy:

  • na obou budovách školy jako při běžném provozu školy, tj. v době od 7:35 hodin do 7:50 hodin

  d) V předem definovaných případech jsou umožněny individuální a skupinové konzultace.

   

  4) Školní družina

  • Za dodržení podmínky homogenity skupiny žáků jedné třídy je umožněn provoz školní družiny (platí pouze pro žáky 1. a 2. ročníku).
  • Je umožněn i pobyt ve venkovních prostorách (vycházky, hry).
  • V činnosti bude ranní i odpolední družina (ranní od 6:30 hodin, odpolední do 16:00 hodin)

  5) Školní stravování

  • Stále platí zvýšená hygienická opatření ve školních jídelnách.
  • Ve školní jídelně se mohou prezenčně stravovat pouze žáci v prezenční výuce a zaměstnanci školy přítomní na pracovišti.
  • Školní jídelna umožňuje odběr obědů v rámci školního stravování (za dotovanou cenu) i žákům, kteří se povinně vzdělávají distančním způsobem. Tito žáci si mohou oběd odebrat do jídlonosiče v době od 11:15 do 11:30 hodin (vstup do školy s chirurgickou rouškou, hlavním vchodem).
  • Žáci, kteří budou mít v daném týdnu distanční vzdělávání, budou mít automaticky odhlášeny obědy. Pokud i přesto budete mít o obědy zájem, je nutno se k odběru obědu předem přihlásit! Naopak žáci s účastí na prezenční výuce budou automaticky přihlášeni!

  NEJČASTĚJŠÍ DOTAZY RODIČŮ.pdf

  PŘÍZNAKY COVID-19 U DĚTÍ.pdf

  RYCHLÝ NÁVOD K TESTOVÁNÍ.pdf

  PŘEHLED POSTUPŮ PŘI TESTOVÁNÍ.pdf

  Instruktážní video k testování žáků ve školách - zde

   

  Všechny další informace naleznete na webových stránkách MŠMT - zde.

  Informace k testování ve školách - zde.

   

  Opětovně děkujeme za Vaši spolupráci a vstřícnost s ohledem na výše uvedené organizační podmínky provozu školy. Všechna popsaná opatření jsou v souladu s nařízeními Vlády ČR.

  V případě nastalých změn Vás budeme informovat prostřednictvím našich webových stránek a "Bakalářů".

  Přeji Vám lepší časy v době postupného rozvolňování všech nepříjemných opatření, především však stálé a pevné zdraví!

  Mgr. Lubomír Judas

  ředitel školy

 • INFORMACE K PROVOZU ŠKOL A ŠKOLSKÝCH ZAŘÍZENÍ OD 12. DUBNA 2021 DO ODVOLÁNÍ

  INFORMACE K PROVOZU ŠKOL A ŠKOLSKÝCH ZAŘÍZENÍ OD 12. DUBNA 2021 DO ODVOLÁNÍ

  Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy informuje, že v návaznosti na jednání Vlády ČR dne 6. dubna 2021 bylo vydáno:

  1) Mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví k testování dětí, žáků a studentů ve školách a školských zařízeních

  • Od 12. 4. 2021 je školám a školským zařízením uložena povinnost testovat děti, žáky a studenty (kromě výjimek uvedených v opatření) 2x týdně Ag testy, v případě RT-PCR testů 1x týdně
  • K testování lze použít neinvazivní Ag testy (které teprve budou distribuovány) nebo neinvazivní PCR testy
  • Povinné testování se netýká individuálních konzultací a individuální prezenční výuky
  • Informace, instrukce a všechny potřebné postupy jsou uvedeny v Manuálu k testování ve školách a školských zařízeních a v příloze.

   

  2) Mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví k testování zaměstnanců ve školách a školských zařízeních

  • Od 12. 4. 2021 je školám a školským zařízením bez ohledu na zřizovatele uložena povinnost testovat zaměstnance, kteří přicházejí do kontaktu s dětmi, žáky nebo studenty, 2x týdně Ag testy, ostatní zaměstnance pak 1x týdně, a v případě RT-PCR testů vždy 1x týdně
  • K testování lze použít neinvazivní Ag testy nebo neinvazivní PCR testy
  • Informace, instrukce a všechny potřebné postupy jsou uvedeny v Manuálu k testování ve školách a školských zařízeních a v příloze.

   

  3) Mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví k omezení provozu ve školách a školských zařízeních a 1. fázi rozvolnění (v příloze) umožňuje osobní přítomnost na vzdělávání nově od 12. 4. 2021.

  • V mateřských školách

  - dětem, které mají povinné předškolní vzdělávání ve skupině maximální 15 dětí,

  - dětem mateřské školy a třídy zřízené podle § 16 odstavec 9 školského zákona.

   

  • V základních školách

  - dětem v přípravné třídě,

  - žákům 1. stupně ve škole, ve které je počet žáků 1. stupně nejvýše 75 žáků, pokud je budova tohoto 1. stupně stavebně oddělena od budovy 2. stupně základní školy, a to včetně školní jídelny,

  - žákům 1. stupně ve škole, která nesplňuje výše uvedené podmínky, a to způsobem, že se vzdělávání v lichém týdnu neúčastní první polovina tříd a v sudém týdnu neúčastní druhá polovina tříd (při lichém počtu tříd lze počet zaokrouhlit),

  - dětem v přípravném stupni základní školy speciální,

  - žákům základních škol nebo tříd zřízených podle § 16 odstavec 9 školského zákona,

  - na skupinové konzultaci žákům 2. stupně ohrožených školním neúspěchem anebo žákům 9. tříd podle jejich potřeby vyhodnocené školou v předmětech potřebných pro přijímací zkoušky, a to v nejvyšším počtu 6 žáků v jedné skupině.

   

  • Ve středních školách, vyšších odborných školách a v konzervatořích

  - žákům v oboru vzdělání Praktická škola jednoletá a Praktická škola dvouletá

  - žákům a studentům na praktickém výcviku v řízení motorových vozidel v rámci jejich odborné přípravy v oborech vzdělávání, u kterých je získání řidičského oprávnění určených skupin součástí vzdělávání podle Rámcového vzdělávacího programu nebo školního vzdělávacího programu.

   

  • V základních uměleckých školách, střediscích volného času a jazykových školách s právem státní jazykové zkoušky

  - na individuálních konzultacích (jeden žák a jeden pedagogický pracovník)

  - na individuální prezenční výuce

   

  • Ve školních družinách a školních klubech dětem a žákům, kteří se mohou účastnit prezenční výuky podle tohoto mimořádného opatření, a to za podmínky, že v oddělení nebo skupině jsou přítomni děti nebo žáci z jedné neměnné třídy prezenční výuky.
  • Homogenita tříd a skupin je povinná s výjimkou skupinové konzultace povolené na základních školách.
  • Ve školských výchovných a ubytovacích zařízeních se poskytuje ubytování žákům škol a studentům vyšších odborných škol, kteří nemají na území České republiky jiné bydliště, a žákům a studentům, kteří se mohou účastnit vzdělávání podle tohoto mimořádného opatření.
  • Zpěv jako součást vzdělávání je povolen pouze v případě oborů středního a vyššího odborného vzdělávání a studijních programů vysokých škol, ve kterých je zpěv stěžejní součástí rámcového nebo akreditovaného vzdělávacího nebo studijního programu, a to za osobní přítomnosti nejvýše 6 žáků nebo studentů v místnosti.
  • Sportovní činnosti jako součást vzdělávání je nadále umožněna v mateřské škole a v případě oborů středního a vyššího odborného vzdělávání a studijních programů vysokých škol, ve kterých jsou sportovní činnosti stěžejní součástí rámcového nebo akreditovaného vzdělávacího nebo studijního programu, a to za osobní přítomnosti nejvýše 6 žáků nebo studentů v místnosti.

   

  • Pro řešení péče o děti zaměstnanců vybraných profesí platí: v mateřských školách, školních družinách a školních klubech se umožňuje osobní přítomnost na vzdělávání dětem mateřských škol v mateřské škole a žákům 1. stupně základních škol ve školní družině nebo školním klubu, jejichž zákonní zástupci jsou:

  - zdravotničtí pracovníci poskytovatelů zdravotních služeb,

  - pedagogickými pracovníky, kteří zajišťují prezenční vzdělávání v mateřské škole, základní škole, školní družině, školním klubu, v oborech vzdělání Praktická škola jednoletá nebo Praktická škola dvouletá, nebo

  - pedagogickými pracovníky školských zařízení pro výkon ústavní nebo ochranné výchovy,

  - zaměstnanci bezpečnostních sborů,

  - příslušníci ozbrojených sil,

  - zaměstnanci orgánů ochrany veřejného zdraví,

  - zaměstnanci uvedení v § 115 odstavec 1 a další zaměstnanci v sociálních službách podle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů,

  - zaměstnanci Úřadu práce České republiky,

  - zaměstnanci České správy sociálního zabezpečení a okresních správ sociálního zabezpečení,

  - zaměstnanci Finanční správy České republiky.

