Přírodopis

Pomůcky a programy

Přírodopis

Pomůcky a programy nejen pro žáky

 • PŘÍRODOPIS a EKOLOGIE (ZŠ Na Beránku v Praze 12) - zde
 • Atlas oblaků - zde

 

 • Mohsova stupnice tvrdosti

První stupnici tvrdosti nerostů sestavil v roce 1822 Friedrich Mohs (1773 - 1839). Materiálem s vyšším číslem lze udělat vryp do materiálu s číslem nižším. Určení tvrdosti podle Mohsovy stupnice tvrdosti se provádí vrypem do zkoušeného materiálu.

Mohsova stupnice tvrdosti - tabulka tvrdosti

Tvrdost Látka Chemický název Chemický vzorec (značka) Nástroj na vyrývání
1 (velmi měkký) mastek (talek) kyselý metakřemičitan hořečnatý H2Mg3(SiO3)4 nehet
2 (měkký) sůl kamenná chlorid sodný NaCl mince
3 (měkký) kalcit (vápenec) uhličitan vápenatý CaCO3 měděný drát
4 (polotvrdý) fluorit (kazivec) fluorid vápenatý CaF2 okenní sklo
5 (tvrdý) apatit   Ca(PO4)3 silný kapesní nůž
6 (tvrdý) živec (ortoklas) křemičitan hlinitodraselný KAlSi3O8 silný kapesní nůž
7 (velmi tvrdý) křemen oxid křemičitý SiO2 ocelový pilník
8 (velmi tvrdý) topaz   Al2SiO4 ocelový pilník
9 (velmi tvrdý) korund oxid hlinitý Al2O3 ocelový pilník
10 (velmi tvrdý) diamant uhlík C ocelový pilník

 

Metoda se využívá v mineralogii. Pro měření technických materiálů není příliš vhodná. Stupně Mohsovy stupnice jsou poměrně velké a nerovnoměrně rozdělené.

 

Tabulka tvrdosti některých látek (dle Mohsovy stupnice)

Látka Tvrdost
Achát 6 - 7
Alabastr 1,7
Antracit 2
Antimon (Sb) 3
Azbest 2
Asfalt 1 - 2
Bismut (Bi) 2,5
Bor (B) 9,5
Cesium (Cs) 0,2
Cín (Sn) 1,8
Draslík (K) 0,5
Fosfor (P) 0,5
Germanium (Ge) 6,25
Grafit - tuha (C) 1,2
Hliník (Al) 2,9
Hořčík (Mg) 2
Chrom (Cr) 9
Iridium (Ir) 6,5
Kadmium (Cd) 2
Kalcit (CaCO3) 3
Karborundum 9,5 - 10
Kobalt (Co) 5,5
Křemík (Si) 7
Lithium (Li) 0,6
Magnetit (Fe3O4) 6
Mangan (Mn) 5
Měď (Cu) 3
Mosaz 3,5 - 4
Mramor 3 - 4
Nikl (Ni) 3,8
Ocel 5 - 8,5
Olovo (Pb) 1,5
Osmium (Os) 7
Palladium (Pd) 4,8
Platina (Pt) 4,3
Pyrit (FeS2) 6,3
Rubidium (Rb) 0,3
Sádrovec (CaSO4 . 2H2O) 1,6 - 2
Selen (Se) 2
Síra (S) 3
Sklo 4,5 - 6,5
Slída 2,8
Sodík (Na) 0,4
Stříbro (Ag) 2,7
Stroncium (Sr) 1,8
Tellur (Te) 2,3
Vanad (V) 6
Vápník (Ca) 1,5
Vosk - 0 oC 0,2
Woodův kov 3
Zinek (Zn) 2,5
Zirkonium (Zr) 8
Zlato (Au) 2,5
Železo (Fe) 4,5

 

Novinky

Kontakt

 • Základní škola Ivanovice na Hané, okres Vyškov, příspěvková organizace
  Tyršova 218/4, 683 23 Ivanovice na Hané
 • (+420) 517 363 327 - Základní škola Tyršova 218/4
  (+420) 517 363 225 - Školní jídelna
  (+420) 515 539 399 - Školní družina (přímá linka)

Fotogalerie