• Výročí 17. listopadu 1989

  Výročí 17. listopadu 1989

  V pátek 15. listopadu 2019 jsme ve škole oslavili 30 let svobody, 30 let od počátku Sametové revoluce. Třídy si připravily projekty a vyrobily květiny. Někteří se dokonce dobově oblékli. Klidně jsme prošli ztichlými chodbami školy a pokračovali na školní dvůr. Tam jsme zazpívali písně symbolizující svobodu: Náměšť, Sluneční hrob a Modlitbu pro Martu. Akci jsme ukončili zpěvem státní hymny a cinkáním klíči. To vše pod vlajkou České republiky.

  Tereza Janíková, IX. A

 • 30. výročí sametové revoluce - 15.11.2019

  Do galerie 30. výročí sametové revoluce - 15.11.2019 byly přidány fotografie.

 • Výsledky sběru starého papíru

  Výsledky sběru starého papíru

  Stejně jako v předchozích školních letech i letos počátkem října proběhla na naší škole již tradiční podzimní etapa sběru starého papíru. Do akce se tentokrát zapojila více než polovina žáků prvního i druhého stupně. Společným úsilím se jim i jejich rodinným příslušníkům podařilo nasbírat pěkných 5 688 kilogramů papíru. Bohužel vzhledem k nepříznivému vývoji cen starého papíru, nebude tentokrát snažení žáků korunováno odpovídající finanční odměnou. Můžeme jen doufat, že se situace do jara příštího kalendářního roku zlepší.

  Všem, kteří se jakýmkoliv množstvím na celkovém výsledku podíleli, děkujeme.

  Mgr. Milada Tomášková

  SBĚR PAPÍRU - 1. POLOLETÍ - PODZIM 2019/2020

  A jak si jednotlivé třídy vedly?

                                        Celkové pořadí        Třída                CELKEM

                                                       1.                         I. A                         698 kg

                                                       2.                       VIII. A                       543 kg

                                                       3.                        III. B                        529 kg

                                                       4.                      II. třída                        490 kg

                                                       5.                        IV. A                         446 kg

                                                       6.                        VII. A                        415 kg

                                                       7.                         IV. B                        389 kg

                                                       8.                         V. B                         375 kg

                                                       9.                         V. A                         368 kg

                                                      10.                        IX. B                         276 kg

                                                      11.                        IX. A                         243 kg

                                                      12.                         I. B                          215 kg

                                                      13.                       VIII. B                        165 kg

                                                      14.                        III. A                          152 kg

                                                      15.                        VI. A                         144 kg

                                                      16.                        VI. B                         121 kg

                                                      17.                        VII. B                         119 kg

                                                      CELKEM                                  5 688 kg

 • Jedeme do divadla

  Divoký západ, široká prérie, dusot mustangů a indiánské ženy, které vyhlížejí své muže. Proti tomu zaprášená města, železný oř, kolty proklatě nízko a touha rychle zbohatnout. To známe z knih a filmů o indiánech, které nás provázejí dlouhé roky.

  Co asi přinese divadelní představení?

  Žáci čtvrtých, pátých a šestých tříd se vydali v pátek8. listopadu 2019 do Prostějova, kde v Městském divadle zhlédli představení Vinnetou v provedení brněnského divadla Polárka.

  - Vznešený

  - Indián

  - Neporazitelný

  - Neohrožený

  - Energický

  - Tajemný

  - Old Shatterhand

  - Udatný

  Kombinace stínového divadla, filmové projekce, loutek a úžasné herecké i hudební výkony přinesly dětem neobvyklý zážitek. Malý Vinnetou coby loutka v péči indiánských žen poznává indiánské báje, životní hodnoty a učí se základní dovednosti. Dřevěný panáček pak ožije a rozvine se příběh o seznámení slavného rudokožce s pokrevním bratrem Old Shatterhandem. Příběh o neustálých intrikách a pronásledování padoucha Sanderse, který vlastně indiány a bílé osadníky rozhádá. Představení je určeno menším dětem, ale nevynechalo ani tragický konec rudého gentlemana. Připomnělo důležité mezilidské vztahy, jako je sounáležitost, pospolitost, bratrství či přátelství, ale i vlastnosti - udatnost, čestnost a upřímnost.