   

  4) Mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví k ochraně dýchacích cest (v příloze). Tímto mimořádným opatřením Ministerstva zdravotnictví je stanovena povinnost nošení roušek ve školách tak, že:

  • v mateřské škole jsou povinni nosit respirátor pedagogičtí a nepedagogičtí pracovníci, děti v mateřské škole nejsou povinny nosit ochranný prostředek k zakrytí úst a nosu
  • v základní škole jsou povinni nosit respirátor pedagogičtí a nepedagogičtí pracovníci, žáci (včetně přípravné třídy) jsou povinni nosit alespoň chirurgickou roušku
  • ve středních a vyšších odborných školách, konzervatořích a vysokých školách je povinnost jak u žáků a studentů, tak u pedagogických a nepedagogických pracovníků nosit respirátor
  • výjimky a bližší podrobnosti jsou stanoveny v daném mimořádném opatření.

   

  5) Mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví k testování uchazečů před přijímacími zkouškami na střední školy (v příloze). Nad rámec tohoto opatření informujeme, že pro maturitní zkoušky, závěrečné zkoušky, absolutoria se bude také uplatňovat testování, jako pro případy prezenčního vzdělávání. Specifické organizační a hygienické podmínky konání zkoušek zašle MŠMT s předstihem podle aktuálních epidemiologických opatření.

   

  6) Opatření obecné povahy MŠMT k přijímacímu řízení na střední školy (v příloze)

  • Středním školám se ukládá povinnost na svých webových stránkách informovat uchazeče o povinnosti testování
  • Základním školám se ukládá informovat žáky 5., 7. a 9. ročníků o povinnostech vyplývajících z mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví o testování uchazečů o střední vzdělávání
  • Uchazeč, který se z důvodu nepředložení dokladu podle mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví o testování uchazečů o střední vzdělávání neúčastnil řádného termínu přijímací zkoušky a svoji neúčast z tohoto důvodu písemně nejpozději do 3 dnů omluvil řediteli školy, ve které ji měl konat, koná zkoušku v náhradním termínu.

   

  • Končícím nouzovým stavem také končí pracovní povinnost žáků a studentů stanovená krizovým opatřením.
 • Zápis pro školní rok 2021/2022

  Zápis pro školní rok 2021/2022

  Vážení rodiče,

  letos bude probíhat zápis do 1. ročníku on-line formou.

  Zápis proběhne v období od 1. do 16. dubna 2021. K zapsání Vašeho dítěte využijete webové rozhraní, do kterého vstoupíte kliknutím  zde. Toto rozhraní Vám bude zpřístupněno 1. dubna 2021.

  Po rozkliknutí se Vám otevře elektronická přihláška, ve které vyplníte základní informace o Vašem dítěti a zákonném zástupci. Po vyplnění se tato přihláška odešle řediteli školy a zároveň Vám do e-mailové schránky přijde „Žádost o přijetí“. Tuto „Žádost o přijetí“ je třeba kompletně vyplnit (buď elektronicky nebo ručně) a následně doručit na adresu školy poštouosobním podáním do poštovní schránky (na budově školy Tyršova 218/4 - boční vchod z ulice od Biovety), případně osobně do kanceláře školy v pracovních dnech v době od 8:00 do 15:00 hodin. 

  Pokud budete žádat o odklad, je třeba tuto možnost zvolit již v elektronické přihlášce a následně Vám do e-mailové schránky přijde „Žádost o přijetí“ a „Žádost o odklad“. Obě žádosti vyplníte o doručíte do školy.

   

  Připomínáme, že pro kladné vyřízení žádosti o odkladu povinné školní docházky je nutné žádost doložit doporučujícím posouzením příslušného školského poradenského pracoviště (pedagogicko-psychologické poradny) a odborného lékaře, nebo klinického psychologa.

   

  Žádost o přijetí“ i „Žádost o odklad“ je nutné doručit do školy nejpozději do pátku 16. 4. 2021.

   

  V případě, že přihlášku nemůžete vyplnit on-line, nebo máte jakýkoliv jiný dotaz, volejte na tel. číslo 517 363 327.

   

  Informační schůzka pro děti a jejich rodiče v rámci projektu "MINIŠKOLIČKY" se uskuteční v průběhu měsíce června 2021 (s ohledem na aktuální epidemiologickou situaci).

   

  Mgr. Lubomír Judas

  ředitel školy

 • FÁZE OTEVÍRÁNÍ ŠKOL A REŽIMOVÝCH OPATŘENÍ

  FÁZE OTEVÍRÁNÍ ŠKOL A REŽIMOVÝCH OPATŘENÍ

  Základní vymezení první etapy otevírání škol

  • Start první etapy otevírání škol závisí na dalším vývoji epidemické situace.

  SKUPINY / OBLASTI - 1. FÁZE

  • MATEŘSKÉ ŠKOLY - Pouze povinné předškolní vzdělávání, ve skupinách maximálně po 15 dětech.
  • ZÁKLADNÍ ŠKOLY 1. STUPEŇ - V týdenních rotacích celých tříd.
  • ZÁKLADNÍ ŠKOLY POUZE SE TŘÍDAMI PRVNÍHO STUPNĚ, KTERÉ MAJÍ DO 75 ŽÁKŮ - Prezenčně bez rotací.
  • ZÁKLADNÍ ŠKOLY 2. STUPEŇ A ODPOVÍDAJÍCÍ TŘÍDY GYMNÁZIÍ - Distančně.
  • STŘEDNÍ ŠKOLY, KONZERVATOŘE A VYŠŠÍ ODBORNÉ ŠKOLY - Pouze k praktické výuce (bez rotace), teoretická zůstává distančně.
  • VYSOKÉ ŠKOLY - Laboratorní a praktická výuka pro závěrečné ročníky.
  • SPECIÁLNÍ ŠKOLY (§ 16, ODSTAVEC 9) - Prezenčně bez rotace.
  • INDIVIDUÁLNÍ KONZULTACE - Individuální konzultace pro všechny druhy škol a poradenský systém.
  • SKUPINOVÉ KONZULTACE - Umožnění dobrovolných skupinových konzultací v maximálním počtu 6 žáků a za dodržení režimových opatření pro:
  1. Znevýhodněné žáky 2. stupně ZŠ a znevýhodněné žáky SŠ,
  2. 9. ročníky ZŠ pro předměty k přípravě na přijímací zkoušky na SŠ,
  3. Závěrečné ročníky SŠ pro předměty ke všem druhům závěrečných zkoušek.
  • ZKOUŠKY - a) Pouze do 20 osob ve skupině, s režimovými opatřeními a rozestupy pro: 1) Přijímací zkoušky, maturitní zkoušky, závěrečné zkoušky a absolutoria. 2) Zkoušky konané na základě mezinárodních dohod. b) Pouze do 10 osob ve skupině, s režimovými opatřeními a rozestupy pro: 1) Zkoušky na vysokých a vyšších odborných školách. 2) Jazykové a nostrifikační zkoušky.
  • OSTATNÍ - Základní umělecké školy - distanční výuka s možností individuálních konzultací a prezenční výuky jeden na jednoho. Jazykové školy s právem státní jazykové zkoušky - distanční výuka s možností individuálních konzultací a prezenční výuky jeden na jednoho. Střediska volného času - Ne (případně distančně); možnost individuálních konzultací a prezenční výuky jeden na jednoho. Domov mládeže, internát a vysokoškolské koleje - Ano, pro žáky/studenty v prezenční výuce a žáky/studenty, jimž byla vládou uložena pracovní povinnost. Výuka plavání a zpěv - Ne, s výjimkou oborů, ve kterých se jedná o činnosti zásadní pro naplnění příslušného vzdělávacího programu, za dodržení omezeného počtu osob ve studijních skupinách (maximálně 6 osob) a rozestupů. Tělesná výchova - Ne, s výjimkou oborů, ve kterých se jedná o činnosti zásadní pro naplnění příslušného vzdělávacího programu. Školy v přírodě, adaptační kurzy, sportovní kurzy, školní výlety - Ne.
  • ŠKOLNÍ KLUBY A DRUŽINY - Pouze pro prezenčně vzdělávané za dodržení homogenity skupin stejné jako ve třídě.

   

  REŽIMOVÁ OPATŘENÍ - 1. FÁZE

  • OCHRANA NOSU A ÚST - Všichni povinně ochrana úst a nosu.
  1. Zaměstnanci škol a školských zařízení: respirátory (standardy dle MO MZd).
  2. Děti a žáci MŠ, ZŠ a speciálních škol: zdravotnická obličejová maska splňující standardy MO MZd.
  3. Žáci a studenti, SŠ, VOŠ, VŠ: respirátory (standardy dle MO MZd).

  - výjimka pouze pro žáky, kterým brání jejich mentální schopnosti či aktuální duševní stav

  • TESTOVÁNÍ - Povinně neinvazivní testování pro MŠ, Speciální školy, ZŠ, SŠ, VOŠ a VŠ:

  - antigenní testování 2x týdně (v případě nekaždodenní výuky 2 a méně po sobě jdoucích dní, stačí testování jen 1x týdně)

  - PCR 1x týdně

  - první test vždy 1. den prezenční výuky v daném týdnu

  - testování neprobíhá v případě individuálních konzultací, výuky 1 na 1 a individuálních poradenských služeb

  • VĚTRÁNÍ - Větrání 5 minut mezi hodinami a uprostřed každé hodiny, popřípadě každých 30 minut. Doporučená venkovní výuka v maximální míře.
  • HOMOGENITA - Povinná homogenita všech tříd a skupin. Platí i pro přestávky, na pozemcích školy, venkovní výuce apod. Doporučená homogenita u skupinových konzultací a praktického vyučování.
  • STRAVOVÁNÍ - Pro distanční výuku pouze odběr (take-away). Pro prezenční výuku:
  1. pravidla pro neveřejné provozovny stravovacích služeb,
  2. rozestupy mezi žáky/studenty z různých tříd/skupin,
  3. přijetí organizačních opatření při čekání na výdej stravy, výdeji stravy a její konzumaci tak, aby nedocházelo k prolínání žáků/studentů z různých tříd a s osobami vyzvedávajícími oběd na distanční výuce.

