Kde hledat informace, inspiraci a pomoc?

Sociálně-právní ochrana dětí

SOCIÁLNĚ-PRÁVNÍ OCHRANA DĚTÍ

Letáček - OSPOD

INFORMACE - PŘEDNÍ LIST

INFORMACE - ZADNÍ LIST

AGENDU SOCIÁLNĚ-PRÁVNÍ OCHRANY DĚTÍ NA ODDĚLENÍ SOCIÁLNĚ-PRÁVNÍ OCHRANY VYKONÁVAJÍ:

1)  Terénní sociální pracovníci, kteří řeší:

 • případy nedostatečné péče o děti
 • týrání dětí
 • neshody mezi rodiči
 • rozvodové a porozvodové spory
 • kontakt dítěte s druhým rodičem
 • výkon kolizního opatrovnictví v řízeních, kde děti nemohou být zastupovány rodiči
 • realizaci opatření na ochranu dětí.

 

2)  Sociální pracovníci pro náhradní rodinnou péči, kteří:

 • vyhledávají děti, kterým je třeba zajistit péči v náhradním rodinném prostředí a fyzické osoby vhodné stát se osvojiteli nebo pěstouny
 • poskytují poradenství v oblasti náhradní rodinné péče
 • zajišťují dohled nad výkonem náhradní rodinné péče.

 

3)  Kurátoři pro děti a mládež, kteří řeší:

 • případy dětí s výchovnými problémy
 • trestnou činnost dětí
 • sociálně-patologické jevy ve školním prostředí (záškoláctví, šikanu, agresivitu, nevhodné chování apod.)
 • zneužívání návykových látek dětmi
 • další formy závadového jednání dětí.

 

Sociálně-právní ochranu zabezpečují orgány sociálně-právní ochrany dětí.

Mezi tyto orgány patří i obecní úřady obcí s rozšířenou působností, tj. Městský úřad Vyškov, oddělení sociálně-právní ochrany.

 

KONTAKT:

Městský úřad Vyškov

Oddělení sociálně-právní ochrany

Masarykovo náměstí 108/1

682 01  Vyškov - Město

 

Tel. podatelna: 517 301 111

e-mail: posta@meuvyskov.cz

http://www.vyskov-mesto.cz

fax: 517 301 595

ID datové schránky: wc6bqdy

 

Úřední hodiny:

pondělí: 7:30 - 11:30 hodin, 12:30 - 17:00 hodin;

středa: 7:30 - 11:30 hodin, 12:30 - 17:00 hodin.

 

Schůzka mimo stanovené úřední dny je možná po předchozí telefonické domluvě.

 

Otevírací doba podatelny:

pondělí a středa od 7:00 do 17:00 hodin;

úterý a čtvrtek od 7:00 do 15:30 hodin;

pátek od 7:00 do 13:30 hodin.

Novinky

Kontakt

 • Základní škola Ivanovice na Hané, okres Vyškov, příspěvková organizace
  Tyršova 218/4, 683 23 Ivanovice na Hané
 • (+420) 517 363 327 - Základní škola Tyršova 218/4
  (+420) 517 363 225 - Školní jídelna
  (+420) 515 539 399 - Školní družina (přímá linka)

Fotogalerie