  Mgr. Ludmila Rešková

  třídní učitelka V. B

 • Divadlo Prostějov - Vinnetou - 8.11.2019

  Do galerie Divadlo Prostějov - Vinnetou - 8.11.2019 byly přidány fotografie.

 • Austrálie na základní škole

  Austrálie na základní škole

  Ve středu 12. listopadu 2019 k nám opět zavítal pan Karel Kocůrek z Rapotína, aby se s námi podělil o své zážitky z cest po Austrálii. Pro osmáky a deváťáky byla přednáška celá v angličtině, takže si měli možnost ověřit, jak moc jsou schopni porozumět i někomu jinému, než jen paní učitelce angličtiny. Menší děti měly přednášku kombinovanou, část česky a část anglicky.

  Kromě spousty krásných fotografií, videí a příhod jsme se dověděli i nová fakta, která určitě využijeme i v jiných předmětech, např. že je v Austrálii 300 slunečných dní za rok, jezdí se vlevo a krokodýli jsou velmi nebezpečná zvířata.

  Mgr. Marie Tomšíková

  vedoucí PK JaJK

 • Přednáška - AUSTRÁLIE - 12.11.2019

  Do galerie Přednáška - AUSTRÁLIE - 12.11.2019 byly přidány fotografie.

 • Veletrh vzdělávání

  Veletrh vzdělávání

  Ve čtvrtek 24. října 2019 se konala již tradiční akce "VELETRH VZDĚLÁVÁNÍ A PRACOVNÍCH PŘÍLEŽITOSTÍ". Tentokrát v pořadí už XXIII. ročník. Veletrh letos proběhl stejně jako v loňském školním roce ve Vyškově, hostitelem byla SOŠ a SOU Sochorova 552/15. Hlavním organizátorem byl Úřad práce ČR, Krajská pobočka v Brně, kontaktní pracoviště Vyškov, ve spolupráci se svými partnery.

  Hlavní náplní programu, který probíhal v době od 9:30 do 17:00 hodin, byla prezentace asi 40 středních škol z našeho regionu a dalších podnikatelských subjektů. Dále pak "Živá knihovna povolání" a soutěž "Co za 10?".

  Veletrhu vzdělávání se v ranních a dopoledních hodinách zúčastnili také žáci devátých tříd naší školy, společně v doprovodu třídních učitelek Mgr. Michaely Štípské a Mgr. Radky Kodadové. Věříme, že návštěva této akce pomohla dětem, případně i jejich rodičům, zorientovat se v soustavě vzdělávacích institucí a jejich široké nabídce studijních programů a učňovských oborů, které všem uchazečům předkládají.

  Mgr. Lubomír Judas

 • SPORT Life! pro mládež 2019

  SPORT Life! pro mládež 2019

  V pátek 8. listopadu 2019 proběhl v Brně na Výstavišti pátý ročník projektu SPORT! Life pro mládež, jehož každoročním cílem je motivovat děti k aktivnímu a zdravému životnímu stylu. Od pátečního rána měli žáci základních škol možnost vidět exhibiční vystoupení, hudební vystoupení kapely Pospolu u stolu o zdravém stravování, české sportovní hvězdy, vyzkoušet si různé druhy sportů a nebo si jen tak projít areál festivalu Life! Sportovním dopolednem děti provedl a své freestylové umění předvedl sedminásobný mistr světa ve freestyle fotbalu Honza Weber. Naše škola se této skvělé akce také zúčastnila, děti si vyzkoušely různé druhy sportů a zapojily se do soutěží, ze kterých si odnesly krásné a hodnotné ceny.

