• PROVOZNÍ PORADA

  PROVOZNÍ PORADA

  V pondělí 27. dubna 2020 od 9:00 hodin proběhne provozní porada vyučujících II. stupně. Hlavním programem porady bude příprava materiálů pro organizaci nového školního roku 2020/2021. Porada se uskuteční za fyzické přítomnosti učitelů II. stupně.

 • NÁVRH VLÁDY ČR

  NÁVRH VLÁDY ČR

  Aktuální návrh vlády ČR o následujícím otevírání škol a školských zařízení

  NÁVRH NA UVOLNĚNÍ ŠKOL

 • VÝBĚR CIZÍHO JAZYKA a VOLITELNÝCH PŘEDMĚTŮ

  VÝBĚR CIZÍHO JAZYKA a VOLITELNÝCH PŘEDMĚTŮ

  Vážení rodiče,

  z důvodu uzavření školy Vám prostřednictvím této cesty předkládáme informace a potřebné materiály k volbě 2. cizího jazyka a volitelných předmětů pro žáky II. stupně ve školním roce 2020/2021.

  Využijte, prosím, následujícího období pro rozvahu, kterou učiníte společně s Vašimi dětmi nad volbou námi nabízených předmětů, kterým se žáci budou v novém školním roce věnovat.

  Způsoby předávání vyplněných přihlášek (do konce měsíce dubna 2020):

  • klasickou poštou
  • osobním podáním do poštovní schránky (na budově školy Tyršova 218/4 - boční vchod z ulice od Biovety)
  • osobním podáním do kanceláře školy

  V případě osobního podání přihlášek do kanceláře školy využijte úředních hodin k tomuto určených (pondělí a středa - 8:00 až 11:00 hodin).

  Tiskopisy všech přihlášek jsou k dispozici v tomto dokumentu níže. Všechny formuláře je možné si také vyzvednout v kanceláři školy v době úředních hodin nebo po telefonické domluvě na tel. čísle 517 363 327.

  Děkujeme za Vaši spolupráci a čas věnovaný odpovědnému zpracování přihlášek.


  CIZÍ JAZYK - budoucí 7. ROČNÍK.pdf

  VOLITELNÉ PŘEDMĚTY - budoucí 7. ROČNÍK.pdf

  VOLITELNÉ PŘEDMĚTY - budoucí 8. ROČNÍK.pdf

  VOLITELNÉ PŘEDMĚTY - budoucí 9. ROČNÍK.pdf

  Mgr. Lubomír Judas

  ředitel školy

 • Pro učitele - Zoom instalace

  Pro učitele - Zoom instalace

  Návod jak si nainstalovat "Zoom" na porady zde

 • Informace pro rodiče žáků 7. ročníku

  Informace pro rodiče žáků 7. ročníku

  Rodiče žáků VII. A a VII. B si mohou pro své děti vyzvednout v kanceláři školy v době úředních hodin nové učebnice a pracovní sešity do anglického jazyka.

  Mgr. Kamila Pištělková

  vyučující Aj

 • ZÁPIS DĚTÍ DO 1. ROČNÍKU 2020/2021

  ZÁPIS DĚTÍ DO 1. ROČNÍKU 2020/2021

  Vážení rodiče,

  v souvislosti s mimořádnými opatřeními vlády ČR k ochraně obyvatelstva ve spojení s koronavirem a onemocněním COVID-19, vydalo MŠMT písemný dokument - "Opatření k zápisům do ZŠ pro školní rok 2020/2021" - zde.

  Zápisy budou probíhat v dubnu 2020 a bez osobní přítomnosti dětí ve škole, tzn. pouze formální částí zápisu podáním žádosti zákonným zástupcem dítěte.

  Zápisy k povinné školní docházce proběhnou v souladu s právními předpisy, ale s upuštěním od některých tradičních postupů.

  Termín podávání žádostí: 1. dubna 2020 - 7. dubna 2020

  Způsoby podávání žádostí:

  • datovou schránkou
  • e-mailem s elektronickým podpisem
  • klasickou poštou
  • osobním podáním do poštovní schránky (na budově školy Tyršova 218/4 - boční vchod z ulice od Biovety)
  • osobním podáním do kanceláře školy

  V případě osobního podání žádosti do kanceláře školy využijte úředních hodin k tomuto určených (pondělí a středa - 8:00 až 11:00 hodin).

