• ,,Já, chodec – já, cyklista“

  V tomto roce jsme se již podruhé s dětmi připravovali na jejich roli chodce a cyklisty při výuce na dopravním hřišti ve Vyškově, probíhala formou her v teoretických znalostech i praktických dovednostech.

  V měsíci červnu jsme s žáky čtvrtých tříd absolvovali pod odborným vedením teoretickou část výuky dopravní výchovy, která byla více vzdělávací. Výuka byla připravena v interiéru, simulovala situaci v dopravě – přechody pro chodce, světelné semafory, křižovatky, chůze po chodníku a silnici. Žáci závěrem skládali test z pravidel silničního provozu, ve kterém se mohli dopustit pouze tří chyb. Téměř všichni uspěli a průkaz cyklisty obdrželi.

  Pouze u teoretické části nemůže zůstat. Hned 10. září se žáci již pátých tříd vydali plnit praktickou část v disciplíně jízda zručnosti. Děti jezdily na kolech, procvičovaly si základní pravidla při pohybu na komunikacích. Ovládání jízdního kola jim šlo skvěle! Dodržování pravidel silničního provozu už některým činilo obtíže. V některých případech bylo štěstí, že kolem nás nejezdila auta. Ale od toho nám výborně posloužilo dopravní hřiště. Nakonec samy děti pochopily pravidla jako pomoc v pohybu po silnicích, a ne jako nařízení, která mají bezdůvodně dodržovat.

  Doufám, že získané znalosti a dovednosti využijí při svých cyklistických výletech a vrátí se vždy bez nehody domů.

  Mgr. Jitka Cupáková, tř. uč. V.A

 • Vítání prvňáčků - 2.9.2019

  Do galerie Vítání prvňáčků - 2.9.2019 byly přidány fotografie.

 • ZAČÁTEK ŠKOLNÍHO ROKU

  ZAČÁTEK ŠKOLNÍHO ROKU

  Oznamujeme našim žákům, že nový školní rok 2019/2020 zahájíme v pondělí 2. září 2019 v 7:55 hodin.

  Žáci, přineste si s sebou přezůvky, psací potřeby a školní tašky.

  Dále oznamujeme, že zájemci o školní stravování ve školní jídelně se mohou přihlašovat již od pondělí 26. 8. 2019 v době od 7:30 do 15:00 hodin. Přihlášku ke stravování a další informace obdržíte v kanceláři vedoucí stravování, případně je možno si je stáhnout na těchto webových stránkách.

  Zájemcům o školní družinu sdělujeme, že školní družina svůj pravidelný program zahajuje hned první den - 2. září 2019 od 6:30 do 16:00 hodin v budově na ulici Wiedermannově 211. Zde bude v novém školním roce probíhat výuka žáků 1. a 2. ročníku a třídy 3. A. Slavnostní uvítání prvňáčků se koná od 9:00 hodin v Kulturním domě v Ivanovicích na Hané.

  Přihlášky do školní družiny bude možné si vyzvednout, vyplnit a odevzdat v pondělí 2. září 2019 v době od 6:30 do 7:35 hodin a poté v době od 10:00 do 12:00 hodin přímo v prostorách školní družiny. Přihlášku si rovněž můžete stáhnout z webových stránek školy a vytisknout.

  Organizace výuky:

  V pondělí a úterý (2. a 3. září 2019) bude výuka redukována. Vyučování začíná vždy v 7:55 hodin. V pondělí končí výuka pro I. stupeň v 9:35 hodin, II. stupeň končí v 10:00 hodin. Následuje oběd ve školní jídelně a odchod žáků domů, případně do školní družiny. V dalším dnu je délka vyučování stanovena pro I. stupeň do 11:35 hodin, II. stupeň bude končit ve 12:00 hodin.

  Od středy 4. 9. 2019 bude výuka probíhat již podle rozvrhu hodin jednotlivých tříd.

  ZUŠ v Ivanovicích na Hané sděluje svým žákům, že rovněž od pondělí 2. 9. 2019 je možné individuální domlouvání rozvrhů pro nový školní rok, a to následovně:

  - pondělí 2. září 2019 od 10:30 do 14:30 hodin (p. uč. Baláž R., Peigerová, Sedlák, Sedláková B., Spáčilová, Veškrnová, Zeman);

  - úterý 3. září 2019 od 11:30 do 15:30 hodin (p. uč. Spáčil)

  - pátek 6. září 2019 od 12:00 do 15:00 hodin (p. uč. Sedláková T.)

