Studentské sdružení

Historie - Naše školy

Studentské sdružení v Ivanovicích na Hané

Studentské sdružení v roce 1908.

Zleva do prava - horní řada: Fr. Skoupil, Jos. Puler, střední řada: Jar. Skoupil, Jiří Kopřiva, Bohuslav Macalík, Fr. Kopřiva, Fr. Herodek, Jos. Zbraňa, Břetislav Zrotál, Richard Kleiber, Fr. Navrátil a Rudolf Kulíšek, dolní řada: Marie Zbraňová, Běta Macalíková

 

Doklady o ustavení tohoto studentského spolku chybí. František Hladký v Pamětech Ivanovic se o něm zmiňuje pouze v jedné větě, když vypočítává, které spolky se zabývají divadelní činností. Zachovala se však zmínka o datu 6. srpna 1893, kdy studenti sehráli divadelní hru "Praha je Praha" od J. Kühnla ve prospěch Ústřední matice školské, tedy tři roky před založením Místního odboru ÚMŠ v Ivanovicích.

O členech a funkcionářích Studentského sdružení není rovněž písemných zpráv, až na jednu z roku 1918. Oznamovala úmrtí tehdejšího předsedy MUC. Břetislava Zrotála. Materiály spolku jako jednatelská kniha, pokladní deník a podobně nejsou archivovány, takže jenom ze starých ročníků Vyškovských novin se zachovaly zprávy o spolkové činnosti. Ta se soustřeďovala vesměs do období tříměsíčních vysokoškolských prázdnin. Jakmile se studenti sjeli domů, hned se snažili něco organizovat a pořádat. Většinou to bylo ochotnické divadlo. Někdy to byly i přednášky, například v roce 1908 několik přednášek ve prospěch Sokola.

Dá se říci, že Studentské sdružení bylo svým způsobem spolkem dobročinným, protože čistý výtěžek ze svých akcí věnovalo převážně na dobročinné účely. Také bylo spolupořadatelem s jinými spolky, nejčastěji s místními odbory Národní jednoty a Ústřední matice školské.

Částečnou představu o Studentském sdružení Ivanovice od roku 1907 skýtá tento seznam akcí, které byly v tisku uveřejněné:

8. 9. 1907 ??? "U bílého koníčka"
26. 7. 1908 F. Šamberk: "Palackého třída 28" (ve prospěch Komenia ve Vídni)
23. 8. 1908 Spoluúčast na zahradní slavnosti ÚMŠ v Besedním domě
13. 9. 1908 F. X. Svoboda: "Mlsáníčko"
1. 8. 1909 Karel Želenský: "Tažní ptáci"
11. 8. 1912 Viktor Krylov: "Divoška"
10. 10. 1913 Max Halbe: "Mládí"
31. 8. 1913 ??? "Květinový den"
14. 9. 1913 Hudební akademie (bližší podrobnosti neuvedeny)
8. 8. 1915 A. Schnitzler: "Milkování"
8. 9. 1915 Gustav Davis: "Katakomby"
22. 9. 1918 ??? název divadelní hry neuveden - (ve prospěch školní mládeže)
31. 12. 1918 1. silvestrovský večer v republice (ve spolupráci s "Veleslavínem" a s hudbou Petra Uhlíře)
2. 2. 1919 Gustav Davis: "Katakomby" (hudba p. Štědroně z Vyškova)
23. 3. 1919 Jiří Mahen: "Ulička odvahy"
9. a 10. 8. 1919 Účast na velké národní slavnosti v zámeckém parku.
8. 9. 1919 Fráňa Šrámek: "Léto" (ve prospěch městské knihovny)
?? ?? 1920 F. V. Krejčí: "Dědic" (ve prospěch Matice Opavské)
25. 7. 1920 Karel Čapek: "Loupežník" (ve prospěch Matice osvěty ve Slezské Ostravě)
31. 7. 1920 Večer komorní hudby (účinkovali prof. Jar. Krupka a Šoupal, Vondra, Müller z Vyškova)
28. 8. 1920 Jiří Mahen: "Mrtvé moře" (spolu s Národní jednotou a ÚMŠ)
29. 8. 1920 Národní slavnost v zámeckém parku - účast na programu
19. 9. 1920 Karel Scheimpflug: "Mrak"
24. 7. 1921 Karel Čapek: "RUR" (třetí opakování v Besedním domě)
28. 8. 1921 Fráňa Šrámek: "Hagenbek"
30. 7. 1922 Lev Blatný: "Ko-ko-ko-dák"
12. 8. 1923

Jan Bartoš: "Pelikán obrovský"

Ivan Olbracht: "Pátý akt"

 

Další zprávy se bohužel už nedochovaly. Dá se předpokládat, že se Studentské sdružení Ivanovice asi v druhé polovině dvacátých let rozešlo. Z uvedeného fragmentu lze však jasně vyčíst snahu studentů formou odpovědné a ušlechtilé zábavy se zároveň podílet na veřejně prospěšné kulturní činnosti našeho města.

 

Čerpáno z kroniky pana Emila Paláska "IVANOVICE NA HANÉ - Z historie k současnosti" vydané MĚSTEM IVANOVICE NA HANÉ 1998.

Novinky

Kontakt

  • Základní škola Ivanovice na Hané, okres Vyškov, příspěvková organizace
    Tyršova 218/4, 683 23 Ivanovice na Hané
  • (+420) 517 363 327 - Základní škola Tyršova 218/4
    (+420) 517 363 225 - Školní jídelna
    (+420) 515 539 399 - Školní družina (přímá linka)

Fotogalerie