• Návštěva divadelního představení

  Návštěva divadelního představení

  Žáci 3. a 4. ročníku navštívili v pátek 10. února 2023 divadelní představení Pinocchio brněnského divadla Radost. Seděli hned v prvních řadách, takže udržovali s herci, kteří občas seběhli dolů do hlediště, bezprostřední kontakt.

  Kultovní příběh Carla Collodiho v adaptaci francouzského divadelního autora a režiséra Joëla Pommerata, který prozkoumává novodobá témata na příběhu slavného dlouhonosého Pinocchia, děti strhnul s sebou - spontánně reagovaly, odpovídaly, tleskaly, skandovaly.

  Celá kulturní akce nebyla jen tématem do literární výchovy, ale děti se také učily etiketě, tedy jak se správně obléknout a chovat v divadle.

  Mgr. Lenka Mazáčová

  vedoucí MS 1. stupně

 • Školní kolo olympiády z českého jazyka

  Školní kolo olympiády z českého jazyka

  Na naší škole proběhlo školní kolo olympiády z českého jazyka, kterého se účastnili žáci 9. ročníku a vybraní žáci z 8. ročníku. Olympiáda byla rozdělena na dvě části - jazykovou a slohovou. Téma slohu bylo "Na listopadu se mi líbí/nelíbí...", volný slohový útvar. Celkem mohli žáci získat 50 bodů.

  Celkové umístění:

  1. místo: Andrea Kolářová (8. C) - 33 bodů

  2. místo: Petra Michlíková (8. B) - 30 bodů

  3. místo: Marek Červeňák (9. A) - 29 bodů

  4. místo: Zdeněk Kovařík (9. A) - 28 bodů

  5. místo: Nikolas Brochmann (8. C), Matyáš Truchlík (8. A) Jiří Vaculík (9. A) - všichni po 25 bodech

  Všem umístěným gratulujeme a ostatním soutěžícím děkujeme za účast.

  Mgr. Kamila Pištělková

  vedoucí PK JaJK

 • Aktualizace údajů

  Data z programu aSc Rozvrhy byla aktualizována
 • Exkurze 9. A na SOU a SOŠ Vyškov - 25.01.2023

  Do fotoalba byla přidána nová galerie Exkurze 9. A na SOU a SOŠ Vyškov - 25.01.2023.

  Žáci třídy 9. A na exkurzi a výukovém programu, kam byli pozváni v rámci aktivit a ukázek pořádaných Středním odborným učilištěm a Střední odbornou školou Sochorova ve Vyškově.

 • Organizace ŠD - pátek 27. 1. 2023

  Organizace ŠD - pátek 27. 1. 2023

  Vážení rodiče žáků navštěvujících školní družinu,

  z důvodu konání 2. kola prezidentských voleb v budově školy ZŠ Wiedermannova, bude odpolední blok školní družiny přesunut z přízemí budovy do učeben v 1. patře (kmenová učebna třídy 1. A a 2. B). V časech fungování ŠD se nic nemění. Jedná se tedy o stejný režim, jako v případě konání 1. kola prezidentských voleb před dvěma týdny.

  S pozdravem a opětovným přáním Vaší "šťastné volby"

  Lubomír Judas

 • Exkurze 9. B na SOU a SOŠ Vyškov

  Exkurze 9. B na SOU a SOŠ Vyškov

  V úterý 10. ledna 2023 se žáci 9. B třídy zúčastnili na SOU a SOŠ Sochorova ve Vyškově výukového programu, jehož cílem bylo seznámit se s novým oborem na této škole, který je zaměřen především na práci s CNC obráběcími stroji a práci s laserem.

  Hoši a dívky byli rozděleni do čtyř skupin a zajímavě a hravou formou se postupně seznamovali s programováním, montováním součástek, prací na laseru, měřením posuvným měřítkem apod. Co si sami vyrobili, to si také mohli odnést ;-)

  Podstatné bylo, že všichni byli programem nadšeni a nenudili se. Děkujeme vedení střední školy za možnost prohlédnout si její výukové prostory a využít tak této nabídky v podobě exkurze a účasti na výukovém programu.