  Na všechny žáky se těší kolektiv pedagogů a zaměstnanců ZŠ Ivanovice na Hané.

 • POŘÍZENÍ ŠKOLNÍCH SEŠITŮ

  POŘÍZENÍ ŠKOLNÍCH SEŠITŮ

  V tabulce uvádíme přehled sešitů (po jednotlivých ročnících a typech), jež budou žáci v následujícím školním roce používat, a které je možno si opatřit s předstihem již v průběhu letních prázdnin.

  ŠKOLNÍ SEŠITY.xls

 • PRÁZDNINOVÉ PŘÁNÍ

  PRÁZDNINOVÉ PŘÁNÍ

  Přejeme všem našim žákům a jejich rodičům nádherné prožití léta, hodně prosluněných prázdninových dnů naplněných hezkými zážitky z Vašich dovolených.

  Krásné prázdniny 2019 Vám všem!

  Kolektiv zaměstnanců základní školy

 • Žák roku - přijetí starostou města

  Do galerie Žák roku - přijetí starostou města byly přidány fotografie.

 • Poslední zvonění 9. ročníku - 26.6.2019

  Do galerie Poslední zvonění 9. ročníku - 26.6.2019 byly přidány fotografie.

 • Volejbal učitelé x 9. ročník - 26.6.2019

  Do galerie Volejbal učitelé x 9. ročník - 26.6.2019 byly přidány fotografie.

 • Aktualizace údajů

  Data z programu aSc Rozvrhy byla aktualizována
 • Poslední zvonění 9. ročníku - 26.6.2019

  Do galerie Poslední zvonění 9. ročníku - 26.6.2019 byly přidány fotografie.

 • ZMĚNA PROVOZU - ŠD

  ZMĚNA PROVOZU - ŠD

  Vážení rodiče,

  v pátek dne 28. června 2019 bude provoz školní družiny redukován - ukončení v 10:00 hodin! Činnost ranní družiny zůstává beze změn. Děti, které mají na tento den odhlášený oběd, je nutné si vyzvednout hned po vydání vysvědčení před budovou školy, ve které mají svou kmenovou třídu. Ty děti, které oběd mít budou, odejdou společně se školní družinou do jídelny a vyzvednete si je u školy na Tyršově ulici ("velká škola") v 10:00 hodin. Do družiny se už poté nevracíme!!! Kdo z dětí bude odcházet domů sám, předloží od rodičů podepsané svolení třídní učitelce/li nebo vychovatelce.

  Hezké léto Vám i Vašim dětem přejí vychovatelky naší školní družiny

  Lucie Němcová & Kristýna Zgodová, DiS.

 • Školní družina - Rok ve školní družině 2018-2019

  Do galerie Školní družina - Rok ve školní družině 2018-2019 byly přidány fotografie.

 • Školní družina - Sportovní odpoledne

  Do galerie Školní družina - Sportovní odpoledne byly přidány fotografie.

 • Školní družina - Den dětí

  Do galerie Školní družina - Den dětí byly přidány fotografie.

 • Pasování na čtenáře - I. A, I. B

  Do galerie Pasování na čtenáře - I. A, I. B byly přidány fotografie.

 • Ples II. stupně - 21.6.2019

  Do galerie Ples II. stupně - 21.6.2019 byly přidány fotografie.

 • Výlet 6.A - Rychta Krásensko 17.-.18.6.2019

  Do galerie Výlet 6.A - Rychta Krásensko 17.-.18.6.2019 byly přidány fotografie.

 • Volejbalový turnaj - "PURKYŇKA VOLEJBAL OPEN"

  Volejbalový turnaj - "PURKYŇKA VOLEJBAL OPEN"


 • POZVÁNKA

  POZVÁNKA

  Bližší informace k pozvánce na rozloučení s našimi letošními absolventy naleznete zde.

 • Den dětí - Vyškov - 1. A

  Do galerie Den dětí - Vyškov - 1. A byly přidány fotografie.

Novinky

Kontakt

 • Základní škola Ivanovice na Hané, okres Vyškov, příspěvková organizace
  Tyršova 218/4, 683 23 Ivanovice na Hané
 • (+420) 517 363 327 - Základní škola Tyršova 218/4
  (+420) 517 363 225 - Školní jídelna
  (+420) 515 539 399 - Školní družina (přímá linka)

Fotogalerie