• Vánoční přání

  Vánoční přání

  Klidné a spokojené prožití vánočních svátků a šťastný nový rok 2020 Vám všem přejí žáci a zaměstnanci naší základní školy.

  Na všechny žáky se opět těšíme po vánočních prázdninách v pondělí 6. ledna 2020.

 • Výsledky vánoční výzvy

  Výsledky vánoční výzvy

  Od 2. do 18. prosince 2019 probíhala v naší škole výzva o nejkrásnější vánoční třídu. Všechny třídní kolektivy se zapojily s nadšením a odměnou pro nás všechny je škola plná nádherné vánoční atmosféry.

  Vybrat nejlepší dvě třídy (za I. a II. stupeň) byl opravdu těžký úkol, který se ale nakonec podařilo splnit! ;-)

  Nejkrásnější vánoční třídou na prvním stupni se stává V. A (Mgr. Jitka Cupáková) a na druhém stupni vyzyvatel soutěže, a to třída VII. B (Mgr. Kamila Pištělková).

  Vítězům gratulujeme a všem ostatním děkujeme za krásné zážitky. Sladká odměna pro vítěze byla předána právě dnes, 20. prosince v jednotlivých třídách.

  Veselé Vánoce Vám všem! :-)

  Mgr. Kamila Pištělková

  třídní učitelka VII. B

 • Vánoční besídky - 20.12.2019

  Do galerie Vánoční besídky - 20.12.2019 byly přidány fotografie.

 • Rozsvícení vánočního stromu - 7.12.2019

  Do galerie Rozsvícení vánočního stromu - 7.12.2019 byly přidány fotografie.

 • Vánoční PROSTŘENO - 17.12.2019

  Do galerie Vánoční PROSTŘENO - 17.12.2019 byly přidány fotografie.

 • Informace k čipovému systému

  Informace k čipovému systému

  Vážení rodiče,

  přinášíme Vám shrnutí podstatných informací ze zasedání třídních důvěrníků při Výboru SR a třídních schůzek z minulého týdne, kde jsme se v obecné části věnovali zejména jednotlivým krokům a fázím plánovaného nového vstupního systému do obou budov naší školy (škola na ulici Tyršova 218, škola na ulici Wiedermannova 211).

  Tento systém máme v plánu spustit od druhého pololetí školního roku 2019/2020, tzn. v průběhu měsíce února 2020.

  Systém bude zároveň sloužit i pro evidenci docházky žáků, bude zaznamenávat příchody i odchody žáků do školy a ze školy. Rovněž touto cestou také zvýšíme bezpečnost vnitřního prostředí školy, osobám bez čipu bude vstup do školy omezen. Funkční zůstává telefonický vrátník u hlavních vchodů, jeho režim, včetně klapek vnitřního okruhu, bude provozován i nadále beze změny.

  Vstup do školy a evidenci docházky je možné realizovat dvěma způsoby:

