• Lyžák Radhošť 2020

  Do galerie Lyžák Radhošť 2020 byly přidány fotografie.

 • OZNÁMENÍ O STANOVENÉM TERMÍNU ZÁPISU DĚTÍ DO 1. ROČNÍKU

  OZNÁMENÍ O STANOVENÉM TERMÍNU ZÁPISU DĚTÍ DO 1. ROČNÍKU

  Zápis dětí do 1. ročníku pro školní rok 2020/2021 se na naší škole uskuteční v úterý 7. 4. 2020, v době od 14:30 do 17:00 hodin v budově ZŠ na ulici Wiedermannova 211/1.

  Rodiče dětí žádáme, aby s sebou k zápisu přinesli:

  1) Rodný list dítěte

  2) Občanský průkaz jednoho ze zákonných zástupců

  Upozorňujeme rodiče budoucích prvňáčků - jestliže budete předkládat žádost o odklad plnění povinné školní docházky, je nutno tuto uplatnit již u zápisu k povinné školní docházce. Pokud bude následně rozhodnuto o odkladu, budou zákonní zástupci žáků informováni o povinnosti předškolního vzdělávání dítěte a možných způsobech jejího plnění. Informace k této povinnosti naleznete rovněž na těchto webových stránkách v záložce Dokumenty - Dokumenty ke stažení - Informace - Informování o povinnosti předškolního vzdělávání.

  V oddíle Dokumenty - Dokumenty ke stažení - Informace - Desatero pro rodiče dětí předškolního věku je možné seznámit se s jednotlivými oblastmi předškolní zralosti a konkrétními požadavky (dle MŠMT), které by dítě před nástupem do školy mělo splňovat.

  Ve stejném oddíle také naleznete dokument - Kritéria pro přijetí do 1. ročníku.

  Pro kladné vyřízení žádosti o odkladu povinné školní docházky je nutné žádost doložit doporučujícím posouzením příslušného školského poradenského pracoviště (pedagogicko-psychologické poradny) a odborného lékaře, nebo klinického psychologa (školský zákon § 37 odst. 1 "Odklad povinné školní docházky").

  Těšíme se na setkání s Vámi a Vašimi dětmi.

  Mgr. Lubomír Judas

  ředitel školy

 • Informace ke sběru papíru

  Informace ke sběru papíru

  Vzhledem ke špatné situaci s odběrem starého papíru, a především s ohledem na vývoj výkupní ceny za sběrový papír, je na naší základní škole prozatím sběr pozastaven.

  Situace je zapříčiněna zejména naprosto katastrofálním nezájmem zpracovatelů papíru (papíren) o tuto surovinu. Výkupny postupně ruší výkup kartonu a lepenky. Odvoz a likvidace těchto materiálů je navíc zpoplatněna. Právě kartony, lepenka a další obalový materiál byl většinou v rámci našeho sběru odvážen ať už samostatný či zamíchaný společně s novinami jako "směska".

  Zároveň také došlo k výraznému snížení výkupních cen za "čistý papír" - novin, letáků a časopisů.

  O případných změnách situace Vás budeme informovat prostřednictvím webových stránek.

  Děkujeme za pochopení.

  Mgr. Lubomír Judas

 • Výukový pořad Leonardo da Vinci

  Výukový pořad Leonardo da Vinci

  V úterý 4. února 2020 naši žáci absolvovali výukový pořad, který byl věnován významné renesanční osobnosti světových dějin. Loni totiž uplynulo přesně 500 let od úmrtí Leonarda da Vinciho (15. dubna 1452 Itálie - 2. května 1519 Francie) - proslulého sochaře, architekta, malíře, konstruktéra, přírodovědce, hudebníka, spisovatele a vynálezce.