  - stejná pravidla pro konzumaci svačin.

  • VSTUP A POHYB TŘETÍCH OSOB V PROSTORÁCH ŠKOL A ŠKOLSKÝCH ZAŘÍZENÍ - Vstup třetích osob (mimo děti, žáky, studenty či zaměstnance) v době provozu školy nebo školského zařízení - pouze v důvodných případech za přijetí režimových opatření minimalizujících styk s dětmi, žáky či studenty.

  Jaromír Beran, v. r.

  zástupce náměstka pro řízení sekce vzdělávání, sportu a mládeže

 • INFORMACE K PROVOZU ŠKOL A ŠKOLSKÝCH ZAŘÍZENÍ OD 29. BŘEZNA 2021 DO 11. DUBNA 2021

  INFORMACE K PROVOZU ŠKOL A ŠKOLSKÝCH ZAŘÍZENÍ OD 29. BŘEZNA 2021 DO 11. DUBNA 2021

  Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy informuje, že:

  • vzhledem k nepříznivé epidemiologické situaci vláda ČR dne 26. března 2021 přijala krizové opatření, kterým prodloužila účinnost předchozího krizového opatření č. 200 ze dne 26. února 2021, kterým se omezuje provoz škol a školských zařízení.

  - do 11. dubna 2021 se tedy prodlužuje dosavadní stav a pokračuje se v dosavadním režimu.

  • dále se do 11. dubna 2021 prodlužuje účinnost krizového opatření č. 212 ze dne 26. února 2021, ve znění krizového opatření č. 292 ze dne 15. března 2021, kterým se hejtmanům a primátorovi hlavního města Prahy nařizuje určit školu nebo školské zařízení, která budou vykonávat nezbytnou péči o děti ve věku od 2 do 10 let, jejichž zákonní zástupci jsou zaměstnanci vybraných profesí nezbytných pro chod státu.
 • ČASOVÝ ROZVRH JEDNOTNÉ PŘIJÍMACÍ ZKOUŠKY

  ČASOVÝ ROZVRH JEDNOTNÉ PŘIJÍMACÍ ZKOUŠKY

  SDĚLENÍ MINISTERSTVA ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY, KTERÝM SE URČUJE ČASOVÝ ROZVRH KONÁNÍ PÍSEMNÝCH TESTŮ (ZKUŠEBNÍ SCHÉMA) JEDNOTNÉ PŘIJÍMACÍ ZKOUŠKY V RÁMCI 1. KOLA PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ DO 1. ROČNÍKU OBORŮ VZDĚLÁNÍ S MATURITNÍ ZKOUŠKOU VE ŠKOLNÍM ROCE 2020/2021

  Praha, březen 2021

  č. j.: MSMT-583/2021-3

  Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy určuje časový rozvrh konání písemných testů 1. a 2. termínu jednotné zkoušky pro 1. kolo přijímacího řízení do 1. ročníku oborů středního vzdělání s maturitní zkouškou kategorie stupně dosaženého vzdělání M, K a L podle § 60 odstavec 5 a § 62 odstavec 4 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, a Opatření obecné povahy č. j.: MSMT-4337/2021-1 a Opatření obecné povahy č. j.: MSMT-4337/2021-6. Časový rozvrh konání písemných testů viz níže v přílohách.

  Zkušební schéma je pro 1. a 2. řádný termín stanoveno odlišně jednak pro nižší stupeň šestiletého a osmiletého gymnázia (dále jen "víceletá gymnázia"), jednak pro ostatní obory vzdělání s maturitní zkouškou včetně oborů nástavbového studia (dále jen "čtyřleté obory vzdělání"), a to pro všechny formy vzdělávání. V 1. i 2. náhradním termínu je zkušební schéma stanoveno pro všechny obory vzdělání shodně, a to pro všechny formy vzdělávání.

  Údaje ve zkušebním schématu jsou uvedeny v příloze zvlášť pro uchazeče bez navýšení času pro konání zkoušky a zvlášť pro uchazeče s doporučením navýšení času pro konání zkoušky o 25 %, 50 %, 75 % nebo 100 %. O navýšení časového limitu na vykonání zkoušky, případně o úpravě dalších podmínek jednotné zkoušky, rozhoduje ředitel školy na základě platného doporučení školského poradenského zařízení, zejména v souladu s § 13 vyhlášky č. 353/2016 Sb., o přijímacím řízení ke střednímu vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů.

  1. ŘÁDNÝ TERMÍN JEDNOTNÉ ZKOUŠKY.pdf

  2. ŘÁDNÝ TERMÍN JEDNOTNÉ ZKOUŠKY.pdf

  __________________________________________

  1. NÁHRADNÍ TERMÍN JEDNOTNÉ ZKOUŠKY.pdf

  2. NÁHRADNÍ TERMÍN JEDNOTNÉ ZKOUŠKY.pdf

  Mgr. Jaromír Beran

  zástupce náměstka pro řízení sekce vzdělávání a mládeže

 • SHRNUTÍ AKTUALIT K PŘIJÍMACÍMU ŘÍZENÍ NA STŘEDNÍ ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2020/2021

  SHRNUTÍ AKTUALIT K PŘIJÍMACÍMU ŘÍZENÍ NA STŘEDNÍ ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2020/2021

  V reakci na vyhlášení nového nouzového stavu dne 26. února 2021 a pokračování zákazu osobní přítomnosti žáků základních škol vzhledem k nepříznivé epidemiologické situaci MŠMT provedlo další úpravy přijímacích zkoušek v tomto školním roce, které spočívají v posunu časového harmonogramu přijímacích zkoušek.

  Na základě vydaných opatření obecné povahy ke konání přijímacích zkoušek představujeme přehled platných změn včetně těch, které byly nově upraveny.

  Přijímací řízení ke vzdělávání

  - v čtyřletých oborech vzdělání s maturitní zkouškou a

  - v nástavbách

  • Zápisový lístek uchazečům o střední vzdělání může základní škola vydat až do 30. dubna 2021.
  • Kritéria přijímacího řízení vyhlášená ředitelem školy do 31. ledna 2021 zůstávají v platnosti.
  • První řádný termín konání jednotné přijímací zkoušky je stanoven nově na 3. května 2021, druhý řádný termín na 4. května 2021. První náhradní termín je stanoven na 2. června 2021, druhý náhradní termín na 3. června 2021.
  • Časový rozvrh konání jednotné přijímací zkoušky určí ministerstvo do 19. března 2021 a zveřejní jej na svých internetových stránkách na odkazu: 

            https://www.msmt.cz/vzdelavani/stredni-vzdelavani/prijimani-na-stredni-skoly-a-konzervatore.

  • Jednotná přijímací zkouška není povinnou součástí přijímacího řízení. Jednotná přijímací zkouška se koná ve dvou termínech. Pokud se jednotná přijímací zkouška v jedné ze škol uvedených na přihlášce nekoná, nebo uchazeč podal pouze jedinou přihlášku na obor vzdělání s maturitní zkouškou, koná jednotnou přijímací zkoušku i přesto vždy v obou termínech ve škole uvedené na přihlášce, která jednotnou přijímací zkoušku koná.
  • Pokud se jednotná přijímací zkouška z rozhodnutí ředitele nekoná, musí se konat školní přijímací zkouška. Je-li součástí kritérií pouze školní přijímací zkouška, nesmí se konat ve stejný den, jako jednotná přijímací zkouška.
  • Termíny školní přijímací zkoušky mohou být vyhlášeny v období od 3. května 2021 (resp. 5. května 2021, není-li součástí přijímacího řízení jednotná přijímací zkouška) do 19. května 2021. Ředitel školy vyhlásí vždy dva termíny školní přijímací zkoušky.
  • Je-li součástí přijímacího řízení jak jednotná přijímací zkouška, tak i školní přijímací zkouška, musí se konat obě tyto zkoušky ve stejném termínu (dni), a to v termínu jednotné přijímací zkoušky. Toto neplatí, koná-li se školní přijímací zkouška distanční formou.
  • Změnu termínu přijímací zkoušky vyhlásí ředitel do 9. dubna 2021 na internetových stránkách školy.
  • Talentová zkouška u oborů vzdělání Gymnázium se sportovní přípravou se může konat až do 19. května 2021, pokud už uchazeči talentovou zkoušku nekonali. Posun termínů může ředitel školy vyhlásit do 26. března 2021.
  • Pokud se z důvodu "nepřevisu" přihlášek na daný obor vzdělání nekoná školní ani jednotná přijímací zkouška, připomínáme pravidlo z opatření obecné povahy vyhlášeného 5. ledna 2021, že toto oznámí ředitel školy uchazečům do 19. března 2021.
  • Pozvánku k jednotné, resp. školní přijímací zkoušce zasílá ředitel školy nejpozději 14 dnů před konáním této zkoušky, tj. nejpozději 19. dubna, resp. 20. dubna 2021, pokud se koná jednotná zkouška.
  • Časový limit pro písemné testy jednotné přijímací zkoušky se prodlužuje u českého jazyka a literatury o 10 minut (ze 60 minut na 70 minut), u matematiky se prodlužuje o 15 minut (ze 70 minut na 85 minut).
  • Ředitel školy ukončí hodnocení a vyhlásí výsledky přijímacího řízení v řádném termínu nejdříve 19. května (nesmí dříve) a nejpozději 21. května 2021. V náhradním termínu vyhlásí výsledky nejdříve 14. června a nejpozději 16. června 2021.
  • Zápisový lístek mohou přijatí uchazeči odevzdat nejpozději 10 pracovních dnů po vyhlášení výsledků, tj. 2., resp. 3., resp. 4. června 2021. V náhradním termínu to je 28., resp. 29., resp. 30. června 2021.