  Mgr. Karla Bobková

  třídní učitelka 9. B

 • Exkurze 9. B na SOU a SOŠ Vyškov - 10.01.2023

  Do fotoalba byla přidána nová galerie Exkurze 9. B na SOU a SOŠ Vyškov - 10.01.2023.

  Žáci třídy 9. B na exkurzi a výukovém programu, kam byli pozváni v rámci aktivit a ukázek pořádaných Středním odborným učilištěm a Střední odbornou školou Sochorova ve Vyškově.

 • VYHLÁŠKA č. 13/2023 Sb.

  VYHLÁŠKA č. 13/2023 Sb.

  Znění Vyhlášky č. 13/2023 ze dne 3. ledna 2023, kterou se mění vyhláška č. 107/2005 Sb., o školním stravování, ve znění pozdějších předpisů.

  Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy stanoví v dohodě s Ministerstvem zdravotnictví podle § 121 odstavec 2 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon):

  Čl. I

  Příloha č. 2 k vyhlášce č. 107/2005 Sb., o školním stravování, ve znění vyhlášky č. 107/2008 Sb., vyhlášky č. 463/2011 Sb. a vyhlášky č. 272/2021 Sb., zní:

  "Příloha č. 2 k vyhlášce č. 107/2005 Sb.

   

  Finanční limity na nákup potravin

  Věkové skupiny strávníků, hlavní a doplňková jídla   -   Finanční limity Kč/den/strávník

  1. Strávníci do 6 let

  • snídaně   -   9,00 až 20,00
  • přesnídávka   -   8,00 až 15,00
  • oběd   -   17,00 až 36,00
  • svačina   -   8,00 až 15,00
  • večeře   -   15,00 až 28,00
  • Celkem (celodenní)   -   57,00 až 114,00
  • na nápoje   -   4,00 až 8,00

  2. Strávníci 7-10 let

  • snídaně   -   11,00 až 22,00
  • přesnídávka   -   9,00 až 20,00
  • oběd   -   20,00 až 47,00
  • svačina   -   8,00 až 16,00
  • večeře   -   17,00 až 36,00
  • Celkem (celodenní)   -   65,00 až 141,00
  • na nápoje (děti MŠ)   -   4,00 až 8,00

  3. Strávníci 11-14 let

   

  • snídaně   -   12,00 až 24,00
  • přesnídávka   -   9,00 až 20,00
  • oběd   -   23,00 až 50,00
  • svačina   -   9,00 až 19,00
  • večeře   -   18,00 až 40,00
  • Celkem (celodenní)   -   71,00 až 153,00

  4. Strávníci 15 a více let

   

  • snídaně   -   14,00 až 26,00
  • přesnídávka   -   9,00 až 20,00
  • oběd   -   24,00 až 54,00
  • svačina   -   9,00 až 19,00
  • večeře   -   21,00 až 50,00
  • Celkem (celodenní)   -   77,00 až 169,00
  • II. večeře   -   11,00 až 24,00

  Strávníkům ze tříd se sportovním zaměřením, strávníkům vykonávajícím sportovní přípravu a strávníkům v konzervatoři připravujícím se v oboru tanec lze zvýšit horní limit na nákup potravin, nejvýše však o 50 %. Výsledná částka se zaokrouhlí na celé koruny nahoru.

  Do věkových skupin jsou strávníci zařazováni na dobu školního roku, ve kterém dosahují věku podle bodů 1 až 4."

   

  Čl. II

  Účinnost

  Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. února 2023.

   

  Ministr školství, mládeže a tělovýchovy:

  prof. JUDr. Balaš, CSc., v. r.

   

 • Školní kolo olympiády z českého jazyka - 16.01.2023

  Do fotoalba byla přidána nová galerie Školní kolo olympiády z českého jazyka - 16.01.2023.

  Přinášíme několik fotografií z pondělního školního kola olympiády z českého jazyka, kterého se zúčastnili žáci 8. a 9. ročníku.