  Mgr. Michaela Štípská

  vedoucí PK ČaZ

 • Cvičný poplach - HZS JMK

  Cvičný poplach - HZS JMK

  V ročních plánech na každý školní rok má naše škola vyhrazeny vždy dva termíny, ve kterých provádíme nácvik organizovaného opuštění prostor školy. Zpravidla jde o období podzimu (říjen) a jara (květen). Při této hromadné akci všichni žáci i zaměstnanci školy opouštějí její prostory přesně dle pokynů a evakuačních plánů. Děje se tak na obou školních budovách, včetně sportovní haly a školních dílen. V průběhu akce je sledováno několik významných faktorů, zejména celkový průběh a kázeň žáků, v neposlední řadě také čas, který potřebujeme pro komplexní evakuaci prostor. S ohledem na pravidelnost a připravenost dosahujeme velmi dobrých časů, jsme schopni vyklidit prostory školy v čase i pod dvě minuty.

  Na základě průběhu jarní požárně - bezpečnostní prověrky, kterou v našem zařízení prováděli kontrolní pracovníci Hasičského záchranného sboru Jihomoravského kraje, jsme se posléze s jejich veliteli domluvili na termínu, kdy organizovanou evakuaci zrealizujeme ve spolupráci právě s hasiči.

  Po přípravných fázích byl termín dohodnut na pondělí 4. listopadu 2019. Zhruba v 9:05 hodin byla vyhlášena školním rozhlasem zpráva o mimořádné události - úniku nebezpečné látky (kyseliny chlorovodíkové) v učebně přírodopisu - a dány pokyny k evakuaci všech osob z budovy školní přístavby na Tyršově ulici. Souběžně došlo k nahlášení této události na tísňovou telefonní linku 150, následovalo vyhlášení požárního poplachu. Žáci i učitelé se shromáždili v prostoru před školou, poté přešli na školní dvůr, odkud sledovali příjezd hasičských vozidel a činnost příslušníků hasičského sboru. Vše další už bylo právě v jejich režii. V nasimulované situaci došlo i k zasažení a zranění dvou osob a poskytování první pomoci. Hasiči poté v dýchacích maskách a speciálních oblecích likvidovali nebezpečnou látku a dekontaminovali zasažené prostory.

  Po ukončení cvičení si žáci mohli prohlédnout hasičská záchranná vozidla, jejich vybavení, včetně výstroje a výzbroje hasičů. Celá akce byla zakončena před polednem a žáci se v pořádku vrátili do svých tříd. Více z průběhu akce můžete vidět v naší fotogalerii...

  Poděkování za spolupráci na této významné preventivní akci patří všem zasahujícím příslušníkům a rovněž hasičům z místní zásahové jednotky v Ivanovicích na Hané. Za iniciativu vedoucí k její realizaci děkujeme veliteli vyškovské stanice mjr. Ing. Petru Poláčkovi a veliteli zásahu nprap. Tomáši Přikrylovi.

  Mgr. Lubomír Judas

 • Branný den

  Branný den

  Tak je tu opět po roce náš známý branný den. Všichni žáci druhého stupně stojí na hřišti seřazeni po třídách a poslouchají důležité informace. Spousta z nich už je dobře zná. Jen šesťáci jsou napnutí, co je vlastně čeká... Dozví se, že musí projít dvanácti stanovišti a hravou a soutěživou formou splnit všechny připravené úkoly. Například jak bezpečně přenášet zraněného kamaráda, jak perfektně zvládnout umělé dýchání, jak ošetřit zlomeninu, jak se správně chovat v případě dopravní nehody automobilu, kdo má přednost v jízdě na křižovatce, jak se zorientovat v terénu... Zkrátka naše děti si ověřují své znalosti pro pomoc v nouzi a zlepšují si svou fyzickou i duševní kondici.

  Ti nejlepší s dosažením nejvyššího počtu bodů byli:

  1. místo: IX. A

  • René Brochmannová, Simona Kaplánková, Tereza Klímová, Pavel Červeňák, Václav Mareš

  2. místo: IX. A

  • Martina Krečmerová, Nikola Pokorná, Gabriela Pospíšilová, Adrian Perescu, Veronika Skopalová

  3. místo: VII. B

  • Linda Matoušková, Magdaléna Lukešová, Karolína Puliková, Ondřej Gajdušek, Samuel Klimek

  Všem vítězům gratulujeme! Věříme, že se akce žákům líbila a těšíme se na příští ročník.

