Užitečné odkazy

Školní poradenské pracoviště

Užitečné odkazy z oblasti prevence rizikového chování

http://www.opppvyskov.cz - Oblastní pedagogicko-psychologická poradna ve Vyškově

http://www.psychologie.vys.cz - Poradna pro rodinu, manželství a mezilidské vztahy

http://www.linkabezpeci.cz

http://www.minimalizacesikany.cz - pomoc a rady při výskytu šikanování

http://www.primarniprevence.cz

http://www.poradenskecentrum.cz

http://www.drogy.net/

http://www.anabell.cz

http://www.podaneruce.cz

http://www.internetporadna.cz

http://www.bezpecnyinternet.cz - pravidla bezpečného chování na internetu

http://www.kybersikana.eu

 

www.rodicovskalinka.cz - rodičovská linka

www.ncbi.cz, www.saferinternet.cz - Národní centrum bezpečného internetu

www.e-bezpeci.cz - informace o kyberšikaně

www.poradna.e-bezpeci.cz - poradna

www.seznamsebezpecne.cz - půlhodinový film určený dětem, jejich rodičům a pedagogům o nástrahách internetu a nebezpečí, která jsou skryta za nejrůznějšími identitami

www.onlinehelpline.cz - pomoc obětem kyberšikany

www.horkalinkaczi.cz - možnost nahlášení nevhodného či nezákonného obsahu na internetu

www.zachranny-kruh.cz - informace pro rodiče, pedagogy i děti o chování v mimořádných a krizových situacích a rady pro případ rizika či ohrožení

www.bkb.cz - odborná, bezplatná a diskrétní pomoc obětem a svědkům trestných činů - Bílý kruh bezpečí

www.adiktologie.cz - informace z oblasti látkových i nelátkových závislostí

www.poradna.adiktologie.cz, www.drogovaporadna.cz - poradna z oblasti látkových i nelátkových závislostí

www.prevcentrum.cz - prevence rizikového chování u dětí a poskytování psychosociální pomoci osobám ohroženým závislostmi nebo dalšími formami rizikového chování

www.healthyandfree.cz - poruchy příjmu potravy

 

 

 

 

Novinky

Kontakt

  • Základní škola Ivanovice na Hané, okres Vyškov, příspěvková organizace
    Tyršova 218/4, 683 23 Ivanovice na Hané
  • (+420) 517 363 327 - Základní škola Tyršova 218/4
    (+420) 517 363 225 - Školní jídelna
    (+420) 515 539 399 - Školní družina (přímá linka)

Fotogalerie