  Tiskopisy žádosti o povinnou školní docházku (včetně dotazníku) i odkladu povinné školní docházky jsou k dispozici na našich webových stránkách. Všechny dokumenty je možné si také vyzvednout v kanceláři školy v době úředních hodin nebo po telefonické domluvě na tel. čísle 517 363 327.

  Na základě Vámi vyplněných a podaných žádostí budou vystavena rozhodnutí o přijetí/odkladu povinné školní docházky. Termín k jejich následnému převzetí Vám bude oznámen.

  Žádost o povinnou školní docházku podávají i ti, jimž bylo v loňském školním roce vydáno rozhodnutí o odkladu povinné školní docházky.

  Připomínáme, že pro kladné vyřízení žádosti o odkladu povinné školní docházky je nutné žádost doložit doporučujícím posouzením příslušného školského poradenského pracoviště (pedagogicko-psychologické poradny) a odborného lékaře, nebo klinického psychologa.

  Rodiče žádající o odklad povinné školní docházky nemusí ke své žádosti přikládat "dotazník" - týká se jen dětí, které ve školním roce 2020/2021 zahájí povinnou školní docházku. Dotazník, prosím, vytiskněte oboustranně.

  Žádost o přijetí k základnímu vzdělávání.pdf

  Žádost o odklad povinné školní docházky.pdf 

  Dotazník pro rodiče - 1. ročník.pdf

  Mgr. Lubomír Judas

  ředitel školy

 • Materiály pro domácí přípravu - ZMĚNA ULOŽENÍ

  Materiály pro domácí přípravu - ZMĚNA ULOŽENÍ

  Vážení rodiče a žáci naší školy,

  po dobu uzavření školy pro Vás naši pedagogové budou průběžně připravovat a zpřístupňovat učební materiály, kterými bude částečně nahrazena redukovaná výuka. Z tohoto důvodu Vás žádáme o sledování těchto dokumentů a rodiče o kontrolu plnění zadaných úkolů. Z dosavadního průběhu situace vyplývá, že trvání platnosti mimořádného opatření MZ ČR bude v řádu až několika týdnů...

  Zmíněné materiály najdete na těchto webových stránkách - horní menu - "Materiály pro domácí přípravu". Zde se můžete orientovat po jednotlivých ročnících a třídách. Tato příprava je určena především pro žáky II. stupně, žáci I. stupně využívají přímo své třídní webové stránky.

  Mgr. Lubomír Judas

  ředitel školy

 • Oznámení o stanovení úředních hodin

  Oznámení o stanovení úředních hodin

  V době uzavření základní školy jsou úřední hodiny kanceláře školy v pondělí a ve středu v době od 8:00 do 11:00 hodin.

  V případě potřeby volejte na telefonní číslo 517 363 327.

  Mgr. Lubomír Judas

  ředitel školy

 • Další možnosti pro podporu vzdělávání

  Další možnosti pro podporu vzdělávání

  Aktuálně Vám přinášíme nabídku nových možností pro podporu vzdělávání na dálku.

  1. MŠMT připravilo nový web pro podporu vzdělávání na dálku.

  S ohledem na uzavření škol a školských zařízení a následné vyhlášení nouzového stavu na celém území České republiky z 12. března 2020 připravilo Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy nový web jako podporu pro školy a učitele při vzdělávání žáků a studentů na dálku.

  Na webu nadalku.msmt.cz naleznou učitelé a školy rozcestník on-line vzdělávacích nástrojů, aktuální informace, zkušenosti a stejně tak inspirace z oblasti vzdělávání na dálku. Cílem je poskytnout základní orientaci v dostupných nástrojích a zdrojích informací, jejichž využití usnadňuje vzdělávání s pomocí digitálních technologií.

  Na jednom místě se tak nachází tipy na užitečné nástroje pro komunikaci, které mohou učitelé využít k zadávání úkolů, distribuci a opravě testů nebo domácích úkolů, ale stejně tak i ke sdílení dobré praxe. Zároveň se zde nachází i on-line vzdělávací zdroje, které mohou žáci při výuce na dálku využívat. K dispozici jsou také odkazy na weby, kde je možné si učivo procvičovat. V neposlední řadě web obsahuje i odkazy na metodické portály s výukovými materiály a rovněž užitečné tipy na vzdělávací programy pro učitele.

  Web bude postupně rozšiřován o další užitečné odkazy, informace a příklady dobré praxe.