  Mgr. Kateřina Šafářová

                                                                                                                                                 vedoucí PK ČaP

 • Cvičný poplach HZS JMK - 4.11.2019

  Do galerie Cvičný poplach HZS JMK - 4.11.2019 byly přidány fotografie.

 • Veletrh vzdělávání - 24.10.2019

  Do galerie Veletrh vzdělávání - 24.10.2019 byly přidány fotografie.

 • STANOVISKO KE STÁVCE

  STANOVISKO KE STÁVCE

  Vážení rodiče,

  o skutečnosti, že Českomoravský odborový svaz pracovníků školství (ČMOS PŠ) vyhlásil koncem měsíce září 2019 stávkovou pohotovost a na den 6. 11. 2019 jednodenní stávku, jste pravděpodobně již byli informováni.

  Dle oznámení stávkového výboru při naší škole se do této jednodenní stávky zapojí též naši zaměstnanci.

  Z toho důvodu vedení Základní školy Ivanovice na Hané oznamuje, že na základě sděleného stanoviska Základní organizace odborového svazu (ZOOS) při ZŠ Ivanovice na Hané

  vstupuje

  naše škola ve středu dne 6. 11. 2019 do jednodenní stávky.

   

  DŮVODY STÁVKY PEDAGOGICKÝCH PRACOVNÍKŮ ZŠ IVANOVICE NA HANÉ

  1. Dlouhodobé podfinancování školství.
  2. V České republice nedosahujeme ani 65 % průměrné mzdy vysokoškolsky vzdělaných pracovníků v jiných oborech.
  3. Schválených 5 % nenárokových složek platu v roce 2019 nepřišlo do rozpočtu školy.
  4. Ze slíbených 15 % navýšení platu na rok 2020 je pouhých 8 % v tarifní složce.

  Škola bude tento den pro všechny žáky uzavřena, mimo provoz zůstává i Školní družina a Školní jídelna. Strávníkům ŠJ bude středeční oběd automaticky odhlášen.

  Členové stávkového výboru:

  • Mgr. Iveta Moskovská, předsedkyně ZOOS
  • Mgr. Tereza Suchomelová, místopředsedkyně ZOOS
  • Mgr. Milada Tomášková, členka Výboru ZOOS

  Děkujeme Vám za pochopení, vstřícnost a podporu!

  Mgr. Lubomír Judas, ředitel školy

  Mgr. Iveta Moskovská, předsedkyně ZOOS

 • Branný den - 17.9.2019

  Do galerie Branný den - 17.9.2019 byly přidány fotografie.

 • ŘEDITELSKÉ VOLNO

  ŘEDITELSKÉ VOLNO

  Oznámení o vyhlášení volného dne v základní škole

  Na základě § 24, odstavce (2) zákona č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) vyhlašuje ředitel Základní školy Ivanovice na Hané, okres Vyškov, příspěvková organizace jeden volný den - pátek 25. 10. 2019 pro žáky základní školy.

  V tento den nebude zajištěn ani provoz školní družiny, stejně tak i školní jídelny.

  Děkujeme za pochopení.

 • Školní družina - Řemeslný den

  Do galerie Školní družina - Řemeslný den byly přidány fotografie.

 • Školní družina - září 2019

  Do galerie Školní družina - září 2019 byly přidány fotografie.

 • Školní družina - červen 2019

  Do galerie Školní družina - červen 2019 byly přidány fotografie.

Novinky

Kontakt

 • Základní škola Ivanovice na Hané, okres Vyškov, příspěvková organizace
  Tyršova 218/4, 683 23 Ivanovice na Hané
 • (+420) 517 363 327 - Základní škola Tyršova 218/4
  (+420) 517 363 225 - Školní jídelna
  (+420) 515 539 399 - Školní družina (přímá linka)

Fotogalerie