   

  Přijímací řízení ke vzdělávání v oborech vzdělání bez maturitní zkoušky

  • Zápisový lístek uchazečům o střední vzdělání může základní škola vydat až do 30. dubna 2021.
  • Kritéria přijímacího řízení vyhlášená ředitelem školy do 31. ledna 2021 zůstávají v platnosti.
  • Termíny školní přijímací zkoušky mohou být vyhlášeny v období od 5. května 2021 do 19. května 2021. Ředitel školy vyhlásí vždy dva termíny školní přijímací zkoušky.
  • Změnu termínu školní přijímací zkoušky vyhlásí ředitel do 9. dubna 2021 na internetových stránkách školy.
  • Pozvánku ke školní přijímací zkoušce zasílá ředitel školy nejpozději 14 dnů před konáním této zkoušky, tj. nejpozději 21. dubna 2021 až 5. května 2021.
  • Ředitel školy ukončí hodnocení a vyhlásí výsledky přijímacího řízení v řádném termínu nejdříve 19. května (nesmí dříve) a nejpozději 21. května 2021. V náhradním termínu vyhlásí výsledky nejdříve 14. června a nejpozději 16. června 2021.
  • Zápisový lístek mohou přijatí uchazeči odevzdat nejpozději 10 pracovních dnů po vyhlášení výsledků, tj. 2., resp. 3., resp. 4. června 2021. V náhradním termínu to je 28., resp. 29., resp. 30. června 2021.

   

  Přijímací řízení ke vzdělávání ve víceletých gymnáziích

  • Zápisový lístek uchazečům o víceletá gymnázia může základní škola vydat až do 30. dubna 2021.
  • Kritéria přijímacího řízení vyhlášená ředitelem školy do 31. ledna 2021 zůstávají v platnosti.
  • Jednotná přijímací zkouška je povinnou součástí přijímacího řízení a koná se ve dvou termínech. Pokud uchazeč podá pouze jednu přihlášku, koná jednotnou přijímací zkoušku pouze v jednom termínu.
  • První řádný termín konání jednotné přijímací zkoušky je stanoven nově na 5. května 2021, druhý řádný termín na 6. května 2021. První náhradní termín je stanoven na 2. června 2021, druhý náhradní termín na 3. června 2021.
  • Časový rozvrh konání jednotné přijímací zkoušky určí ministerstvo do 19. března 2021 a zveřejní jej na svých internetových stránkách na odkazu:

            https://www.msmt.cz/vzdelavani/stredni-vzdelavani/prijimani-na-stredni-skoly-a-konzervatore.

  • Časový limit pro písemné testy jednotné přijímací zkoušky se prodlužuje u českého jazyka a literatury o 10 minut (ze 60 minut na 70 minut), u matematiky se prodlužuje o 15 minut (ze 70 minut na 85 minut).
  • Je-li součástí přijímacího řízení i školní přijímací zkouška, musí se konat ve stejném termínu (dni) jako jednotná přijímací zkouška. Toto neplatí, koná-li se školní přijímací zkouška distanční formou.
  • Přijímací zkoušky v prvním kole přijímacího řízení se konají v pracovních dnech v období od 3. května do 19. května 2021.
  • Nový termín školní přijímací zkoušky oznámí ředitel do 9. dubna 2021 na internetových stránkách školy.
  • Talentová zkouška u oborů vzdělání Gymnázium se sportovní přípravou se může konat až do 19. května 2021, pokud už uchazeči talentovou zkoušku nekonali. Posun termínů může ředitel školy vyhlásit do 26. března 2021. Talentové zkoušky se mohou konat i v jiných termínech než jednotná přijímací zkouška.
  • Pozvánku k jednotné, popř. školní přijímací zkoušce zasílá ředitel školy nejpozději 14 dnů před konáním této zkoušky, tj. nejpozději 21. dubna 2021.
  • Ředitel školy ukončí hodnocení a vyhlásí výsledky přijímacího řízení v řádném termínu nejdříve 19. května (nesmí dříve) a nejpozději 21. května 2021. V náhradním termínu vyhlásí výsledky nejdříve 14. června a nejpozději 16. června 2021.
  • Zápisový lístek mohou přijatí uchazeči odevzdat nejpozději 10 pracovních dnů po vyhlášení výsledků, tj. 2., resp. 3., resp. 4. června 2021. V náhradním termínu to je 28., resp. 29., resp. 30. června 2021.

   

  HARMONOGRAM KONÁNÍ PŘIJÍMACÍCH ZKOUŠEK VE ŠKOLNÍM ROCE 2020/2021

  BŘEZEN 2021

  • do 19. března 2021 - MŠMT zveřejní jednotné zkušební schéma.
  • do 19. března 2021 - Ředitel školy oznámí uchazečům, že se nekoná ani školní ani jednotná přijímací zkouška, pokud není převis přihlášek na daný obor vzdělání a pokud si to vyhradil v kritériích přijímacího řízení.
  • do 26. března 2021 - Ředitel GSP má (poslední) možnost oznámit změnu termínu talentové zkoušky u uchazečů, kteří ji nekonali.

   

  DUBEN 2021

  • do 09. dubna 2021 - Ředitel školy oznámí změnu termínu školní přijímací zkoušky.

   

  KVĚTEN 2021

  • od 03. do 19. května 2021 - Období pro konání školních přijímacích zkoušek včetně neproběhlých zkoušek talentových.
  • 03., 04. května 2021 - První a druhý termín jednotné přijímací zkoušky do čtyřletých oborů vzdělání včetně nástaveb.
  • 05., 06. května 2021 - První a druhý termín jednotné přijímací zkoušky do víceletých gymnázií.
  • od 19. do 21. května 2021 - Vyhlášení výsledků řádného termínu přijímacího řízení.

   

  ČERVEN 2021

  • od 02. do 04. června 2021 - Nejzazší termín pro odevzdání zápisového lístku z řádného termínu přijímacího řízení.
  • 02., 03. června 2021 - První a druhý náhradní termín jednotné přijímací zkoušky pro všechny obory vzdělání.
  • od 14. do 16. června 2021 - Vyhlášení výsledků náhradního termínu přijímacího řízení.
  • od 28. do 30. června 2021 - Nejzazší termín pro odevzdání zápisového lístku z náhradního termínu přijímacího řízení.

  Zpracováno dle stavu ke dni 15. března 2021

   

 • Opatření obecné povahy k přijímacím zkouškám

  Opatření obecné povahy k přijímacím zkouškám

  Opatření obecné povahy k přijímacím zkouškám - posunutí termínu pro vydání zápisového lístku

  Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (dále jen "ministerstvo") jako příslušný správní orgán podle ustanovení § 184a odstavec 4 písmeno a) zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, v souladu s ustanovením § 171 a následně zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "správní řád"), vydává Opatření obecné povahy, kterým z důvodu přetrvávajícího distančního vzdělávání a nemožnosti osobní přítomnosti žáků ve školách prodlužuje termín pro odevzdání zápisového lístku uchazečům o střední vzdělání z data 15. března 2021, které je stanoveno § 60g odstavec 2 školského zákona na termín 6. dubna 2021 tak, aby žáci i jejich zákonní zástupci měli dostatek času pro jeho vyzvednutí, respektive školy pro jeho odevzdání. Vyzvednutí zápisového lístku sice není zakázáno, protože je považováno za nezbytně nutný úřední úkon, ale v současné situaci, kdy mají zaměstnanci škol co nejvíce pracovat z domova a všeobecně je vhodné snížit mobilitu a setkávání osob, může být komplikované zápisové lístky předávat (nebo si je vyzvednout). Nový termín je stanoven tak, aby došlo k vydání zápisového lístku ještě před samotným konáním prvního řádného termínu jednotné přijímací zkoušky.

  Opatření obecné povahy je dostupné na Úřední desce MŠMT:

  https://www.msmt.cz/ministerstvo/uredni-deska

  a přímo také na odkazu: https://www.msmt.cz/ministerstvo/opatreni-obecne-povahy-prodlouzeni-terminu-do-ktereho-se

  Ing. Bc. Petr Bannert, Ph.D.