  2. Česká televize přichází s novým formátem pořadu "UčíTelka".

  www.ceskatelevize.cz/

  3. Webové stránky.

  www.didakta.cz

  Výukové materiály a pomůcky pro 1. až 5. ročník:

  Dějiny udatného českého národa - zde

  Matýskova matematika - zde

  Školákov - zde

  Umíme česky - zde

  Zažij radost s češtinou - zde

  Zažij radost s matematikou - zde

   

  Výukové materiály a pomůcky pro 6. až 9. ročník:

  Dějiny udatného českého národa - zde

  English Grammar Online - zde

  English Me - zde

  Flexibooks - zde

  Fraus - zde

  Fred - zde

  Help for English - zde

  Internetová jazyková příručka - zde

  Khanova škola - zde

  Minecraft - Education edition - zde

  Quizlet - zde

  Slavné dny - zde

  Škola s nadhledem - zde

  Umíme česky - zde

  Zažij radost s matematikou - zde

  Zábavný zeměpis - zde

   

  Pro žáky 9. ročníku - podpora při přípravě na přijímačky:

  Cermat - zde

  EDUFIX - zde

  - v úterý a ve čtvrtek od 14:00 hodin nabízí Česká televize v pořadu "Škola doma" na programu ČT1 pomoc s přípravou na přijímací zkoušky

  - v úterý se bude procvičovat čeština a ve čtvrtek matematika

  Mgr. Lubomír Judas

  ředitel školy

 • Objednávky z katalogu ALBATROS

  Objednávky z katalogu ALBATROS

  Vzhledem k uzavření naší základní školy lze knihy z katalogu Albatros objednat na e-mailové adrese: mtomsikova@seznam.cz.

  Do objednávky, prosím, uveďte jméno a příjmení žáka, třídu, název objednávané knihy a její cenu.

  Děkujeme za pochopení a spolupráci.

  Mgr. Marie Tomšíková

  vedoucí PK JaJK

 • Oznámení o redukci plánovaných akcí

  Oznámení o redukci plánovaných akcí

  Vzhledem k přetrvávající neutěšené situaci vyvolané koronavirem jsme nuceni k redukci termínů či obsahu plánovaných akcí v letošním školním roce.

  Vedení základní školy proto rozhodlo následující:

  1. Zrušení 8. žákovské akademie (termíny 27., 28. a 29. května 2020)
  2. Zrušení prvního termínu "Miniškoličky" (1. dubna 2020)
  3. Zachování termínu pro zápis dětí do 1. ročníku (7. dubna 2020). Pokud dojde ke změně termínu nařízením MŠMT, budete včas informováni.
  4. Zrušení termínu setkání Výboru rodičů (31. března 2020) a následně i třídních schůzek (2. dubna 2020).
  5. Zrušení zahraničního zájezdu do Walesu (18. až 24. dubna 2020). Vzhledem k aktuální situaci a současným opatřením je zájezd do Velké Británie zrušen. Momentálně je v řešení výše finanční částky, kterou se cestovní kanceláři podaří získat zpět z Velké Británie za již zafinancované vstupy a služby. Naše škola s cestovní kanceláří o tomto vyjednává, z toho důvodu prosíme rodiče přihlášených žáků o trpělivost. Není třeba, abyste individuálně tuto záležitost s CK řešili, toto je v naší kompetenci (dle uzavřené "Smlouvě o zájezdu").

  Děkujeme za pochopení.

  Mgr. Lubomír Judas

  ředitel školy

 • Uzavření školních sportovišť

  Uzavření školních sportovišť

  Na základě vyhlášení nouzového stavu vládou České republiky, které vstoupilo v platnost ve čtvrtek dne 12.3.2020 ve 14:00 hodin a bude v účinnosti po dobu 30 dnů, vyplývá pro nás mj. následující:

  - po dobu trvání tohoto nouzového stavu bude i pro veřejnost uzavřena sportovní hala na ulici Wiedermannova 785/3 a malá tělocvična na ulici Tyršova 218/4. Žádáme tedy všechny organizace, spolky a sdružení o respektování této mimořádné situace. V případě jakýchkoliv změn Vás budeme včas informovat.

  Děkujeme za pochopení.

  Mgr. Lubomír Judas

  ředitel školy

 • PORUCHA TELEFONNÍCH LINEK

  PORUCHA TELEFONNÍCH LINEK

  Upozorňujeme zejména rodiče našich žáků, že od pátečního odpoledne opět přetrvává technická porucha na pevných linkách našich telefonů. Bohužel jsme tedy nedostupní na školní telefonní lince (+420 517 363 327) i na lince do školní jídelny (+420 517 363 225). Závada není na straně školy, ale provozovatele sítě telefonních linek. Problém je v řešení a věříme, že se během dneška podaří odstranit.

