• Ekologická exkurze „Putování k propadání“

  Ekologická exkurze „Putování k propadání“

  Dne 3. 10. 2018 se uskutečnila terénní exkurze ekologického praktika sedmého a osmého ročníku do okolí Rudic. Exkurze byla pod názvem „Putování k propadání“.

  Na exkurzi jsme se věnovali geologii a geografii, vodě, krasovým jevům, rostlinám a živočichům v této oblasti nebo také využívání krajiny člověkem a její historii. V rámci exkurze jsme navštívili přírodně, geologicky i historicky zajímavá místa v okolí Rudice v malebné krajině CHKO Moravský kras, seznámili jsme se s příklady krasových jevů a jejich vznikem, našli jsme místní horniny a zjistili jejich původ. Také jsme prozkoumávali místní jeskyni a určovali, které rostliny a kteří živočichové jsou na ni vázáni a proč.

   

  A tady jsou některé postřehy od našich žáků:

  Sice nám zprvu počasí moc nepřálo, ale nakonec se rozjasnilo a bylo pěkně. Na začátku jsme se představili a rozdělili do skupinek. Každá skupina dostala otázku, na kterou jsme během celé exkurze hledali odpověď.

  Jan Frgál

  Šli jsme do lomu Seč, ve kterém byly barevné písky (červený, žlutý, bílý). Byla tam také hornina podobná pazourku jménem rohovec, také křemenná geoda a jíl vhodný pro keramiku.

  Matěj Raška

  V lomu jsme kladívkem rozbíjeli horniny, ve kterých byly geody. Byl tam i písečný převis, měl jsem plné boty písku.

  Pavel Červeňák

  Kyselinou jsme zkoušeli, jestli horniny obsahují vápník. Také jsme viděli závrty a nejhlubší suchou propast v ČR.

  Tomáš Novák

  Na konci exkurze jsme šli do slepého údolí, kde byla menší jeskyně. Měli jsme s sebou baterky nebo čelovky a prozkoumávali ji. V ní jsme viděli babočky, vrápence a pavouka jménem meta černá. Následovně jsme na jeskyni vylezli a obdivovali výhled na okolí Rudic.

  Anna Korytářová

   

  Exkurzi jsme zakončili Rudickým propadáním, kde se s velkým hlukem propadal Jedovnický potok do jeskyně.

  Matyáš Novotný

 • Oznámení o termínu třídních schůzek

  Oznámení o termínu třídních schůzek

  Ve čtvrtek, dne 4. 10. 2018, proběhnou na naší škole třídní schůzky. Uskuteční se po plenárním zasedání, které začne od 15:00 hodin ve školní jídelně základní školy na ulici Tyršova 218/4.

  Současně také zveme zástupce Výboru sdružení rodičů na setkání s vedením školy, které proběhne již v úterý 2. 10. 2018 od 15:00 hodin ve sborovně základní školy na ulici Tyršova 218/4.

  Těšíme se na setkání s Vámi! :-)

 • Ekologická exkurze "Putování k propadání" - 3.10.2018

 • Exkurze Praha - 8.10.2018

  Do galerie Exkurze Praha - 8.10.2018 byly přidány fotografie.

 • ŘEDITELSKÉ VOLNO

  ŘEDITELSKÉ VOLNO

  Oznámení o vyhlášení volného dne v základní škole

  Na základě § 24, odstavce (2) zákona č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) vyhlašuje ředitel Základní školy Ivanovice na Hané, okres Vyškov, příspěvková organizace jeden volný den - pátek 26. 10. 2018 pro žáky základní školy.

  V tento den nebude zajištěn ani provoz školní družiny, stejně tak i školní jídelny.

  Děkujeme za pochopení.

 • POZVÁNKA NA BAZÁREK

  POZVÁNKA NA BAZÁREK

  Bazárek

  V pozvánce se dočtete bližší informace o pořádané akci ...

 • Minifotbal - Vyškov 2.10.2018

  Do galerie Minifotbal - Vyškov 2.10.2018 byly přidány fotografie.

 • Přespolní běh - Vyškov 26.9.2018

  Do galerie Přespolní běh - Vyškov 26.9.2018 byly přidány fotografie.

 • SBĚR STARÉHO PAPÍRU

  SBĚR STARÉHO PAPÍRU

  Sběr starého papíru

  V příspěvku se dočtete bližší informace o konané akci ...

