Státní svátky a významné dny

Významné dny vyhlašované OSN

Významné dny vyhlašované OSN

 • převzato z webových stránek Informačního centra OSN v Praze

 

Každoročně připomínané dny a týdny

8. března Den OSN pro práva žen a mezinárodní mír
21. března Mezinárodní den za odstranění rasové diskriminace
od 21. března Týden solidarity s národy bojujícími proti rasismu a rasové diskriminaci
22. března Světový den vody
3. května Světový den svobody tisku
15. května Mezinárodní den rodiny
22. května Mezinárodní den biodiverzity
25. května Mezinárodní den solidarity s lidmi z nesamosprávných území
4. června Mezinárodní den dětí, které se staly obětmi agrese
5. června Světový den životního prostředí
17. června Světový den boje proti rozšiřování pouští a sucha
20. června Světový den uprchlíků
26. června Světový den boje proti zneužívání drog a nezákonnému obchodování s nimi
26. června Mezinárodní den na podporu obětí mučení
první sobota v červenci Mezinárodní den družstev
11. července Světový den populace
9. srpna Mezinárodní den původních obyvatel světa
12. srpna Mezinárodní den mládeže
5. září Mezinárodní den míru (zahajovací den zasedání Valného shromáždění OSN)
16. září Mezinárodní den ochrany ozónové vrstvy
1. října Mezinárodní den seniorů
první pondělí v říjnu Světový den lidských sídel
4. - 10. října Mezinárodní týden vesmíru
druhá středa v říjnu Mezinárodní den za omezení přírodních katastrof
16. října Světový den výživy
16. října Mezinárodní den tolerance
17. října Světový den za odstranění chudoby
24. října Den Spojených národů
24. - 30. října Týden za odzbrojení
20. listopadu Den industrializace Afriky
21. listopadu Světový den televize
25. listopadu Mezinárodní den za odstranění násilí na ženách
29. listopadu Mezinárodní den solidarity s palestinským lidem
1. prosince Světový den boje proti AIDS
2. prosince Mezinárodní den za vymýcení otroctví
3. prosince Mezinárodní den osob s postižením
10. prosince Den lidských práv
18. prosince Mezinárodní den migrantů

 

Další mezinárodní dny

21. února Mezinárodní den mateřského jazyka
23. března Světový meteorologický den
7. dubna Světový den zdraví
23. dubna Světový den knihy a vydavatelských práv
17. května Světový den telekomunikací
31. května Světový den bez tabáku
23. srpna Světový den na paměť obchodování s otroky a za jeho zrušení
8. září Mezinárodní den gramotnosti
poslední týden v září Světový den námořnictva
5. října Světový den učitelů
9. října Světový den pošty
10. října Světový den duševního zdraví
24. října Světový den informací o rozvoji
20. listopadu (různí se) Světový den dětí
5. prosince Mezinárodní den dobrovolníků pro hospodářský a sociální rozvoj
7. prosince Mezinárodní den civilního letectví

 

Další připomínané dny

 • 10. března - Vlajka pro Tibet (více zde)
 • druhá neděle v květnu - Svátek matek (více zde)
 • 1. června - Den dětí
 • třetí neděle v červnu - Den otců (zatím se v České republice slaví neoficiálně) (více zde)

Novinky

Kontakt

 • Základní škola Ivanovice na Hané, okres Vyškov, příspěvková organizace
  Tyršova 218/4, 683 23 Ivanovice na Hané
 • (+420) 517 363 327 - Základní škola Tyršova 218/4
  (+420) 517 363 225 - Školní jídelna
  (+420) 515 539 399 - Školní družina (přímá linka)

Fotogalerie