Zástupci návykových látek

Stručný přehled návykových látek

ZÁSTUPCI NÁVYKOVÝCH LÁTEK

Alkohol

Alkohol je droga, se kterou se dítě setkává nejdříve - nejčastěji v rodině nebo u vrstevníků. Je to společensky vysoce tolerovaná droga, jejíž užívání může vést k jinému rizikovému chování. Alkohol je v naší republice snadno dostupný. České děti začínají s konzumací alkoholu nejdříve ze všech členských zemí EU (přibližně v 11 letech). Česká republika patří na počet obyvatel mezi státy s největší spotřebou alkoholu na světě, především piva.

 

Tabák

Tabák bývá první drogou, se kterou se děti setkají podobně jako s alkoholem. Alarmující je, že v České republice kouří 40 - 50 % dětí mezi 15. až 18. rokem věku, čímž zaujímáme negativní přední místo v Evropě. K prvnímu setkání s cigaretami dochází zpravidla v rodině od starších sourozenců nebo kamarádů.

 

Marihuana

Rostlina, která roste prakticky po celém světě. Účinné látky se nazývají cannabinoidy. Mají psychotropní efekt a další využitelné vlastnosti, např. při léčbě bolestí (tzn. využití zejména u paliativní léčby - kdy jde o zmírnění příznaků, léčebné účinky konopí nepochybně existují, ale je to otázka klinického lékařského výzkumu a také jasně nastaveného případného využití v lékařství v souladu s principy lékové politiky státu) a při různých chorobách. Sušené listy, květy (tzv. palice) marihuany mají výrazné aroma. V současné době se v Česku vyskytují dvě dosti odlišné formy marihuany. První, pěstovaná podomácku v květináčích za oknem, či na malých rozlohách polí obsahuje zpravidla 3 - 5 % THC. Druhou, mnohem rizikovější formou je marihuana pěstovaná tzv. hydroponním způsobem ve velkých halách, v dnešní době zejména cizojazyčnými komunitami. Obsahuje zpravidla 10 - 30 % THC a její rizika jsou mnohonásobně větší. Většina odborníků pak již tuto formu marihuany nepovažuje za tzv. lehkou drogu.

Další, v Česku nepříliš častá forma drogy je hašiš, což je konopná pryskyřice, která má barvu tmavě zelenou až hnědou. Psychická závislost se objevuje u dlouhodobých uživatelů, nebývá zvýšená tolerance na drogu ani výrazné odvykací příznaky. U určitých osob může dojít k rozvinutí psychických problémů - deprese, úzkosti, paniky vedoucí k sebepoškozování, může dojít k poruchám myšlení a krátkodobé paměti, rozvoji paranoidního stavu. Většina těchto stavů po odeznění intoxikace ustupuje. Marihuana bývá u mladých lidí nejčastěji zneužívanou nelegální drogou.

 

Těkavé látky - ředidla, lepidla, plynné látky

Jedná se o vysoce nebezpečné chemikálie. Tyto látky ovlivňují mozek i míchu - centrální nervovou soustavu. Toluen je nejčastěji užíván už malými dětmi, neboť je snadno dostupný a levný, občas jej užívají i osoby starší. Rodiči bývají někdy rizika s experimentováním podceňována. Účinky totiž bývají krátkodobé a brzy odeznívají. Dostavuje se euforie, poruchy vnímání, halucinace, poruchy vědomí a spánku, agrese. Toluen vyvolává psychickou závislost. Nebezpečnost této chemikálie spočívá v neodhadnutí dávky. Může dojít k bezvědomí až kómatu, k srdeční zástavě, zástavě dechu nebo udušení zvracením. Trvale poškozuje mozek - je to rozpouštědlo, které ovlivňuje rozumové schopnosti a způsobuje agresivní chování.

 

Metamfetamin (pervitin)

Jedná se o stimulační drogu - má budivý efekt, ovlivňuje centrální nervovou soustavu. U nás je nejčastěji znám pod názvem pervitin, je vyráběn tzv. "českou cestou". Je dostupná prakticky všude na území České republiky. Pervitin zrychluje myšlení, zvyšuje motorické tempo, způsobuje třes, zahání únavu, vyvolává euforii a příjemné tělesné i duševní pocity, snižuje chuť k jídlu. Po užití pervitinu má jedinec rozšířené zornice očí, zvýšený tep a krevní tlak, zvýšenou celkovou aktivitu organismu; intoxikovaný je hovorný, neklidný, v dobré náladě, ztrácí zábrany, zvyšuje se jeho sexuální pud. Osoba intoxikovaná pervitinem může mít sklony k agresivnímu chování.

 

Heroin

Řadí se mezi opioidy, které se používají jako léky proti bolesti (analgetika), léky proti kašli (antitusika). Na černém trhu se nesetkáváme s jeho čistou podobou, což zvyšuje jeho rizikovost. Injekční aplikace drogy je vysoce riziková. Má rychlý vliv na centrální nervový systém, potlačuje bolest, působí euforii, má tlumivé a zklidňující účinky. Často se apatie střídá s nespavostí, únavou a podrážděností. Na jeho pravidelném užívání vzniká i fyzická závislost, čili syndrom odnětí látky (abstinenční příznaky) je provázen velkými bolestmi a dalšími závažnými somatickými problémy.

 

Syntetické (umělé) drogy

Nejznámější syntetickou drogou je "extáze". Pod pojem "extáze" počítáme celou řadu synteticky vytvořených stimulačních látek s halucinogenním potenciálem. Dnes se v tabletách, které jsou označovány jako extáze, objevuje celá řada látek. U mladých lidí patří mezi velmi rozšířenou drogu. V některých sociálních subkulturách dokonce k určitému životnímu stylu. Drogu užívají mladí lidé na tanečních akcích, v klubech a na masových tanečních festivalech. Uživatelé drogu považují za bezpečnou a příjemnou. Uživatel extáze hodně tančí a nepociťuje vyčerpání - to může být nebezpečné a může dojít k dehydrataci organismu.

Objevují se však další, tzv. nové syntetické drogy, které obsahují MDMA. Zde výrobci reagují na poptávku trhu i skutečnost, že se látka objeví mezi zakázanými a vyrobí se látka jiná (podobná), která na seznamu ještě není.

 

Hlavní příznaky užívání drog:

 • výkyvy nálad
 • vznětlivé a agresivní chování
 • únava
 • úpadek vzhledu zevnějšku a jeho zanedbávání, špinavé oblečení
 • začervenání pokožky v okolí nosu
 • zúžení nebo rozšíření zornic
 • lhaní, tajnosti
 • ztráta chuti k jídlu, hubnutí
 • utrácení velkých finančních částek
 • ztrácení se věcí a předmětů z domácnosti, krádeže peněz doma, ve škole ...
 • ztráta zájmu o koníčky a sport
 • změna kamarádů, ztráta dřívějších přátel
 • samotářství
 • zvýšený zájem o drogovou symboliku (trička, hudba subkultur apod.)
 • zhoršení školního prospěchu
 • časté pozdní příchody domů, časté přespávání u neznámých kamarádů

 

Čerpáno ze zdroje: www.msmt.cz/vzdelavani/socialni-programy/metodicke-dokumenty-doporuceni-a-pokyny

Novinky

Kontakt

 • Základní škola Ivanovice na Hané, okres Vyškov, příspěvková organizace
  Tyršova 218/4, 683 23 Ivanovice na Hané
 • (+420) 517 363 327 - Základní škola Tyršova 218/4
  (+420) 517 363 225 - Školní jídelna
  (+420) 515 539 399 - Školní družina (přímá linka)

Fotogalerie