 • Aktualizace údajů

  Data z programu aSc Rozvrhy byla aktualizována
 • FLORBAL - PŘIHLÁŠKA

  FLORBAL - PŘIHLÁŠKA

  FLORBAL - STARŠÍ ŽÁCI

  Informace pro zájemce o tréninky florbalu - starší žáci(kyně) - 7. až 9. ročník

  Pan Petr Burian (trenér florbalu) podává informace a rozpis tréninků pro školní rok 2018/2019:

  - tréninky budou probíhat vždy ve středu od 17:00 hodin do 18:30 hodin (jednou týdně, prodloužené             
    na 1,5 hodiny)

  - první trénink proběhne ve středu 12. 9. 2018

  - hráče opět čeká sokolská soutěž v Brně s opětovným cílem postupu do Prahy

  - za tréninky se vybírá částka 200,- Kč na celý školní rok 2018/2019; tato zahrnuje členství v oddílu TJ Sokol
    (součástí je i pojištění).

  Kontakty: Petr Burian, tel.: 604 744 630, e-mail: emailburian@seznam.cz

 • ZAČÁTEK ŠKOLNÍHO ROKU

  ZAČÁTEK ŠKOLNÍHO ROKU

  Oznamujeme našim žákům, že nový školní rok 2018/2019 zahájíme v pondělí 3. září 2018 v 7:55 hodin.

  Žáci, přineste si s sebou přezůvky, psací potřeby a školní tašky.

  Dále oznamujeme, že zájemci o stravování ve školní jídelně se mohou přihlašovat již od pondělí 27. 8. 2018 v době od 7:30 do 15:30 hodin (mimo úterý 28. 8. 2018). Přihlášku ke stravování a další informace obdržíte v kanceláři vedoucí stravování, příp. je možno si je stáhnout na těchto webových stránkách.

  Zájemcům o školní družinu sdělujeme, že školní družina svůj pravidelný program zahajuje hned první den - 3. září 2018 od 6:30 do 16:00 hodin v budově na ulici Wiedermannově 211. Zde bude v novém školním roce probíhat výuka žáků 1. a 2. ročníku. Slavnostní uvítání prvňáčků se koná od 9:00 hodin v Kulturním domě v Ivanovicích na Hané.

  Přihlášky do školní družiny bude možné si vyzvednout, vyplnit a odevzdat v pondělí 3. 9. 2018 v době od 6:30 do 7:35 hodin a poté v době od 10:00 do 12:00 hodin přímo v prostorách školní družiny. Přihlášku si rovněž můžete stáhnout z webových stránek školy a vytisknout.

  Organizace výuky:

  V pondělí a úterý (3. a 4. září 2018) bude výuka redukována. Vyučování začíná vždy v 7:55 hodin. V pondělí končí výuka pro I. stupeň v 9:35 hodin, II. stupeň končí v 10:00 hodin. Následuje oběd ve školní jídelně a odchod žáků domů, příp. do školní družiny. V dalším dnu je délka vyučování stanovena pro I. stupeň do 11:35 hodin, II. stupeň bude končit ve 12:00 hodin.

  Od středy 5. 9. 2018 bude výuka probíhat již podle rozvrhu hodin jednotlivých tříd.

  ZUŠ v Ivanovicích na Hané sděluje svým žákům, že rovněž od pondělí 3. 9. 2018 je možné individuální domlouvání rozvrhů pro nový školní rok, a to následovně:

  - pondělí 3. září 2018 od 11:30 do 15:30 hodin (p. uč. Baláž R., Peigerová, Sedlák, Sedláková B., Spáčilová, Veškrnová, Zeman);

  - úterý 4. září 2018 od 11:30 do 15:30 hodin (p. uč. Spáčil)

  - pátek 7. září 2018 od 12:00 do 15:00 hodin (p. uč. Sedláková T.)

  Na všechny žáky se těší kolektiv pedagogů a zaměstnanců ZŠ Ivanovice na Hané.

 • POŘÍZENÍ ŠKOLNÍCH SEŠITŮ

  POŘÍZENÍ ŠKOLNÍCH SEŠITŮ

  V tabulce uvádíme přehled sešitů (po jednotlivých ročnících a typech), jež budou žáci v následujícím školním roce používat, a které je možno si opatřit s předstihem již v průběhu letních prázdnin.