  Pokud potřebujete kontaktovat kohokoliv z našich zaměstnanců, využívejte prozatím e-mailových adres.

  Děkujeme Vám za pochopení a omlouváme se za případné komplikace.

  Mgr. Lubomír Judas

 • Učebnice on-line a výukové aplikace

  Učebnice on-line a výukové aplikace

  Vážení rodiče a žáci naší školy,

  některá nakladatelství vydávající učebnice a jiné výukové materiály reagují na aktuální situaci a nabízejí Vám bezplatné využití svého on-line prostředí. Jedná se o Nakladatelství FRAUS a NOVÁ ŠKOLA, s.r.o. Velká část jednotlivých vyučovacích předmětů je u nás vyučována právě s podporou učebnic výše uvedených vydavatelství. Žáci je tedy mají doma v klasické tištěné podobě.

  Sdělení Nakladatelství FRAUS:

  "V souvislosti s opatřením vlády o uzavření všech základních škol se naše nakladatelství rozhodlo poskytnout všem žákům, učitelům i školám od středy 11. března 2020 do odvolání všechny elektronické učebnice pro základní a střední školy pro všechny žáky zdarma. Pro domácí procvičování rodičů s žáky je také plně k dispozici portál Škola s nadhledem, který je též zdarma. Více informací bude během dneška k dispozici na webu www.fraus.cz/ucenidoma."

  Sdělení Nakladatelství NOVÁ ŠKOLA, s.r.o.:

  "Vzhledem k uzavření základních škol bychom Vám rádi pomohli s výukou na dálku. Žáci mohou zdarma využívat přístup ke všem interaktivním učebnicím MIUč+, stačí, když se zaregistrují jako studenti na www.ucebnice-online.cz.

  Kteroukoli MIUč+ pak mohou zdarma používat 30 dní, pokud by uzavření škol trvalo déle, licence zdarma prodloužíme do 30. 6. 2020.

  Pro výuku matematiky v 1. až 5. ročníku jsou navíc k dispozici výuková videa na www.matyskova-matematika.cz obsahující výklad ke každému cvičení každé stránky učebnic - žáci tak mohou pracovat podle něj."

  Sdělení Akademie věd České republiky:

  "Pod hashtagem #veda_na_doma budeme společně s ústavy #AVČR po dobu nastalé hygienicko-epidemiologické situace pravidelně každý den publikovat příspěvek s tipem na domácí pokusy, časopisy, on-line výstavy i e-zdroje."

   

  Věříme, že společně s námi oceníte tuto vstřícnou nabídku a společně se svými dětmi ji v rámci náhradní domácí přípravy využijete...

  Mgr. Lubomír Judas

  ředitel školy

 • Sdělení - Tréninky KMKids

  Sdělení - Tréninky KMKids

  Paní Alánová - trenérka KMKids - sděluje, že z důvodu uzavření škol pro žáky jsou v naší škole dočasně tréninky zrušeny (úterky, čtvrtky - 16:00 až 17:00 hodin). Toto sdělení je platné i pro žáky Základní školy v Morkovicích-Slížanech. Ostatní oddíly zůstávají beze změn.

  Z tohoto důvodu můžete navštívit trénink ve Vyškovské akademii (pondělky, středy - od 15:30 hodin). Případně také v Nezamyslicích (úterky, čtvrtky - od 15:30 hodin).

  Děkujeme za pochopení.

  Mgr. Lubomír Judas

  ředitel školy

   

 • Informace ohledně šíření onemocnění COVID-19

  Informace ohledně šíření onemocnění COVID-19

  Vážení rodiče,

  v souvislosti s šířením onemocnění COVID-19 jsme obdrželi následující informace:

  Vzhledem k výraznému šíření onemocnění COVID-19 na území Itálie (již přes 10 000 případů) a skutečnosti, že dominantní počet nakažených osob v České republice se nakazil při svém pobytu na území Itálie, Ministerstvo zdravotnictví ČR vydalo nové mimořádné opatření.