 • Projektové vyučování - VESMÍR

  Projektové vyučování - VESMÍR

  Žáci čtvrtých a pátých ročníků se zúčastnili vzdělávacího programu v Planetáriu Brno. Nejprve si zde prohlédli hvězdnou oblohu, hledali známé hvězdy, souhvězdí a planety. Ve druhé části zhlédli naučný dokument o astronautech, kde se dozvěděli o všech nástrahách vesmíru.

  Pod silným dojmem z návštěvy planetária se pak děti ve svých třídách celému tématu věnovaly dál - ve výtvarné výchově si nakreslily astronauta, v pracovních činnostech vyrobily vesmírné plavidlo a ve čtení zpracovaly naučné články o vesmíru.

  Všichni se těší na další návštěvu tohoto moderního výukového střediska.

  Mgr. Lenka Mazáčová

  vedoucí MS pro 1. stupeň

 • Planetárium - 11.1.2023

  Do fotoalba byla přidána nová galerie Planetárium - 11.1.2023.

  Návštěva brněnského planetária, které se zúčastnili naši čtvrťáci a páťáci v doprovodu svých třídních učitelek.

 • Pozvánka ZUŠ a komunitní nadace Tři brány

  Pozvánka ZUŠ a komunitní nadace Tři brány

  Pozvánka Základní umělecké školy Ivanovice na Hané a komunitní nadace Tři brány na benefiční koncert "JARO SE BLÍŽÍ ... aneb dneska to rozjedeme!" - zde

 • Organizace ŠD - pátek 13. 1. 2023

  Organizace ŠD - pátek 13. 1. 2023

  Vážení rodiče žáků navštěvujících školní družinu,

  z důvodu konání 1. kola prezidentských voleb v budově školy ZŠ Wiedermannova, bude odpolední blok školní družiny přesunut z přízemí budovy do učeben v 1. patře (kmenová učebna třídy 1. A a 2. B).

  V časech fungování ŠD se nic nemění.

   

  S pozdravem a přáním Vaší "šťastné volby"​

  Lubomír Judas​

 • Zahájení výuky plavání

  Zahájení výuky plavání

  Vážení rodiče,

  informujeme Vás o termínech zahájení povinné plavecké výuky stanovených pro naši základní školu ve školním roce 2022/2023.

  • V období od 3. března 2023 do 19. května 2023 v čase od 11:45 hodin do 12:30 hodin (každý pátek - s výjimkou období jarních prázdnin a Velkého pátku; celkem 10 lekcí) absolvují plavání žáci 4. A, 4. B a 5. třídy.
  • V období od 3. května 2023 do 28. června 2023 v čase od 11:20 hodin do 12:05 hodin (každá středa; celkem 9 lekcí) absolvují plavání žáci 2. A, 2. B a 3. třídy.

  Vybavenost žáků:

  • taška na obuv (igelitová);
  • taška (igelitová) na hygienické potřeby (plavky, koupací čepice, ručník, mýdlo, kapesník, hřeben);
  • cenné věci si s sebou na bazén nebrat, v případě porušení této zásady plavecká škola neodpovídá za ztrátu!;
  • veškeré podstatné informace o zdravotním stavu žáků předat před zahájením plavecké výuky třídnímu učiteli.

  Plaveckou výuku pro nás i v letošním školním roce zajišťuje:

  Plavecká škola Vyškov, paní Alena Konkolová, AQUAPARK VYŠKOV, Sportovní 5

   

  Další informace Vám budou k dispozici prostřednictvím Vašich třídních učitelek.

  Mgr. Lubomír Judas

  ředitel školy

 • Doporučení k zajištění výuky plavání v základních školách

  Doporučení k zajištění výuky plavání v základních školách

  DOPORUČENÍ MINISTERSTVA ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY K ZAJIŠTĚNÍ VÝUKY PLAVÁNÍ V ZÁKLADNÍCH ŠKOLÁCH

  Text doporučení je barevně rozlišen a označen piktogramy takto:

  • Informativní části (I)
  • Doporučující části (D)
  • Závazné části (§)

  (I) Plavecká výuka žáků základních škol je v České republice organizována od konce šedesátých let minulého století. Tato dlouhodobá a systematická činnost prokázala nejen svoji životaschopnost, ale především účelnost a prospěšnost, protože téměř úplně odstranila plaveckou negramotnost žáků základních škol. Český systém výuky plavání je ojedinělý v celosvětovém měřítku.