  ŠKOLNÍ SEŠITY.xls

 • Informace pro 1. ročník 2018/2019

  Informace pro 1. ročník 2018/2019


  V přiloženém souboru najdou rodiče budoucích prvňáčků důležité informace pro následující školní rok 2018/2019.

  informace_pro_1.r._2018-2019.odt.pdf

 • Volejbal "učitelé - 9. třída" - 25.6.2018

  Do galerie Volejbal "učitelé - 9. třída" - 25.6.2018 byly přidány fotografie.

 • Exkurze RE: PUBLIKA - 15.6.2018 Brno

  Do galerie Exkurze RE: PUBLIKA - 15.6.2018 Brno byly přidány fotografie.

 • Exkurze RE: PUBLIKA

  Exkurze RE: PUBLIKA

  Dne 15. 6. se žáci 8. tříd vypravili do Brna na výstavu RE: PUBLIKA. Nejvíce nás zaujala Relax zóna, kde jsme si mohli vyzkoušet různé sporty jak z dnešní doby, tak z minulosti. Byly tam také vystaveny medaile našich slavných olympioniků. Zážitkem pro nás byla ale i obří červená prolézačka v podobě Tomáše Gariqua Masaryka nebo Má vlast – Zblízka a nahlas. Tento den jsem si velice užili a rádi na něj vzpomínáme.

   

  Nela Dubská, Barbora Kaňová, 8.A

 • Ekologická exkurze „Život v korunách stromů“ - 5.6.2018

 • Ekologická exkurze „Život v korunách stromů“

  Ekologická exkurze „Život v korunách stromů“

  Dne 5. 6. 2018 se uskutečnila exkurze ekologického praktika sedmého a osmého ročníku do Krásenska v ekologickém centru Rychta. Exkurze byla pod názvem „Život v korunách stromů“.

  A tady jsou některé postřehy od našich žáků:

  Po příjezdu na Rychtu jsme se seznámili s Petrem a Malvínou, kteří nás provázeli. Potom jsme se rozdělili do skupinek a na různých stanovištích plnili úkoly ohledně přírody a života stromů. Měli jsme také možnost vylézt na plošinu na stromě. Poté jsme se odebrali do budovy, kde jsme si zahráli scénku o zasedání obecního úřadu a řešili jsme stav místního stromu u kostela. Tento den jsme si všichni užili.

  Radka Slezáčková

  U ohniště každý z nás pověděl svůj nejoblíbenější strom. Zábavnou částí byl dům na stromě, pomocí kterého jsme mohli vnímat pocity ptáků v korunách stromů.

  Pavlína Ungerová

  Nejvíc se mi líbilo zkoumání živočichů pod mikroskopem.

  Eva Macíková

  Nejvíc mě bavilo řešit jednání o kácení stromu okolo kostela na fiktivním obecním úřadě jakožto Franta Hrabal s panem Pepou Sekalem.

  David Lasovský

  Ve středisku jsme si zahráli sněm obyvatel, který se stal v reálném životě. Objevovali se zde role - aktivistka, farář, elektrikář, drbny, hasič ……, dokonce jsme si na ně oblékali kostýmy.

  Anna Korytářová

  Nejlepší byl výstup na stromovou plošinu, obrovskou výzvou byl téměř vzpřímený provazový žebřík, na který jsme byli jištěni záchytným lanem.

  Matyáš Novotný

  Jakmile jsem vylezl nahoru, potkal jsem vystrašenou paní učitelku.

  Pavel Červeňák

  Poslední jsem lezl já v jistícím obleku a helmě. K mé smůle začalo pršet. Když padaly kapky, tak to bylo celkem romantické.

  Jan Otevřel

  Podle mě byla tato exkurze nejlepší ze všech.

  Tereza Krečmerová

  Tenhle výlet jsme si moc užili, škoda, že je pro některé z nás poslední.

  Šimon Novák, Roman Zajac

 • INFORMATIVNÍ SCHŮZKA - "MINIŠKOLIČKA"

Novinky

Kontakt

 • Základní škola Ivanovice na Hané, okres Vyškov, příspěvková organizace
  Tyršova 218/4, 683 23 Ivanovice na Hané
 • (+420) 517 363 327 - Základní škola Tyršova 218/4
  (+420) 517 363 225 - Školní jídelna
  (+420) 515 539 399 - Školní družina (přímá linka)

Fotogalerie