  "S okamžitou platností se nařizuje všem osobám s trvalým pobytem v České republice, které se v období od 7. března 2020 navrátí z pobytu na území Itálie do České republiky, aby bezprostředně po návratu do České republiky oznámily tuto skutečnost svému praktickému lékaři, a to telefonicky nebo jiným vzdáleným způsobem (mobilní aplikace, e-mail, skype apod.), tedy bez osobního kontaktu. Dále se nařizuje praktickým lékařům, aby u osob s trvalým pobytem v České republice, které se v období od 7. března 2020 navrátí z pobytu na území Itálie do České republiky, rozhodli o karanténě v délce 14 dnů. Karanténou se rozumí především oddělení zdravé osoby od ostatních osob s cílem zabránit přenosu infekčního onemocnění v období, kdy by se toto onemocnění mohlo šířit. Za porušení karantény hrozí ze zákona o ochraně veřejného zdraví pokuta až 3 miliony Kč. Praktický lékař v případě výskytu onemocnění COVID-19 je oprávněn karanténu prodloužit. Osoby v karanténě mají nárok na nemocenskou. V případě dobrého zdravotního stavu zaměstnanců a jejich zájmu o práci na dálku, vyzýváme zaměstnavatele, aby v této mimořádné situaci vycházeli vstříc a domluvili se se zaměstnanci na možnosti pracovat z domova."

  Toto opatření již má jasný a konkrétní dopad do práv a povinností jednotlivých dětí / žáků / studentů a zaměstnanců a musíme se jím všichni řídit. Z tohoto důvodu Vás tedy jako zákonné zástupce našich žáků o opatření informujeme. V případě, že někdo teprve plánuje do Itálie vycestovat, nemůžeme mu v tom zabránit. Až se však navrátí, musí nuceně zůstat v karanténě po konzultaci se svým praktickým lékařem.

  Mgr. Lubomír Judas

  ředitel školy

 • MIMOŘÁDNÉ OPATŘENÍ MZ ČR

  MIMOŘÁDNÉ OPATŘENÍ MZ ČR

  V dokumentu umístěném níže Vám přinášíme aktuálně vydané Mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví ČR, ze kterého mj. vyplývá uzavření všech základních škol na celém území ČR. Toto mimořádné opatření nabývá platnosti  dnem jeho vydání a je v účinnosti až do odvolání. Z tohoto důvodu Vás žádáme o sledování našich webových stránek, kde budeme průběžně umísťovat aktuální informace. Stejně tak buďte informováni prostřednictvím dostupných veřejných médií.

  Uzavření školy se týká i provozu Školní družiny a Školní jídelny. Obědy budou stravujícím se žákům po tuto dobu automaticky odhlášeny.

  MIMOŘÁDNÉ OPATŘENÍ

  Karanténa a ošetřovné

  Žádost o ošetřovné - tiskopis

  Žádost o ošetřovné si můžete nechat vystavit v kanceláři školy na ulici Tyršova 218/4 u paní hospodářky Jarmily Senajové v pracovní dny v době od 8:00 do 12:00 hodin, případně po telefonické domluvě na tel. č. 517 363 327 i v jinou dobu.

   

  Děkujeme za pochopení.

  Mgr. Lubomír Judas

  ředitel školy

 • Okresní kolo recitační soutěže - 5.3.2020

  Do galerie Okresní kolo recitační soutěže - 5.3.2020 byly přidány fotografie.

 • Okresní kolo recitační soutěže

  Okresní kolo recitační soutěže

  Ve čtvrtek 5. března 2020 se naši čtyři "stateční" zúčastnili Okresního kola recitační soutěže ve Vyškově. Ve III. kategorii (6. a 7. ročníky) školu reprezentovaly Aneta Procházková ze VI. B a Lada Zavřelová ze VII. B. Ve IV. kategorii (8. a 9. ročníky) pak Tereza Klímová z IX. A a Jan Zeman z IX. A.

  Janu Zemanovi se podařilo získat krásné 3. místo!

  GRATULUJEME!!!

  Mgr. Ivana Képesová

  vedoucí PK UaK

 • "Bezpečně v kyberprostoru"

  Do galerie "Bezpečně v kyberprostoru" byly přidány fotografie.

stránka:

Novinky

Kontakt

 • Základní škola Ivanovice na Hané, okres Vyškov, příspěvková organizace
  Tyršova 218/4, 683 23 Ivanovice na Hané
 • (+420) 517 363 327 - Základní škola Tyršova 218/4
  (+420) 517 363 225 - Školní jídelna
  (+420) 515 539 399 - Školní družina (přímá linka)

Fotogalerie