Místní odbor Ústřední matice školské

Historie - Naše školy

Místní odbor Ústřední matice školské (ÚMŠ) v Ivanovicích na Hané

Ústřední matice školská existovala od roku 1880 do roku 1938. Místní odbor v Ivanovicích byl založen 5. července 1896. Obdobně jako Národní jednota, Sokol a další místní spolky z podnětu a přičiněním MUDr. Františka Bohdana, který při ustavující schůzi promluvil o účelu a činnosti ÚMŠ v Praze, jejíž snahou je udržovat menšinové školství v německých oblastech Čech, Moravy a Slezska jednak z peněz členských příspěvků, ale také sbírkami, dary a podobně.

Prvním předsedou místního odboru ÚMŠ byl zvolen děkan P. David Kubíček, jednatelem učitel Josef Knap a pokladníkem lékárník Antonín Pokorný. Z počátku byli členy pouze muži. Roku 1900 přistoupilo za členy i 28 žen, takže členská základna spolku se zdvojnásobila. V prvních letech podporovali ÚMŠ hodně studenti. V její prospěch sehráli v Besedním domě 6. srpna 1893 (tři roky před ustavením místního odboru) divadelní hru Jana Kuhnla "Praha je Praha" a v hostinci u Havlíků hrávali každou neděli kuželky.

26. listopadu 1899 přistoupila za člena také ivanovická obec. V následujícím roce přistoupily za člena ÚMŠ Veleslavín, Svatopluk a Sbor dobrovolných hasičů. 26. srpna byla uspořádána národní slavnost, na níž bylo zdůrazněno, že 126 českých škol bez přispění a účasti ÚMŠ by nebylo vůbec zřízeno. Z tohoto roku jsou známa jména některých členů výboru: Val. Trpík soustružník perletě, rolníci Josef Hruban, Rudolf Horníček a MUDr. František Bohdan.

V roce 1903 byla pořádána slavnost ve prospěch ÚMŠ s velkým průvodem v čele se sokolskou jízdou za účasti spolků Veleslavín, Svatopluk, Libuše, Sboru dobrovolných hasičů a Sokola s ukázkami cvičení.

22. ledna 1905 účinkovala na dobročinném tanečním věnečku ÚMŠ vojenská hudba pěšího pluku 18 z Olomouce. 19. března byl uspořádán koncert houslové virtuosky Marie Heritesové, dcery českého spisovatele Františka Heritesa.

V roce 1907 byl uveden stav členů místního odboru ÚMŠ takto:

 • 1 skutečný (obec Ivanovice) s ročním příspěvkem 200,- K
 • 7 řádných s ročním příspěvkem 10,- K
 • 74 přispívajících s ročním příspěvkem 5,- K. Celkem 84 členů.

 

Tento rok se uskutečnil v Besedním domě "Matiční ples".

16. února 1908 se v Besedním domě podobný ples opakoval. 23. srpna byla v zahradě Besedního domu uspořádána matiční slavnost ve spolupráci se Studentským sdružením, zahájená průvodem městysem v čele opět se sokolskou jízdou.

Z roku 1909 jsou známa jména některých z členů výboru: Rudolf Horníček, učitel Karel Knob, P. Bohdanová a Hölligrová.

Z roku 1911 pochází záznam o činovnících spolku od založení:

 • Předseda: 1896 - 1902 P. David Kubíček, 1903 - 1911 Josef Hruban
 • Jednatel: 1896 - 1907 Josef Knap, 1908 Rudolf Schönhöfer, 1910 J. Mareček, 1911 Josef Horníček
 • Pokladník: 1896 - 1911 Antonín Pokorný.

 

V březnu 1911 (19. 3.) sehráli ochotníci komedii F. X. Svobody "Poupě". 20. srpna byla uspořádána společná letní slavnost ÚMŠ, Národní jednoty a Studentského sdružení.

15. února 1914 mělo úspěch národopisné krojované pásmo "Hanácké ostatky" s ostatkovým právem.

28. srpna 1919 v tradiční spolupráci s Národní jednotou a Studentským sdružením bylo sehráno divadlo "Mrtvé moře" od Jiřího Mahena.

K prvnímu výročí státní samostatnosti 28. října 1919 uspořádaly jmenované spolky slavnostní večer s hudbou a divadelní hrou Abigail Horákové "Žena legionářova".

Spolupráce těchto tří spolků pokračovala i v roce 1920 při pořádání národní slavnosti 29. srpna. Slavnost byla zahájena dopoledním koncertem na náměstí a pokračovala odpoledne v zámeckém parku se zábavným programem a vystoupením SOKOLA a DTJ. Účinkovala vojenská hudba 3. pěšího pluku z Kroměříže.

Od roku 1921 až do roku 1938 se nezachovaly žádné další záznamy o spolkové činnosti. Ví se jen, že v roce 1928 vykazoval místní odbor ÚMŠ 84 členů a v roce 1934 byl spolupořadatelem dobročinného koncertu s Národní jednotou, na němž jako hosté vystoupili Stanislav Tauber, L. Barvičová a profesor V. Blažek.

Počátkem roku 1939 byly Národní jednota a Ústřední matice školská sloučeny pod názvem "Národní matice při Národní radě české". Tím také místní odbor ÚMŠ v Ivanovicích na Hané definitivně zanikl.

 

Čerpáno z kroniky pana Emila Paláska "IVANOVICE NA HANÉ - Z historie k současnosti" vydané MĚSTEM IVANOVICE NA HANÉ 1998.

Novinky

Kontakt

 • Základní škola Ivanovice na Hané, okres Vyškov, příspěvková organizace
  Tyršova 218/4, 683 23 Ivanovice na Hané
 • (+420) 517 363 327 - Základní škola Tyršova 218/4
  (+420) 517 363 225 - Školní jídelna
  (+420) 515 539 399 - Školní družina (přímá linka)

Fotogalerie