  (D) Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT) doporučuje pro výuku plavání v základních školách následující postup.

   

  1. VYMEZENÍ POVINNÉ VÝUKY PLAVÁNÍ

  (§) Opatřením ministryně školství, mládeže a tělovýchovy ze dne 5. května 2017, č. j. MSMT-7019/2017, došlo k vymezení povinné výuky plavání v základní škole v Rámcovém vzdělávacím programu pro základní vzdělávání, a to s účinností od 1. září 2017. Ve školách se povinná výuka plavání uskutečňuje v souladu se školním vzdělávacím programem.

  (§) Byly doplněny dva nové očekávané výstupy, které jsou pro školy závazné:

  • TV-5-1-11 adaptuje se na vodní prostředí, dodržuje hygienu plavání, zvládá v souladu s individuálními předpoklady základní plavecké dovednosti
  • TV-5-1-12 zvládá v souladu s individuálními předpoklady vybranou plaveckou techniku, prvky sebezáchrany a bezpečnosti

  (§) Základní výuka plavání se realizuje na 1. stupni v celkovém rozsahu nejméně 40 vyučovacích hodin; očekávané výstupy je možné splnit již v 1. období 1. stupně; o zařazení do ročníků rozhoduje ředitel školy.

  (§) Ve výjimečných a odůvodněných případech (zejména nedostupnost bazénu z důvodu jeho rekonstrukce nebo nepřiměřená vzdálenost bazénu) je možné povinnou výuku plavání dočasně přesunout do jiného ročníku, případně nerealizovat, pokud není možnost ji zajistit v rámci povinné školní docházky.

  (D) Obvykle se povinná výuka plavání zařazuje ve dvou po sobě jdoucích ročnících v rozsahu nejméně 20 vyučovacích hodin v každém ročníku.

  (D) MŠMT realizaci povinné výuky plavání v kombinaci se školou v přírodě formou intenzivního týdenního kurzu plavání doporučuje jen jako výjimečnou možnost (alternativu). Problematické je především spojení realizace povinného vzdělávacího obsahu s nutností rodičů hradit ubytování a stravování na škole v přírodě. Výuka plavání je součástí povinného základního vzdělávání, a tedy je bezplatná. Nelze výuku plavání (stejně jako jiného povinného obsahu základního vzdělávání) podmiňovat účastí na škole v přírodě apod. Toto je možné pouze se souhlasem zákonného zástupce. Forma intenzivního kurzu neodpovídá psychické ani přiměřené fyzické zátěži žáka, má charakter spíše sportovního soustředění, jeho intenzita nemůže naplnit současně cíle a rozsah povinné výuky plavání a současně i školy v přírodě.

   

  2. ZPŮSOB ZAJIŠTĚNÍ VÝUKY PLAVÁNÍ

  (§) O způsobu zajištění povinné výuky plavání rozhoduje ředitel základní školy, který má tyto možnosti:

  a) Prostřednictvím plavecké školy jako školského účelového zařízení podle § 16 vyhlášky č. 108/2005 Sb., o školských výchovných a ubytovacích zařízeních a školských účelových zařízeních, ve znění pozdějších předpisů. Tato školská zařízení jsou v souladu s § 7 odstavec 6 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, zapsaná ve školském rejstříku.

  b) U jiného subjektu, například u fyzické nebo právnické osoby, která není zapsána v rejstříku škol a školských zařízení, typicky na základě objednávky služby nebo formou pronájmu bazénu a souvisejících prostor.

  c) Ve vlastním bazénu, pokud je součástí základní školy.

  d) V bazénu jiné základní školy.

  (D) V případech uvedených pod písmenem a) a b) a d) je žádoucí, aby smlouva, případně obchodní podmínky, obsahovaly především podrobné vymezení práv a povinností zúčastněných stran.