  ředitel odboru středního, vyššího odborného a dalšího vzdělávání

 • INFORMACE K ÚPRAVĚ TERMÍNŮ JEDNOTNÉ PŘIJÍMACÍ ZKOUŠKY

  INFORMACE K ÚPRAVĚ TERMÍNŮ JEDNOTNÉ PŘIJÍMACÍ ZKOUŠKY

  Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy informuje, že:

  Termín konání jednotné přijímací zkoušky ve školním roce 2020/2021 se mění takto:

  • 1. řádný termín jednotné přijímací zkoušky

  - pro obory vzdělání s maturitní zkouškou včetně oborů nástavbového, a to pro všechny formy vzdělávání na 3. května 2021

  - pro nižší stupeň šestiletého a osmiletého gymnázia na 5. května 2021

   

  • 2. řádný termín jednotné přijímací zkoušky

  - pro obory vzdělání s maturitní zkouškou včetně oborů nástavbového, a to pro všechny formy vzdělávání na 4. května 2021

  - pro nižší stupeň šestiletého a osmiletého gymnázia na 6. května 2021

   

  • 1. náhradní termín jednotné přijímací zkoušky

  - pro všechny obory vzdělání na 2. června 2021

   

  • 2. náhradní termín jednotné přijímací zkoušky

  - pro všechny obory vzdělání na 3. června 2021

   

  • Další informace, včetně příslušného opatření obecné povahy, kterým se termíny jednotné přijímací zkoušky upraví, a změněného harmonogramu, budou školám zaslány po vydání opatření obecné povahy.
 • INFORMACE K PROVOZU ŠKOL A ŠKOLSKÝCH ZAŘÍZENÍ OD 27. ÚNORA 2021 DO 21. BŘEZNA 2021

  INFORMACE K PROVOZU ŠKOL A ŠKOLSKÝCH ZAŘÍZENÍ OD 27. ÚNORA 2021 DO 21. BŘEZNA 2021

  Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy informuje, že:

  - vzhledem k nepříznivé epidemiologické situaci vláda ČR dne 26. února 2021 přijala krizové opatření č. 200, kterým se nad rámec dosavadních opatření zakazuje osobní přítomnost:

  • dětí v mateřské škole
  • dětí v přípravné třídě
  • žáků 1. a 2. ročníků základní školy
  • žáků prvního stupně základní školy, pokud jsou zařazeni do třídy společně s žáky 1. nebo 2. ročníků základní školy
  • dětí v přípravném stupni základní školy speciální
  • žáků v základních školách nebo třídách zřízených podle § 16 odstavec 9 školského zákona
  • žáků v oboru vzdělání Praktická škola jednoletá a Praktická škola dvouletá
  • ve zbývajících školních klubech a družinách, které mohly být v určitých specifických případech v provozu

  Základní a střední školy poskytují těmto dětem nebo žákům vzdělávání distančním způsobem. Mateřská škola poskytuje vzdělávání distančním způsobem dětem, pro které je předškolní vzdělávání povinné. Metodika ke vzdělávání dětí distančním způsobem bude mateřským školám zaslána začátkem příštího týdne.

  Dětem ve věku od 2 do 10 let, jejichž zákonní zástupci jsou pracovníky vybraných profesí nezbytných pro chod státu, může být poskytována péče v určených školách a školských zařízeních, viz krizové opatření č. 212 ze dne 26. února 2021.

  Ošetřovné: rodiče můžete pro informace o ošetřovném odkázat např. zde:

  https://www.cssz.cz/web/cz/aktualni-informace-k-osetrovnemu.

  ! Podle nových pravidel škola již nevyplňuje žádné potvrzení !

  - i nadále je povolena osobní přítomnost:

  • dětí v mateřských školách při zdravotnickém zařízení
  • žáků základních škol při zdravotnickém zařízení
  • žáků škol zřízených při zařízeních pro výkon ústavní výchovy nebo ochranné výchovy
  • žáků škol zřízených Ministerstvem spravedlnosti
  • při praktickém vyučování a praktické přípravě žáků a studentů zdravotnických oborů ve zdravotnických zařízeních a zařízeních sociálních služeb
  • při individuálních konzultacích dětí, žáků v základním vzdělávání a žáků a studentů ve středním a vyšším odborném vzdělávání

  - a nadále je povoleno:

  • konání přijímacích zkoušek, závěrečných zkoušek, maturitních zkoušek, absolutorií a mezinárodně uznávaných zkoušek, a to bez omezení počtu osob
  • konání zkoušek na vyšších odborných školách za účasti nejvýše 10 osob
  • konání komisionálních opravných a komisionálních náhradních zkoušek na středních školách a v konzervatořích
  • ubytovávat ve školských výchovných a ubytovacích zařízeních žáky a studenty, kteří nemají na území České republiky jiné bydliště a žáky a studenty, kteří se mohou účastnit prezenční výuky podle krizového opatření
  • konat státní jazykové zkoušky za účasti nejvýše 10 osob

  - z obecného zákazu pohybu mezi okresy je mimo dalších výjimka pro cesty za účelem účasti na vzdělávání včetně praxí a na zkouškách. Tedy je výjimka pro cesty za takovým vzděláváním (praxí) nebo zkouškami, které je možné v souladu s krizovými opatřeními nadále konat. Všem osobám, které dosáhly věku alespoň 15 let a využívají této výjimky, je nařízeno prokázat důvodnost využití výjimky písemným dokladem nebo čestným prohlášením s uvedením konkrétního důvodu výjimky, viz krizové opatření č. 216 ze dne 26. února 2021.

 • INFORMACE O VYDÁNÍ MIMOŘÁDNÉHO OPATŘENÍ MINISTERSTVA ZDRAVOTNICTVÍ

  INFORMACE O VYDÁNÍ MIMOŘÁDNÉHO OPATŘENÍ MINISTERSTVA ZDRAVOTNICTVÍ

  Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy informuje, že Ministerstvo zdravotnictví vydalo dne 22. února 2021 minořádné opatření čj. MZDR 15757/2020-44/MIN/KAN, dle něhož s účinností od 25. února 2021 od 00:00 hodin do odvolání platí:

  Všem osobám se zakazuje pohyb a pobyt bez ochranných prostředků dýchacích cest (nos, ústa), kterým je

  • respirátor nebo obdobný prostředek (vždy bez výdechového ventilu) naplňující minimálně všechny technické podmínky a požadavky (pro výrobek), včetně filtrační účinnosti alespoň 95 % dle příslušných norem (např. FFP2/KN 95),
  • zdravotnická obličejová maska nebo obdobný prostředek naplňující minimálně všechny technické podmínky a požadavky (pro výrobek) normy ČSN EN 14683+AC,

  které brání šíření kapének:

  • ve všech vnitřních prostorech staveb (tj. i ve škole nebo školském zařízení),
  • na všech ostatních veřejně přístupných místech v zastavěném území obce, kde dochází na stejném místě a ve stejný čas k přítomnosti alespoň 2 osob vzdálených od sebe méně než 2 metry.

  Do dne 28. února 2021 do 23:59 hodin lze místo výše uvedených ochranných prostředků dýchacích cest používat i jiné ochranné prostředky dýchacích cest, které brání šíření kapének.

   

  Výše uvedený zákaz se nevztahuje na:

  • děti v mateřské škole (na pedagogické pracovníky se tato výjimka nevztahuje, tj. pedagogičtí pracovníci jsou tedy povinni výše uvedený respirátor nebo zdravotnickou obličejovou masku či obdobné prostředky nosit),
  • děti ve školských zařízeních pro výkon ústavní výchovy nebo ochranné výchovy a ve školách zřízených při nich a ve střediscích výchovné péče při poskytování služeb internátní formou (na pedagogické pracovníky se tato výjimka nevztahuje, tj. pedagogičtí pracovníci jsou tedy povinni výše uvedený respirátor nebo zdravotnickou obličejovou masku či obdobné prostředky nosit),
  • ubytované děti, žáky nebo studenty při pobytu v pokoji (tj. mimo společné prostory) v internátě a domově mládeže (na pedagogické pracovníky se tato výjimka nevztahuje, tj. pedagogičtí pracovníci jsou tedy povinni výše uvedený respirátor nebo zdravotnickou obličejovou masku či obdobné prostředky nosit),
  • školy zřízené Ministerstvem spravedlnosti,
  • žáky a studenty ve škole nebo třídě zřízené podle § 16 odstavec 9 školského zákona, žáky přípravného stupně základní školy speciální a žáky oboru vzdělání Praktická škola jednoletá a Praktická škola dvouletá, a žáky a studenty pokud jsou účastníky zájmového vzdělávání ve školní družině nebo školním klubu v oddělení nebo skupině určené výlučně pro tyto žáky nebo studenty, (na pedagogické pracovníky se tato výjimka nevztahuje, tj. pedagogičtí pracovníci jsou tedy povinni výše uvedený respirátor nebo zdravotnickou obličejovou masku či obdobné prostředky nosit),
  • osoby s poruchou intelektu, s poruchou autistického spektra, a kognitivní poruchou nebo se závažnou alterací duševního stavu, jejichž mentální schopnosti či aktuální duševní stav neumožňují dodržování tohoto zákazu,
  • strávníky ve školních jídelnách v době konzumace potravin a pokrmů včetně nápojů, a to za podmínky, že sedí u stolu.

  Ve výjimečných případech, kdy je nezbytné, aby žák nebo student při výuce viděl na ústa učitele, je možné, aby učitel použil jako ochranný prostředek dýchacích cest ochranný štít, a to za podmínky, že dodržuje vzdálenost alespoň 2 metry od žáků nebo studentů.