  Při této příležitosti k nám opět zavítala pardubická agentura "Pernštejni", jejíž dva členové nás velmi poučnou a pestrou formou seznámili s životem a dílem tohoto všestranného umělce. Představení se odehrálo ve sportovní hale a zúčastnili se ho žáci I. i II. stupně. Bylo rozděleno na dvě části - první díl nám prostřednictvím divadelních scének přiblížil mistrův osud a tvorbu jeho životních děl, v následující části měli žáci možnost nejen vidět, ale i vyzkoušet si praktické vynálezy a výtvory, kterými Leonardo lidstvo obohatil či potěšil. Žáci tak měli možnost například složit z několika klád jednoduchý most, roztočit Leonardův převodový lucernový systém, rozfoukat praktický anemometr, uvést do pohybu excentrické úderové kladivo, pochopit princip kladkostroje, spatřit prototyp jízdního kola, model prvního tanku a mnoha typů létajících strojů. O Leonardovi je známo, že byl odpůrcem válečných konfliktů, proto v případě tanku došlo pouze k vypracování jeho modelu, nikoliv k jeho konstrukci přímo samotným Leonardem. Z výtvarných děl jsme zhlédli mistrovy zdařilé kopie nejznámějších obrazů - nechyběla tajemná Mona Lisa, Dáma s hranostajem, Portrét hudebníka, Poslední večeře a další plátna věnovaná popisu lidského těla s dokonalými anatomickými detaily (známý je jeho Vitruvius - popis proporcí lidské postavy)...

  Z dalších Leonardových objevů a vynálezů uveďme namátkou ještě ponorku, skafandr, první mechanickou kalkulačku, vrtačku a princip fungování vrtulníku.

  Celý program byl velmi poučný a my jsme tak měli možnost nenásilnou formou proniknout do časů dávno minulých. Uvědomit si, jak všestranní a chytří lidé tehdy žili a svými nápady a kreativitou obohacovali svou dobu. A zároveň položili základy pro rozvoj dalších lidských činností, na které mohli mnozí jiní učenci úspěšně navázat.

  Mgr. Lubomír Judas

 • Aktualizace údajů

  Data z programu aSc Suplování byla aktualizována
 • Poděkování

  Poděkování

  Vážení rodiče a přátelé školy,

  srdečně Vám děkujeme za Vámi věnované věcné ceny,

  kterými jste přispěli do soutěží, které byly součástí

  Žákovského plesu I. stupně

   

  Děkujeme a vážíme si Vaší pomoci a spolupráce.

  Kolektiv vyučujících I. stupně a vedení školy.

 • Žákovský ples I. stupně - 7.2.2020

  Do galerie Žákovský ples I. stupně - 7.2.2020 byly přidány fotografie.

 • Žákovský ples I. stupně

  Žákovský ples I. stupně

  Když žáci tančí... aneb výchova trochu jinak

  V pátek 7. února 2020 si žáci vyzkoušeli, jaké to je, když dospělí chodí na plesy. Holky se nastrojily do slušivých šatů a pěkně se učesaly. Kluci si oblékli sváteční košile a nezapomněli ani na kravatu nebo motýlka. Dětem to náramně slušelo. Ve slavnostním oblečení se tak často nevidí. Nic nebránilo tomu, aby vše mohlo začít...

  Ples bez mazurky by byl jako mlýn bez vody. Aby tato situace nenastala, všichni žáci z prvního stupně, a to včetně těch nejmladších, ji zatančili s patřičnou noblesou. Ani letos jsme nemohli zapomenout na lidové tance. Polku střídal valčík, klasiku moderní hudba a vše bylo prokládáno soutěžemi, sólovým zpěvem, nejrůznějšími tanečními kreacemi. Pod taktovkou paní učitelky Ludmily Reškové byla připomenuta pravidla slušného chování ve společnosti. Po celou dobu jsme my dospělí byli unešeni ladnými pohyby tanečníků a tanečnic a jejich kultivovaným chováním. To víte, zkoordinovat ruce, nohy, držení těla a ještě se při tom usmívat, to nebylo jednoduché. Byli jsme překvapeni! Slovo "překvapeni" bylo opravdu namístě. Viděli jsme něžné dámy, elegantní pány, v nazdobeném sále zněla krásná hudba... Jistě si už umíte představit, jak moc těžké bylo pro porotu vybrat jen jeden nejlepší taneční pár. Všem se dařilo výborně! Nikdo neodcházel bez odměny, takové úsilí muselo být náležitě oceněno. A že odměny nebyly ledajaké. Velké poděkování patří Vám, rodičové. Dárky, kterými jste přispěli do soutěží, vykouzlily na tvářích dětí nejeden rozzářený pohled.