  (I) Základní právní odlišností mezi výukou plavání zajišťovanou plaveckou školou jako školským účelovým zařízením a výukou zajišťovanou subjektem mimo režim školského zákona, je skutečnost, že zaměstnanci právnické osoby vykonávající činnost plavecké školy jako školského účelového zařízení, kteří konají přímou vyučovací činnost přímým působením na vzdělávaného, jsou pedagogickými pracovníky ve smyslu zákona č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů. Uvedená skutečnost je podstatná s ohledem na § 7 odstavec 7 školského zákona, ze kterého vyplývá, že výchovu a vzdělávání ve školách a školských zařízeních zajišťují pedagogičtí pracovníci této plavecké školy; za případnou škodu odpovídá právnická osoba vykonávající činnost plavecké školy jako školského účelového zařízení.

  (§) Pokud se výuka plavání uskutečňuje u jiného subjektu mimo režim školského zákona, je při výuce plavání po celou dobu nezbytná přítomnost pedagogických pracovníků příslušné základní školy, kteří v tomto případě zajišťují především naplňování školních vzdělávacích programů. Za bezpečnost a ochranu zdraví žáků během výuky plavání odpovídá vůči těmto žákům v těchto případech právnická osoba vykonávající činnost dané základní školy. Tuto odpovědnost nelze přímo přenést na jinou osobu.

  (D) Tím však není dotčena možnost regresu náhrady škody mezi právnickou osobou, která vykonává činnost základní školy, a fyzickou či právnickou osobou, u které je výuka plavání uskutečňována, pokud by škodu zavinila tato osoba. Z hlediska právní jistoty lze doporučit, aby byl takový regres zakotven ve smlouvě uzavřené mezi těmito subjekty. V takovém případě je na místě v této smlouvě výslovně vymezit, v jakých konkrétních případech bude vůči právnické osobě, která vykonává činnost základní školy, za případnou škodu vzniklou žákům odpovídat zařízení, ve kterém je výuka plavání uskutečňována.

  (D) V případě podle písmene a) výuku zajišťují pedagogičtí pracovníci příslušného školského zařízení. V případech uvedených pod písmenem b) a d) může být výuka plavání zajišťována zaměstnanci poskytovatele nebo přímo kvalifikovanými pedagogickými pracovníky příslušné základní školy. Ze smlouvy, respektive objednávky, má vyplývat, zda poskytovatel zajišťuje i trenéry. V případě podle písmene c) výuku zajišťují pedagogičtí pracovníci příslušné základní školy.

   

  3. DOPORUČENÁ ODBORNÁ KVALIFIKACE UČITELE PLAVÁNÍ

  (D) Doporučujeme tyto odborné kvalifikace učitele plavání:

  a) Vysokoškolské vzdělání získané studiem v akreditovaném magisterském studijním programu zaměřeným na přípravu učitele tělesné výchovy.

  b) Vysokoškolské vzdělání získané studiem v akreditovaném magisterském/bakalářském studijním programu tělesná výchova a sport se zaměřením na vzdělávání žáků.

  c) Střední vzdělání s maturitní zkouškou (nejen pedagogického směru) a zároveň získání profesní kvalifikace pro činnost instruktora plavání podle zákona č. 179/2006 Sb., o ověřování a uznávání výsledků dalšího vzdělávání a o změně některých zákonů (zákon o uznávání výsledků dalšího vzdělávání).

   

  4. FINANCOVÁNÍ PLAVECKÉ VÝUKY

  (§) Pro finanční zabezpečení realizace povinné výuky plavání se z prostředků státního rozpočtu, poskytnutých krajským úřadem právnické osobě vykonávající činnost školy či školského zařízení (zřizované krajem, obcí či svazkem obcí) na základě § 160 školského zákona, hradí:

  a) náklady na plat nebo mzdu pracovníka školy, který se výuky plavání účastní (ať již jako učitel plavání nebo například jako dohled), popřípadě učební pomůcky k výuce určené (na základě § 160 odstavec 1 písmeno c) a d) školského zákona),

  b) náklady vyplývající ze smlouvy o zajištění výuky plavání, fakturované jako služba (na základě § 160 odstavec 2 písmeno a) školského zákona), přičemž hrazeny mohou být opět pouze mzdové náklady pracovníka, který výuku plavání zajišťuje a vede (například instruktor plavání), popřípadě učební pomůcky k této výuce určené,

  c) náklady na dopravu žáků do bazénu a zpět - je školou hrazeno z prostředků ONIV.