  Vláda ČR zajistila pro zaměstnance škol a školských zařízení distribuci dalších téměř 3,5 milionů kusů respirátorů normy FFP2. Jedná se o další etapu mimořádné výpomoci státu školám a školským zařízením pro pilotní období návratu žáků a studentů do škol a školských zařízení (navazující na obdobnou distribuci na podzim 2020).

  MŠMT předpokládá, že k dalšímu provozu škol a školských zařízení zašle další informace v průběhu tohoto týdne v souvislosti s připravovaným projektem pilotního testování ve školách a s ním spojenou distribucí testů do škol, ve kterých se předpokládá zahájení prezenční výuky spojené s testováním žáků.

 • USNESENÍ VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY O PŘIJETÍ KRIZOVÉHO OPATŘENÍ

  USNESENÍ VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY O PŘIJETÍ KRIZOVÉHO OPATŘENÍ

  USNESENÍ VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY ze dne 14. února 2021 o přijetí krizového opatření

  V návaznosti na usnesení vlády č. ... ze dne 14. února 2021, kterým vláda v souladu s článkem 5 a 6 ústavního zákona č. 110/1998 Sb., o bezpečnosti České republiky, vyhlásila pro území České republiky z důvodu ohrožení zdraví v souvislosti s prokázáním výskytu koronaviru / označovaný jako SARS CoV-2 / na území České republiky nouzový stav a ve smyslu § 5 písm. a) až e) a § 6 zákona č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení a o změně některých zákonů (krizový zákon), ve znění pozdějších předpisů, pro řešení vzniklé krizové situace, rozhodla o přijetí krizových opatření, tímto ve smyslu ustanovení § 5 písm. b) až e) a § 6 odst. 1 písm. b) krizového zákona.

  Vláda omezuje s účinností ode dne 15. února 2021 od 00:00 hodin do dne 28. února 2021 do 23:59 hodin:

  1. provoz vysokých škol podle zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), ve znění pozdějších předpisů, včetně zahraničních vysokých škol a jejich poboček působících na území České republiky (dále jen "vysoké školy"), a to tak, že zakazuje osobní přítomnost studentů na výuce a zkouškách, účastní-li se v jeden čas zkoušky více než 10 osob, při studiu na vysoké škole a účastníků kurzů celoživotního vzdělávání; zákaz osobní přítomnosti studentů podle tohoto bodu se nevztahuje na:

  a) účast na klinické a praktické výuce a praxi studentů studijních programů všeobecné lékařství, zubní lékařství, farmacie a dalších zdravotnických studijních programů a studentů vykonávajících pedagogickou praktickou výuku a praxi v mateřských, základních a středních školách nebo školských zařízeních pro výkon ústavní a ochranné výchovy,

  b) účast na přijímacích zkouškách na vysoké školy za účasti nejvýše 10 osob,

  c) účast na individuálních konzultacích (pouze jeden student a jeden akademický pracovník),

  2. provoz vysokých škol, a to tak, že zakazuje poskytování ubytování studentům vysokých škol, kteří mají na území České republiky jiné bydliště, v ubytovacích zařízeních vysokých škol, s výjimkou studentů, kteří se mohou účastnit vzdělávání podle bodu 1,

  3. provoz středních a vyšších odborných škol a konzervatoří podle zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, a to tak, že zakazuje osobní přítomnost žáků a studentů na středním a vyšším odborném vzdělávání ve školách a vzdělávání v konzervatoři podle školského zákona, s výjimkou:

  a) škol zřízených při zařízeních pro výkon ústavní výchovy nebo ochranné výchovy,

  b) škol zřízených Ministerstvem spravedlnosti,

  c) žáků v oboru vzdělání Praktická škola jednoletá a Praktická škola dvouletá,

  d) praktického vyučování a praktické přípravy žáků a studentů zdravotnických oborů ve zdravotnických zařízeních a zařízeních sociálních služeb,

  e) individuální konzultace (pouze jeden žák nebo student a jeden pedagogický pracovník),

  f) konání přijímacích zkoušek, závěrečných zkoušek, maturitních zkoušek, absolutorií a mezinárodně uznávaných zkoušek, a to bez omezení počtu osob,

  g) konání zkoušek na vyšších odborných školách za účasti nejvýše 10 osob,

  h) konání komisionálních opravných a komisionálních náhradních zkoušek na středních školách a v konzervatořích,

  s tím, že prezenční výuka musí probíhat v neměnných třídách, odděleních nebo skupinách žáků nebo studentů,

  4. provoz základních škol podle školského zákona, a to tak, že se zakazuje osobní přítomnost žáků na základním vzdělávání v základní škole, s výjimkou:

  a) základní školy při zdravotnickém zařízení,

  b) dětí v přípravné třídě,

  c) žáků 1. a 2. ročníků základní školy,

  d) žáků prvního stupně základní školy, pokud jsou zařazeni do třídy společně se žáky 1. nebo 2. ročníků základní školy,

  e) dětí v přípravném stupni základní školy speciální,

  f) škol zřízených při zařízeních pro výkon ústavní výchovy nebo ochranné výchovy,

  g) základních škol nebo tříd zřízených podle § 16 odstavec 9 školského zákona,

  h) individuální konzultace (pouze jedno dítě nebo žák, jeden pedagogický pracovník a případně zákonný zástupce),

  s tím, že prezenční výuka musí probíhat v neměnných třídách dětí nebo žáků,

  5. provoz základních uměleckých škol, jazykových škol s právem státní jazykové zkoušky podle školského zákona a vzdělávacích institucí poskytujících jednoleté kurzy cizích jazyků s denní výukou podle zákona č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře, ve znění pozdějších předpisů, a to tak, že se zakazuje osobní přítomnost žáků nebo účastníků na základním uměleckém vzdělávání v základní umělecké škole, na kurzech cizích jazyků s denní výukou ve vzdělávacích institucích a na jazykovém vzdělávání v jazykové škole s právem státní jazykové zkoušky; státní jazykové zkoušky je možné konat za účasti nejvýše 10 osob,

  6. provoz středisek volného času, a to tak, že zakazuje osobní přítomnost dětí, žáků a studentů a jiných účastníků na tomto zájmovém vzdělávání,

  7. provoz školních klubů a školních družin, a to tak, že zakazuje osobní přítomnost dětí, žáků a studentů a jiných účastníků na tomto zájmovém vzdělávání s výjimkou dětí nebo žáků, kteří se mohou účastnit prezenční výuky podle tohoto krizového opatření, a to za podmínky, že v oddělení nebo skupině jsou přítomni děti nebo žáci pouze z jedné neměnné třídy prezenční výuky,

  8. provoz školských výchovných a ubytovacích zařízení, a to tak, že zakazuje poskytování ubytování žákům škol a studentům vyšších odborných škol podle školského zákona, kteří mají na území České republiky jiné bydliště, ve školských výchovných a ubytovacích zařízeních (domov mládeže, internát), s výjimkou žáků a studentů, kteří se mohou účastnit prezenční výuky podle tohoto krizového opatření, a zakazuje školu v přírodě a školní výlety,

  9. provoz škol a školských zařízení podle školského zákona a provoz vysokých škol tak, že součástí vzdělávání není zpěv, s výjimkou:

  a) mateřských škol,

  b) oborů středního a vyššího odborného vzdělávání a studijních programů vysokých škol, ve kterých je zpěv stěžejní součástí rámcového nebo akreditovaného vzdělávacího nebo studijního programu,

  10. provoz škol a školských zařízení podle školského zákona a provoz vysokých škol, a to tak, že zakazuje sportovní činnosti jako součást vzdělávání, s výjimkou:

  a) mateřských škol,

  b) oborů středního a vyššího odborného vzdělávání a studijních programů vysokých škol, ve kterých je sportovní činnost stěžejní součástí rámcového nebo akreditovaného vzdělávacího či studijního programu,

  11. provoz mateřských, základních a středních škol, konzervatoří, vyšších odborných škol a školských zařízení tak, že vstup třetích osob (mimo dětí, žáků, studentů nebo účastníků a zaměstnanců) do prostor školy nebo školského zařízení je možný jen v nezbytně nutných případech, s tím, že se omezí kontakt třetích osob s osobami v prostorách školy nebo školského zařízení.

  Ing. Andrej Babiš, v. r.

  předseda vlády

 • INFORMACE K PROVOZU ŠKOL A ŠKOLSKÝCH ZAŘÍZENÍ OD 15. ÚNORA 2021 DO 28. ÚNORA 2021

  INFORMACE K PROVOZU ŠKOL A ŠKOLSKÝCH ZAŘÍZENÍ OD 15. ÚNORA 2021 DO 28. ÚNORA 2021

  Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy informuje, že:

  • v návaznosti na opětovné vyhlášení nouzového stavu vládou ČR rozhodla vláda krizovým opatřením, že provoz škol a školských zařízení zůstává od pondělí 15. února 2021 ve stejném režimu jako dosud (s výjimkou viz dále).
  • Od 15. února 2021 je umožněno konání komisionálních opravných a komisionálních náhradních zkoušek na středních školách a v konzervatořích. Opravné a náhradní zkoušky se konají podle výroku II. opatření obecné povahy Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy č. j.: 3267/2021-1 ze dne 29. ledna 2021.
 • INFORMACE K PROVOZU ŠKOL A ŠKOLSKÝCH ZAŘÍZENÍ OD 1. ÚNORA 2021 DO 14. ÚNORA 2021

  INFORMACE K PROVOZU ŠKOL A ŠKOLSKÝCH ZAŘÍZENÍ OD 1. ÚNORA 2021 DO 14. ÚNORA 2021

  Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy informuje, že:

  • vzhledem k nepříznivé epidemické situaci nedochází ke změnám v protiepidemickém systému ČR (PES) a provoz škol a školských zařízení v období od 1. února 2021 do 14. února 2021 tedy i nadále probíhá ve stejném režimu jako dosud (viz Informace k provozu škol a školských zařízení od 27. prosince 2020 do 10. ledna 2021)

  - nad rámec informací uvedených v Informaci k provozu škol a školských zařízení od 27. prosince platí podle krizového opatření i nadále, že je na vyšších odborných školách umožněno konání zkoušek max. do 10 osob. Při organizaci zkoušek je nutné dodržovat hygienická a protiepidemická opatření podle manuálu Provoz škol a školských zařízení ve školním roce 2020/2021 vzhledem ke COVID-19.