  1. Pořízením klasického čipu (tvaru "kapky" - viz obrázek) s logem školy + sériovým číslem a možností pověšení na klíče. Tento je k dispozici za cenu 200,- Kč na žáka a bude funkční po celou dobu školní docházky do naší školy (ideálně tedy 9 let). Při jeho poškození či ztrátě si žák pořídí za stejnou cenu čip nový. Pouze pro žáky letošního 9. ročníku (s ohledem na již téměř uplynulé 1. pololetí) jej budeme vydávat oproti vratné záloze, tzn. po ukončení školní docházky může žák čip odevzdat a bude mu navrácena záloha v plné výši 200,- Kč). Funkce těchto čipů tedy prozatím spočívá pouze pro umožnění příchodu a odchodu ze školy. V budoucnu plánujeme propojení tohoto systému i s evidencí stravování, vše bude fungovat přes jeden čip.
  2. Pořízením žákovského průkazu ISIC SCHOLAR s logem a názvem školy. Formát průkazu je velikosti dnes vydávaného OP ("kreditka" - viz obrázek). Má všechny funkce jako klasický čip (evidence příchodu a odchodu ze školy). O tento můžete požádat vyplněním "žádosti ", kterou si můžete stáhnout z našich školních webových stránek - v levém panelu záložka "Dokumenty" - "Dokumenty ke stažení" - "Žádosti". Tento formulář jste obdrželi přímo Vy minulý týden ve škole, nebo Vám byl přeposlán prostřednictvím Vašich dětí. Z důvodu pořízení fotografie žáka na průkaz a včasné vyřízení objednávky ze strany školy, je nutné jej odevzdat třídnímu učiteli nejpozději v pátek 20. 12. 2019 (poslední vyučovací den tohoto kalendářního roku). Tento průkaz je možné pořídit dítěti přes školu za cenu 300,- Kč (jinak 350,- Kč) a jeho platnost je po dobu pěti let (z důvodu aktuálnosti fotografie). Poté je nutné v případě zájmu požádat o vystavení nového. Při jeho poškození či ztrátě je nový vydáván za cenu 110,- Kč. Samozřejmě mohou o vydání tohoto průkazu žádat i rodiče letošních deváťáků, nutno však zmínit, že po ukončení docházky či přestupu žáka na jinou školu, pozbývá tento doklad platnosti. O dalších výhodách, které je možné uplatňovat s tímto průkazem, se dočtete na první straně žádosti o jeho vydání. Z nejvýraznějších uvádíme následující:
  • je oficiálním průkazem žáka naší školy, a zároveň potvrzením o návštěvě školy
  • žáci jej mohou využívat místo klasického čipu na vstup do školy přes školní přístupový systém
  • pro mnohé instituce a dopravce slouží jako ideální doklad o věku jeho držitele, např. pro využití zlevněného jízdného - není tedy třeba vyřizovat další potvrzení o studiu
  • průkaz nemusíte pořizovat každý rok znovu - jeho platnost je až pět let od vydání; platnost je tak omezena jen na dobu docházky žáka na naši školu
  • částka 300,- Kč je na celou dobu platnosti (průkaz pořízený mimo naši školu stojí 350,- Kč pouze na jeden rok).
  • průkaz je akceptován většinou dopravců po celé ČR jako potvrzení o věku žáka
  • poskytuje slevy na více než 2 000 místech v ČR (rodinné nákupy nejen v kamenných obchodech, ale i v e-shopech, stravování, vzdělávání, vstupy do kulturních institucí, permanentky v lyžařských areálech, speciální studentský mobilní tarif od Vodafone, vstupy do světově proslulých kulturně-historických památek, návstěvy kin, divadel, koupališť a dalších zábavných areálů)
  • průkaz platí ve 130 zemích světa, poskytuje více než 125 000 slev po celém světě
  • speciální celoroční cestovní pojištění UNIQUA

  Najděte si společnou chvilku s Vašimi dětmi a prodiskutujte obě varianty. Vyberte tu z předložených, která Vašemu dítěti i Vám bude bližší a výhodnější pro každodenní život.

  ISIC pro základní školy

  Co je ISIC ŠKOLÁK?

  Pro případné dotazy kontaktujte ředitele školy nebo navštivte internetové stránky www.isic.cz.

  Mgr. Lubomír Judas

  ředitel školy

   

   

 • Mikuláš - 5.12.2019

  Do galerie Mikuláš - 5.12.2019 byly přidány fotografie.

 • ŠD - Redukce provozu

  ŠD - Redukce provozu

  Informujeme účastníky naší školní družiny a jejich zákonné zástupce o omezení provozu.

  V pátek 20. 12. 2019 bude z organizačních důvodů odpolední provoz obou oddělení pouze do 15:00 hodin. O této redukci budou rodiče dětí informováni také písemně sdělením v "družináčcích".

  Děkujeme za pochopení.

 • Florbal starší - Vyškov 6.12.2019

  Do galerie Florbal starší - Vyškov 6.12.2019 byly přidány fotografie.

 • Soutěž o nejkrásnější adventní kalendář - 2.12.2019

 • Soutěž o nejkrásnější adventní kalendář

  Soutěž o nejkrásnější adventní kalendář

  Ve dnech 15. - 29. listopadu 2019 probíhala ve třídě VII. B velká příprava adventních kalendářů. Vyvrcholení nastalo 2. 12. 2019, kdy jsme vyhlásili tři nejlepší.

  1. místo Matěj Štěpánek

  2. místo Jitka Hřebíčková

  3. místo Lukáš Medek.

  Téměř všechny děti se do tvorby pustily s nadšením a kalendáře se opravdu vyvedly. Však nahlédnutím do fotogalerie posuďte sami...

  Žákům za jejich nadšení, kreativitu a nádherné adventní kalendáře děkujeme.

  Příjemné prožití adventu Vám přeje

  Mgr. Kamila Pištělková a kolektiv žáků VII. B

  třídní učitelka VII. B

 • Oznámení o termínu třídních schůzek

  Oznámení o termínu třídních schůzek

  Ve čtvrtek, dne 12. 12. 2019, proběhnou na naší škole třídní schůzky. Uskuteční se od 15:00 hodin v jednotlivých kmenových učebnách či kabinetech netřídních učitelů.