  (§) Náklady na provoz bazénu (vytápění, úklid, čištění vody atd.) hradí škola z příspěvku na provoz od svého zřizovatele.

  (§) Podle § 180 odstavec 2 školského zákona může zřizovatel právnickým osobám vykonávajícím činnost škol a školských zařízení, které zřizuje, přispívat na další neinvestiční výdaje jinak hrazené ze státního rozpočtu podle školského zákona.

  (§) Na výše uvedené náklady základní škola nesmí vyžadovat úplatu od zákonných zástupců.

   

  5. ZRUŠOVACÍ USTANOVENÍ

  (§) Toto doporučení nahrazuje Metodický pokyn Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy k zajištění výuky plavání v základních školách ze dne 15. ledna 2015, č. j. MSMT-37471/2014.

  Mgr. Jan Mareš, MBA

  vrchní ředitel sekce vzdělávání a mládeže

   

 • PF 2023

  PF 2023

  Příjemné prožití vánočních svátků, mnoho štěstí, zdraví a úspěchů v novém roce Vám všem přejí žáci a zaměstnanci naší základní školy.

 • Vánoční třídní besídky - 21.12.2022

  Do fotoalba byla přidána nová galerie Vánoční třídní besídky - 21.12.2022.

  Takto probíhaly v průběhu posledního školního dne roku 2022 vánoční besídky v jednotlivých třídách naší školy.

 • ŘEDITELSKÉ VOLNO

  ŘEDITELSKÉ VOLNO

  Oznámení o vyhlášení volného dne v základní škole

  Na základě § 24, odstavce (2) zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) vyhlašuje ředitel Základní školy Ivanovice na Hané, okres Vyškov, příspěvková organizace jeden volný den - čtvrtek 22. 12. 2022 pro žáky základní školy.

  V tento den nebude zajištěn ani provoz školní družiny, stejně tak i školní jídelny.

  Mgr. Lubomír Judas

  ředitel školy

 • Dějepisná exkurze Anthropos - 15.12.2022

  Do fotoalba byla přidána nová galerie Dějepisná exkurze Anthropos - 15.12.2022.

  Dějepisná exkurze - muzeum pravěku Anthropos v Brně

 • Dějepisná exkurze - muzeum pravěku Anthropos v Brně

  Dějepisná exkurze - muzeum pravěku Anthropos v Brně

  V rámci projektu "Pravěk" navštívili žáci 6. tříd muzeum pravěku Anthropos v Brně.

  Expozice pravěku byla velice zajímavá a barvitá - děti si mohly prohlédnout vývojové fáze člověka, také i dioramata, která zobrazovala život v pravěku. Podrobně si prohlédly velkého mamuta a vyfotily se s ním.

  Žáci se také dozvěděli spoustu zajímavých věcí ze života pravěkých lidí, o kterých se ve škole neučili. A nakonec si s sebou mohli koupit i suvenýry - například pazourek nebo pravěký šperk.

  Velká zimní koulovačka v parku u muzea a jízda vlakem a "šalinou" byla pro děti hezkým zpestřením celé exkurze.

  Mgr. Karla Bobková

  vedoucí PK ČaS

stránka:

Novinky

Kontakt

 • Základní škola Ivanovice na Hané, okres Vyškov, příspěvková organizace
  Tyršova 218/4, 683 23 Ivanovice na Hané
 • (+420) 517 363 327 - Základní škola Tyršova 218/4
  (+420) 517 363 225 - Školní jídelna
  (+420) 515 539 399 - Školní družina (přímá linka)

Fotogalerie