Kde hledat informace, inspiraci a pomoc?

Školní poradenské pracoviště

Kde hledat informace, inspiraci a pomoc?

Pokud máte pocit, že se Vaše dítě potýká s nějakými školními i mimoškolními obtížemi, můžete se obrátit na třídního učitele, Školní poradenské pracoviště (Mgr. Michaela Štípská - výchovná poradkyně a školní metodička prevence - tel. 517 363 327 kl. 25), ředitele školy nebo na Oblastní pedagogicko psychologickou poradnu ve Vyškově (www.opppvyskov.cz). Rádi Vám budeme nápomocni v hledání cesty k řešení problému.

Odkazy a zdroje k vybraným skupinám obtíží:

 • Děti s ADHD / ADD

Poruchy pozornosti s hyperaktivitou / bez hyperaktivity

www.neklidne-deti.cz - informace, programy pro rodiče i děti

www.adehade.cz - informace, články, akce

www.atypmagazin.cz - zajímavý časopis o ADHD a poruchách autistického spektra

Zajímavé publikace:

Wolfdieter Jenett: ADHD 100 tipů pro rodiče a učitele

J. F. Taylor: Jak přežít s hyperaktivitou a poruchami pozornosti

E. Pelletier: Porucha pozornosti bez hyperaktivity

 

 • Nadané děti

www.nadanedeti.cz - informace, krátké videoukázky, odkazy

www.talentovani.cz - velké množství informací, článků, odkazů a inspirace

www.mensa.cz - web Mensy (společnosti pro podporu nadání)

www.bioskop.cz - zajímavý projekt Masarykovy univerzity v Brně

Zajímavé publikace:

J. Mudrák: Nadané dítě a jeho rozvoj

J. M. Havigerová: Pět pohledů na nadání

Š. Portešová: Rozumově nadané dítě s dyslexií

 

 • Děti s poruchami učení

www.literacyportal.eu - velké množství informací o poruchách učení, testy schopností, procvičování

www.kaminet.cz - procvičování češtiny a angličtiny pro děti s poruchami učení

www.tablexia.cz - výborné hry pro děti s poruchami učení

Zajímavé publikace:

O. Zelinková: Mám dyslexii

G. Fisher: Jak přežít s poruchami učení

V. Pokorná: Cvičení pro děti s poruchou učení

 

 • Děti s poruchami autistického spektra

www.apla.cz

www.aspergeruvsyndrom.cz - důležité a přehledně zpracované informace

www.atypmagazin.cz - internetový časopis o PAS a ADHD

Zajímavé publikace:

H. de Clerq: Mami, je to člověk nebo zvíře?

K. Thorová: Výjimečné děti

W. Lawson: Život za sklem

 

Novinky

Kontakt

 • Základní škola Ivanovice na Hané, okres Vyškov, příspěvková organizace
  Tyršova 218/4, 683 23 Ivanovice na Hané
 • (+420) 517 363 327 - Základní škola Tyršova 218/4
  (+420) 517 363 225 - Školní jídelna
  (+420) 515 539 399 - Školní družina (přímá linka)

Fotogalerie