Předmětové komise

Školní rok

Předmětové komise pro školní rok 2022/2023

NÁZEV PŘEDMĚTOVÉ KOMISE (PK) ZKRATKA PK PŘEDSEDA PK ČLENOVÉ PK
Člověk a jeho svět (I. stupeň) I. st. Mgr. Lenka Mazáčová Hl, Chy, Ko, Ma, Ni, Sk, Su, Ši, Šm, Šk, Šť, Vp, Vv, Vy
Jazyk a jazyková komunikace - (Čj, Cj) JaJK Mgr. Kamila Pištělková Bo, Chy, Pk, Sb, Ši, Tu, Za
Matematika a její aplikace - (M) MaA Mgr. Ivana Karlíková Bl, Ka, Ko, Šf, Vv, Za
Informační a komunikační technologie - (I) ICT Mgr. Tomáš Jurčí Jr, Sk, Vv
Člověk a společnost - (D, Ov) ČaS Mgr. Karla Bobková Bo, Pk, Ve, Za
Člověk a příroda - (F, Ch, P, Z) ČaP Mgr. Kateřina Šafářová Bl, Jr, Ju, Ka, Ko, Ve, Šf, Šm
Člověk a zdraví - Tv, VZ ČaZ Mgr. Michaela Štípská Jr, Šm, Vo, Za
Člověk a svět práce - (Pč) ČaSP Mgr. Ing. Josef Zatloukal, DiS.  Sb, Sk, Ši, Vp, Za
Umění a kultura - (Hv, Vv) UaK Mgr. Radka Kodadová Ko, Ma, Pk, Sb, Sk, Ši, Šm, Vp, Vo

 

 

Novinky

Kontakt

  • Základní škola Ivanovice na Hané, okres Vyškov, příspěvková organizace
    Tyršova 218/4, 683 23 Ivanovice na Hané
  • (+420) 517 363 327 - Základní škola Tyršova 218/4
    (+420) 517 363 225 - Školní jídelna
    (+420) 515 539 399 - Školní družina (přímá linka)

Fotogalerie