  • pro předávání vysvědčení platí vydané opatření obecné povahy, které předpokládá předání informace o hodnocení žáka distančním způsobem a vlastní předání listinné podoby vysvědčení anebo výpisu odkládá na dobu, kdy budou školy pro příslušné žáky přístupné pro prezenční docházku.
 • INFORMACE K PROVOZU ŠKOL A ŠKOLSKÝCH ZAŘÍZENÍ V TÝDNU OD 25. LEDNA 2021

  INFORMACE K PROVOZU ŠKOL A ŠKOLSKÝCH ZAŘÍZENÍ V TÝDNU OD 25. LEDNA 2021

  Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy informuje, že:

  • v návaznosti na prodloužení nouzového stavu Poslaneckou sněmovnou Parlamentu České republiky byla dne 22. ledna 2021 vládou České republiky prodloužena krizová opatření pro oblast školství,
  • provoz škol a školských zařízení v týdnu od 25. ledna 2021 i nadále probíhá ve stejném režimu jako dosud (viz Informace k provozu škol a školských zařízení od 27. prosince 2020 do 10. ledna 2021 a v příloze této informaci)

  - nad rámec informací uvedených v přiložené informaci platí podle krizového opatření i nadále, že je na vyšších odborných školách umožněno konání zkoušek max. do 10 osob. Při organizaci zkoušek je nutné dodržovat hygienická a protiepidemická opatření podle manuálu Provoz škol a školských zařízení ve školním roce 2020/2021 vzhledem ke COVID-19.

  • pro předávání vysvědčení žákům, kteří jsou vzděláváni distančně, platí vydané opatření obecné povahy, které předpokládá předání informace o hodnocení žáka distančním způsobem a vlastní předání listinné podoby vysvědčení anebo výpisu odkládá na dobu, kdy budou školy pro příslušné žáky přístupné pro prezenční docházku.
  • o případných úpravách provozu škol a školských zařízení od 1. února 2021 rozhodne vláda České republiky ve středu 27. ledna 2021.

  __________________________________________________________________________________________

   

  • Žáci 1. a 2. ročníku obdrží výpis vysvědčení za 1. pololetí školního roku 2020/2021 v tištěné verzi ve čtvrtek 28. ledna 2021.
  • Žáci 3. až 9. ročníku a jejich rodiče budou s výsledky hodnocení vzdělávání za 1. pololetí školního roku 2020/2021 seznámeni elektronickou cestou rovněž v průběhu čtvrtka 28. ledna 2021. Výpis vysvědčení v tištěné verzi obdrží tito žáci nejpozději 3. den po opětovném návratu k prezenční výuce.
  • Jestliže některý z žáků není hodnocen (zejména pro nedostatek podkladů ke klasifikaci), dojde v takovém případě k odložení termínu hodnocení až o dva měsíce (v souladu se školským zákonem).
  • V pátek 29. ledna 2021 nastupují všichni žáci na jednodenní pololetní prázdniny. Prezenční ani distanční výuka v tento den probíhat nebude.
 • INFORMACE K PROVOZU ŠKOL A ŠKOLSKÝCH ZAŘÍZENÍ OD 11. LEDNA 2021 DO 22. LEDNA 2021

  INFORMACE K PROVOZU ŠKOL A ŠKOLSKÝCH ZAŘÍZENÍ OD 11. LEDNA 2021 DO 22. LEDNA 2021

  Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

  • Informuje, že provoz škol a školských zařízení v období od 11. do 22. ledna 2021 i nadále probíhá ve stejném režimu jako v období od 27. prosince 2020 do 10. ledna 2021 (viz informace k provozu škol a školských zařízení v tomto období).
  • Nově je od 11. ledna 2021 na vyšších odborných školách umožněno konání zkoušek max. do 10 osob. Při organizaci zkoušek je nutné dodržovat hygienická a protiepidemická opatření podle manuálu Provoz škol a školských zařízení ve školním roce 2020/2021 vzhledem ke COVID-19.
  • Usnesením Vlády České republiky ze dne 7. ledna 2021 č. 12 byla prodloužena účinnost usnesení, na základě něhož bylo hejtmanům krajů a primátorovi hlavního města Prahy nařízeno určit školu nebo školské zařízení, které bude vykonávat nezbytnou péči o děti rodičů vybraných profesí.
 • Informace k znovuotevření školy - pouze pro žáky 1. a 2. ročníku - od 4. 1. 2021

  Informace k znovuotevření školy - pouze pro žáky 1. a 2. ročníku - od 4. 1. 2021

  Vážení rodiče,

  Od pondělí 4. 1. 2021 povinně nastupují do škol všichni žáci I. a II. tříd. Výuka ostatních ročníků probíhá povinně distančním způsobem. S kompletním informativním materiálem, který k tomuto vydalo MŠMT, jste se již mohli seznámit prostřednictvím předešlého příspěvku v sekci "Novinky".

  Z nejpodstatnějších bodů uvádíme a doplňujeme:

  • prezenční výuka bude probíhat po celých třídách (nebudou se tedy tvořit žádné heterogenní skupiny)
  • výuka bude probíhat ve stanovených učebnách v budově školy na ulici Wiedermannova
  • výuka bude probíhat dle platného rozvrhu (s redukcí tělesné výchovy)
  • zakázána je výuka hudební a tělesné výchovy (tzn. zpěv a sportovní aktivity), tyto předměty ale nebudou v rozvrhu zcela zrušeny
  • výuka musí po celou dobu probíhat v rouškách (žáci a všichni zaměstnanci školy budou používat roušky po celou dobu přítomnosti ve škole)
  • v učebnách se bude často a intenzivně větrat (i nárazově v průběhu vyučovací hodiny)
  • bude zakázán volný pohyb žáků po škole
  • v provozu zůstává i školní družina (ranní i odpolední část bez omezení) a školní jídelna
  • z důvodu nutnosti dodržení homogenity skupin žáků i ve školní družině a s tím souvisejícího personálního zajištění v jednotlivých odděleních ŠD žádáme rodiče žáků, aby zvážili účast (případně i délku pobytu) svých dětí v ŠD. Děkujeme.

  Vyučování bude začínat od 8:00 hodin, probíhat a končit podle rozvrhu jednotlivých tříd (pondělí - pátek).

  Stravování:

  • Všichni žáci i zaměstnanci školy (s výjimkou žáků 1. a 2. ročníku, kteří se ve školní jídelně stravovali), budou nadále hromadně odhlášeni ze školního stravování i po 4. 1. 2021.
  • Žádáme tedy zaměstnance školy a případně i rodiče žáků vyšších ročníků, aby se nahlásili k odebírání obědů na tel. č. 517 363 225.
  • Žáci, kteří se i nadále budou vzdělávat distančně, mají nárok na oběd za dotovanou cenu. Přihlášení žáci si mohou oběd odebírat do jídlonosičů v době od 11:15 do 11:30 hodin.

  Výše uvedené informace a pokyny mohou být průběžně upřesňovány v závislosti na aktuálním dění a vývoji epidemiologické situace.

  Děkujeme za pochopení a spolupráci.

  Mgr. Lubomír Judas

  ředitel školy

 • INFORMACE K PROVOZU ŠKOL A ŠKOLSKÝCH ZAŘÍZENÍ OD 27. PROSINCE 2020 DO 10. LEDNA 2021

  INFORMACE K PROVOZU ŠKOL A ŠKOLSKÝCH ZAŘÍZENÍ OD 27. PROSINCE 2020 DO 10. LEDNA 2021

  Informace se vztahuje na všechny druhy škol a školských zařízení pro období definované usnesením vlády ze dne 23. prosince 2020 s vědomím, že v základních školách, středních školách, konzervatořích a základních uměleckých školách probíhají až do 3. 1. 2021 vánoční prázdniny.

  Na provoz škol a školských zařízení se i nadále vztahuje manuál Provoz škol a školských zařízení ve školním roce 2020/2021 vzhledem ke COVID-19 (dále jen "Manuál"), Metodika pro vzdělávání distančním způsobem a Metodika Ministerstva zdravotnictví pro nařizování karantény ve školách.

  Z epidemiologického pohledu je zásadní zejména pravidelné větrání vnitřních prostor - v délce alespoň 5 minut během přestávek a zároveň jednou uprostřed každé vyučovací hodiny (viz vliv cirkulace vzduchu).