  Současně také zveme zástupce Výboru sdružení rodičů na setkání s vedením školy, které proběhne již v úterý 10. 12. 2019 od 15:00 hodin ve sborovně základní školy na ulici Tyršova 218/4.

  Těšíme se na setkání s Vámi! :-)

 • Pozvánka pro rodiče deváťáků

  Pozvánka pro rodiče deváťáků

  Ve středu, dne 11. 12. 2019, proběhne na naší škole setkání rodičů deváťáků (případně i jiných vycházejících žáků) s výchovnou poradkyní pro volbu povolání Mgr. Miladou Tomáškovou. Uskuteční se od 16:00 hodin v kmenové učebně VII. A (1. patro, dveře č. 5 - rohová místnost). Předmětem schůzky bude organizace přijímacího řízení pro školní rok 2020/2021, pokyny ke správnému vyplňování přihlášek ke studiu, upřesnění všech lhůt a termínů spojených s přijímačkami a prostor bude samozřejmě i pro Vaše dotazy a připomínky.

  Těšíme se na setkání s Vámi! :-)

 • Exkurze - Pravěk - 28.11.2019

  Do galerie Exkurze - Pravěk - 28.11.2019 byly přidány fotografie.

 • Vánoční výzva pro třídní kolektivy

  Vánoční výzva pro třídní kolektivy

  Třída VII. B vyzývá všechny třídy naší školy na souboj o nejkrásnější vánoční třídu.

  Toto klání proběhne v období od 2. do 18. prosince 2019.

  • Všichni učitelé mohou udělit bod nejlepší třídě, nebodují však svou třídu.
  • Vybíráme nejkrásnější třídu za I. stupeň a zvlášť za II. stupeň.
  • Bodování proběhne od 16. do 18. prosince 2019.
  • Seznam tříd je pro vyučující k dispozici ve sborovně.
  • Účast všech - tříd i učitelů - je dobrovolná.
  • Výherci se mohou těšit na sladkou odměnu.

  Heslo: Vánoce jsou tady, Vánoce jsou tady ...

 • Předvánoční výzva pro zaměstnance naší školy

  Předvánoční výzva pro zaměstnance naší školy

  Stejně jako v loňském roce přicházíme v předvánočním čase s tradiční výzvou pro všechny naše dospěláky ;-)

  Těchto 10 úkolů stihni nejpozději do Štědrého dne, tj. 24. 12. 2019 do 23:59 hodin :-)

  1. Kup si adventní kalendář a POCTIVĚ ho vyjídej, nebo adventní věnec a POCTIVĚ na něm zapaluj svíčky.
  2. Pošli opravdové vánoční přání v obálce se známkou, nejlépe vlastnoručně vyrobené.
  3. Upeč nějaké vánoční cukroví.
  4. Slož krátkou básničku o zimě či o Vánocích.
  5. Zajdi se podívat na vánoční stromeček ve svém městě nebo v okolí.
  6. Udělej pěkné Vánoce i zvířátkům v lese a potěš je nějakou mňamkou.
  7. Pokus se vytvořit nějakou zimní nebo vánoční ozdobu.
  8. Sežeň si šupinu z kapra a vlož si ji do peněženky.
  9. Podívej se na jednu celou pohádku v televizi.
  10. Oslov ještě alespoň jednoho kamaráda do této výzvy.

  Svoje výrobky nám můžete přinést ochutnat! :-))

  ... Rádi se podíváme i na některé případně nepoživatelné ...

 • Školní kolo olympiády v českém jazyce 2019/2020

  Školní kolo olympiády v českém jazyce 2019/2020

  Ve středu 20. 11. 2019 proběhlo na naší škole školní kolo olympiády v českém jazyce. Olympiáda v českém jazyce je předmětová soutěž z českého jazyka pro žáky základních škol, jejímž cílem je umožnit talentovaným žákům porovnat úroveň vlastního jazykového a slohového projevu s ostatními a získat tím motivaci ke svému dalšímu rozvoji.

  Zadané úkoly plnili soutěžící samostatně pod dohledem pedagogů. Žáci z 8. a 9. ročníku (celkem 35 žáků) řešili mluvnické úkoly a poté psali i slohovou práci na téma: "Tomu říkám překvapení".