  Pravidla nošení ochrany úst a nosu jsou stanovena u jednotlivých druhů škol a školských služeb.

  Za ochranné prostředky dýchacích cest (nos, ústa) se v celém materiálu považuje nejenom rouška, ale i ústenka, šátek, šál nebo jiné prostředky, které brání šíření kapének (dále jen "rouška").

  V případě, že se ředitel školy dozví o výskytu onemocnění COVID-19 u zaměstnance školy nebo žáka, kontaktuje zaměstnance protiepidemického odboru nebo odboru hygieny dětí a mladistvých místně příslušné KHS. Seznam kontaktů je uveden v manuálu Provoz škol a školských zařízení ve školním roce 2020/2021 vzhledem ke COVID-19, popřípadě na webových stránkách KHS.

   

  Provoz mateřských škol

  • Provoz mateřských škol (včetně mateřských škol a tříd zřízených podle § 16 odstavec 9 školského zákona) je zachován jako doposud, tedy za dodržení provozních pravidel podle Manuálu.
  • Děti a pedagogičtí pracovníci nemají povinnost nosit roušky.
  • Vstup třetích osob (mimo děti a zaměstnance) do prostor školy je možný jen v nezbytně nutných případech s tím, že se omezí kontakt třetích osob s osobami v prostorách školy.

   

  Provoz základních škol

  • Je povolena osobní přítomnost:

  - dětí zařazených do přípravné třídy základní školy,

  - žáků 1. a 2. ročníků základních škol,

  - žáků vyšších ročníků prvního stupně základních škol za předpokladu, že jsou ve školním roce 2020/2021 zařazeni do třídy společně se žáky 1. nebo 2. ročníku (tzv. malotřídní škola),

  - žáků škol zřízených při zařízeních pro výkon ústavní výchovy nebo ochranné výchovy, a

  - žáků škol zřízených při zdravotnických zařízeních.

  • Pro ostatní žáky je povinné vzdělávání distančním způsobem.
  • Jsou umožněny prezenční individuální konzultace ve škole (vždy pouze jeden žák a jeden pedagogický pracovník), u kterých může být přítomen zákonný zástupce žáka. O organizaci konzultací rozhoduje ředitel školy s ohledem na vzdělávací potřeby žáka.
  • Prezenční výuka probíhá v homogenních skupinách (kolektivy jednotlivých tříd se neslučují, ani jinak neprolínají). Doporučuje se organizovat příchod a odchod a pohyb žáků ve škole tak, aby nedocházelo ke kontaktu mezi žáky z různých tříd.
  • Žáci a zaměstnanci školy (i další osoby pohybující se ve škole) mají povinnost nosit roušky po celou dobu pobytu ve škole.
  • Je zakázán zpěv a sportovní činnosti při vzdělávání.
  • Za podmínky zachování homogenity skupiny je možné realizovat vzdělávací činnosti ve venkovních prostorách i mimo areál školy nebo školského zařízení.
  • Doporučuje se během dne zařadit pobyt žáků na čerstvém vzduchu podle možností školy.
  • Za dodržení podmínky homogenity skupiny žáků jedné třídy je umožněn provoz školní družiny a školního klubu pro prezenčně vzdělávané žáky.
  • Vstup třetích osob (mimo žáky a zaměstnance) do prostor školy je možný jen v nezbytně nutných případech s tím, že se omezí kontakt třetích osob s osobami v prostorách školy.

   

  Provoz speciálních škol

  • Je povolena osobní přítomnost:

  - žáků základních škol a tříd zřízených podle § 16 odstavec 9 školského zákona,

  - dětí přípravného stupně základní školy speciální a

  - žáků oborů vzdělání Praktická škola jednoletá a Praktická škola dvouletá.

  • Prezenční výuka probíhá v homogenních skupinách (kolektivy jednotlivých tříd se neslučují, ani jinak neprolínají).
  • Žáci a pedagogičtí pracovníci nemají povinnost nosit roušky.
  • Za podmínky zachování homogenity skupiny je možné realizovat vzdělávací činnosti ve venkovních prostorách i mimo areál školy nebo školského zařízení.
  • Za dodržení podmínky homogenity skupiny žáků jedné třídy je umožněn provoz školních družin a školních klubů pro prezenčně vzdělávané žáky.
  • Vstup třetích osob (mimo žáky a zaměstnance) do prostor školy je možný jen v nezbytně nutných případech s tím, že se omezí kontakt třetích osob s osobami v prostorách školy.

   

  Provoz středních škol, konzervatoří a VOŠ

  • Výuka na středních školách, konzervatořích a vyšších odborných školách probíhá distančním způsobem.
  • Prezenční výuka je povolena pouze u:

  - škol zřízených při zařízeních pro výkon ústavní výchovy nebo ochranné výchovy,

  - škol zřízených Ministerstvem spravedlnosti, a

  - praktického vyučování a praktické přípravy žáků a studentů zdravotnických oborů ve zdravotnických zařízeních a zařízeních sociálních služeb.

  • Prezenční výuka probíhá v homogenních skupinách (kolektivy jednotlivých tříd/skupin/oddělení se neslučují, ani jinak neprolínají). Doporučuje se organizovat příchod a odchod a pohyb žáků ve škole tak, aby nedocházelo ke kontaktu mezi žáky z různých tříd.
  • Jsou umožněny prezenční individuální konzultace (vždy pouze jeden žák/student a jeden pedagogický pracovník). O organizaci konzultací rozhoduje ředitel školy s ohledem na vzdělávací potřeby žáka/studenta.
  • Je umožněno konání přijímacích zkoušek, závěrečných zkoušek, maturitních zkoušek, absolutorií a mezinárodně uznávaných zkoušek, a to bez omezení počtu osob stanoveného krizovým opatřením; počet osob se řídí dle běžných předpisů pro příslušné zkoušky.
  • Je zakázán zpěv a sportovní činnosti při vzdělávání, s výjimkou oborů středního a vyššího odborného vzdělávání, ve kterých je zpěv nebo sportovní činnost stěžejní součástí rámcového vzdělávacího programu nebo akreditovaného programu.
  • Žáci a zaměstnanci školy (i další osoby pohybující se ve škole) mají povinnost nosit roušky po celou dobu pobytu ve škole.
  • Vstup třetích osob (mimo žáky, studenty a zaměstnance) do prostor školy je možný jen v nezbytně nutných případech s tím, že se omezí kontakt třetích osob s osobami v prostorách školy.

   

  Provoz ostatních škol

  • Výuka žáků jazykových škol s právem státní jazykové zkoušky probíhá distančně.
  • Státní jazykové zkoušky se mohou konat, a to za účasti nejvýše 10 osob.
  • Výuka žáků základních uměleckých škol probíhá distančním způsobem.

   

  Provoz vybraných školských zařízení

  • Individuální práce s klientem ve školských poradenských zařízeních je i nadále realizována bez omezení v souladu s hygienickými opatřeními. Klient i zaměstnanci mají povinnost nosit roušky po celou dobu pobytu ve školském poradenském zařízení.
  • Prezenční činnost středisek volného času (dům dětí a mládeže a stanice zájmových činností) je zakázána.
  • Provoz školských výchovných a ubytovacích zařízení (domov mládeže, internát) je upraven tak, že je zakázáno poskytovat ubytování žákům škol a studentům vyšších odborných škol, kteří mají na území České republiky jiné bydliště, s výjimkou žáků a studentů, kteří se mohou účastnit prezenční výuky.
  • Je zakázána škola v přírodě a školní výlety.
  • Vstup třetích osob (mimo děti, žáky, studenty a zaměstnance) do prostor školského zařízení je možný jen v nezbytně nutných případech s tím, že se omezí kontakt třetích osob s osobami v prostorách školského zařízení.

   

  Školní stravování

  • Zařízení školního stravování jsou v provozu. Provoz se řídí pravidly pro provoz stravovacích služeb, které neslouží pro veřejnost.
  • Při provozu školního stravování je nezbytné dodržet:

  - rozestupy 1,5 metru mezi jednotlivými stoly,

  - maximální počet osob u jednoho stolu je omezen na 4 osoby (jedná-li se o dlouhý stůl, lze u něj usadit více osob, ale mezi skupinami 4 osob musí být rozestup minimálně 2 metry),

  - ve školní jídelně nemůže být současně více osob, než je míst k sezení,

  - udržovat maximální možný rozestup mezi žáky z různých tříd,

  - ve školní jídelně se mohou prezenčně stravovat pouze žáci v prezenční výuce a zaměstnanci školy přítomní na pracovišti. Ostatní žáci, zaměstnanci školy a cizí strávníci si mohou stravu odebrat výdejním okénkem.

  • Žáci mají v době povinné distanční výuky nárok na dotovaný oběd.
  • Žáci i zaměstnanci školy mají povinnost v prostorách školní jídelny nosit roušky, s výjimkou doby konzumace stravy.
stránka:

Novinky

Kontakt

 • Základní škola Ivanovice na Hané, okres Vyškov, příspěvková organizace
  Tyršova 218/4, 683 23 Ivanovice na Hané
 • (+420) 517 363 327 - Základní škola Tyršova 218/4
  (+420) 517 363 225 - Školní jídelna
  (+420) 515 539 399 - Školní družina (přímá linka)

Fotogalerie