  Výsledky:

  1. místo: Nikola Pokorná (IX. A) - 36 bodů z 50

  2. místo: Veronika Skopalová (IX. A) - 34 body z 50

  3. místo: Natálie Závadská (IX. A) - 33 body z 50

  4. - 7. místo: Veronika Cupáková (VIII. B) - 32 body / 50

                     Matyáš Novotný (IX. B) - 32 body /50

                     Anna Korytářová (IX. A) - 32 body / 50

                     Simona Kaplánková (IX. A) - 32 body / 50

  8. místo: René Brochmannová (IX. A) - 31 bod /50

  9. - 10. místo: Anna Surovčeková (IX. B) - 29 bodů /50

                       Tereza Klímová (IX. A) - 29 bodů /50

  11. místo: Pavel Červeňák (IX. A) - 27 bodů /50

  12. - 13. místo: Eva Havlíčková (IX. B) - 26 bodů / 50

                         Aneta Cupáková (VIII. B) - 26 bodů / 50

  14. - 16. místo: Anežka Truchlíková (VIII. A) - 25 bodů / 50

                         Karolína Vránová (IX. B) - 25 bodů / 50

                         Blanka Mackrlová (IX. B) - 25 bodů / 50

  17. - 21. místo: Tereza Janíková (IX. A) - 24 body / 50

                         Zuzana Klímová (VIII. B) - 24 body / 50

                         Zuzana Křížová (IX. B) - 24 body / 50

                         Václav Mareš (IX. A) - 24 body / 50

                         Natálie Hloušková (VIII. A) - 24 body / 50

  22. místo: Martina Krečmerová (IX. A) - 23 body / 50

  23. - 24. místo: Veronika Klímková (VIII. A) - 22 body / 50

                         Barbora Večeřová (VIII. B) - 22 body / 50

  25. - 35. místo: 20 bodů / 50 a méně: Klára Strejčková (VIII. A), Eva Kelnarová (IX. B), Hana Fraňková (VIII. A), Tomáš Tilšer (IX. B), Pavel Tvrdý (IX. B), Gabriela Pospíšilová (IX. A), Sofie Gottvaldová (VIII. A), Jan Zeman (IX. A), Lucie Přikrylová (VIII. A), Petra Daviesová (IX. A), Sára Šajdlerová (IX. B).

  Všem účastníkům olympiády děkujeme a výhercům gratulujeme!

  Mgr. Kamila Pištělková

   

   

 • Osmáci prvňáčkům - 20.11.2019

  Do galerie Osmáci prvňáčkům - 20.11.2019 byly přidány fotografie.

 • Slavnost Slabikáře - 19.11.2019

  Do galerie Slavnost Slabikáře - 19.11.2019 byly přidány fotografie.

 • Slavnost Slabikáře

  Slavnost Slabikáře

  Malí, ale co všechno už neumí ...

  ... počítají do pěti, znají devět písmenek, čtou slabiky i první slova, učí se psát. Za dva měsíce školy zvládli naši malí prvňáčci velmi mnoho věcí. A prokázat, že se učí číst opravdu poctivě, se všem povedlo v úterý 19. listopadu 2019.

  Ten den složit zkoušku z Živé abecedy byla vlastně i zábava: Jsem pozorný čtenář - přečtu bez chyby řadu písmen? Mám dobré uši i oči a dobře složím z kostek slabiky? Vyřeším těžký úkol s čtecím dominem? Vím, co k čemu patří a poznám i psací písmena? A co přiřadím k obrázku? Dokážu poznat písmenka i se zavázanýma očima?

  Po veškeré námaze a nervozitě je paní učitelky za splnění úkolů pochválily a z rukou pana ředitele pak s velkým nadšením převzali dárek nejočekávanější. Mohou tak oznámit, že se s Živou abecedou už rozloučili a radostně volat: "Už mám SLABIKÁŘ!"

  Dostat do ruky úplně první knížku, kterou si umí sami přečíst, je svátek. Stávají se z nich malí čtenáři, kteří se budou neustále zdokonalovat.

  Gratulujeme! A pojďme si už číst!

  PaedDr. Alena Štěpánková

  třídní učitelka I. B

Novinky

Kontakt

 • Základní škola Ivanovice na Hané, okres Vyškov, příspěvková organizace
  Tyršova 218/4, 683 23 Ivanovice na Hané
 • (+420) 517 363 327 - Základní škola Tyršova 218/4
  (+420) 517 363 225 - Školní jídelna
  (+420) 515 539 399 - Školní družina (přímá linka)

Fotogalerie