  Letošní ples se konal již podeváté. Každoročně si v našem pedagogickém sboru říkáme, že ten poslední ročník byl nejlepší. Takže co si přát víc? Snad jen, ať ten další desátý je ještě lepší!

  Mgr. Jitka Cupáková

  vedoucí PK I. stupně

 • Recitační soutěž - 6.2.2020

  Do galerie Recitační soutěž - 6.2.2020 byly přidány fotografie.

 • Recitační soutěž - výsledky

  Recitační soutěž - výsledky

  Dne 6. února 2020 se na naší škole konalo Školní kolo recitační soutěže. Soutěžilo se ve dvou kategoriích - III. kategorie: 6. a 7. ročníky, IV. kategorie: 8. a 9. ročníky.

  Umístění žáků ve III. kategorii:

  1. místo: Aneta Procházková (VI. A)

  2. místo: Lada Zavřelová (VII. B)

  3. místo: Magdaléna Lukešová (VII. B)

   

  Umístění žáků ve IV. kategorii:

  1. místo: Jan Zeman (IX. A)

  2. místo: Tereza Klímová (IX. A)

  3. místo: Simona Kaplánková (IX. A)

   

  Všem úspěšným recitátorům gratulujeme!

 • Pozvánka

  Pozvánka

  ... z letáku níže se dozvíte termíny konání naší 8. žákovské akademie ...

  Pozvánka - 8. žákovská akademie

 • Vánoční besídka - přání pro kamaráda - 20.12.2019

  Do galerie Vánoční besídka - přání pro kamaráda - 20.12.2019 byly přidány fotografie.

 • Osmáci druháčkům - 9.12.2019

  Do galerie Osmáci druháčkům - 9.12.2019 byly přidány fotografie.

 • Lyžařský výcvikový zájezd 2020

  Lyžařský výcvikový zájezd 2020

  Lyžařský výcvikový zájezd pro 7. ročník

  KDY: od 10. 2. 2020 - 14. 2. 2020 (pondělí až pátek)

  • odjezd: pondělí 10. 2. 2020 v 8:15 hodin od školy
  • příjezd: pátek 14. 2. 2020 asi v 15:30 hodin ke škole

  KDE: HORSKÝ HOTEL RADEGAST (Beskydy, na hřebenové trase Pustevny - Radhošť, www.hotelradegast.cz, Dolní Bečva, PSČ 765 55)

  DOPRAVA: autobusem na Pustevny, odtud pěšky asi 4 km na horský hotel (odvoz velkých zavazadel a lyží rolbou)

  LYŽOVÁNÍ: na svahu vzdáleném asi 200 m od chaty

  STRAVA: snídaně, obědy, večeře (možnost přidání jídla); čaj k dispozici po celý den

  PROGRAM:

  • začátečníky naučíme základním návykům jízdy na sjezdových lyžích
  • pokročilejším umožníme zdokonalovací výcvik
  • v případě nedostatku sněhu máme připraveno mnoho her a sportovních soutěží v přírodě
  • děti se zdokonalí ve společenských hrách a ve společenském chování

  PERSONÁLNÍ ZAJIŠTĚNÍ:

  • vedoucí kurzu, zdravotník: Mgr. Ilona Vodičková
  • instruktoři: Mgr. Tomáš Jurčí, Mgr. Michaela Štípská, Mgr. Petr Vodička

  Přejeme našim sedmákům dostatek sněhu a příznivé podmínky pro zimní radovánky! ;-)

 • Leonardo da Vinci - 4.2.2020

  Do galerie Leonardo da Vinci - 4.2.2020 byly přidány fotografie.

 • Zahájení veřejné sbírky

  Zahájení veřejné sbírky

  Fond Sidus ve spolupráci s naší základní školou zahájil veřejnou sbírku pro období od 2. 9. 2019 do 31. 5. 2020.

  Sbírka je součástí projektu "Mořský svět 2".

  V rámci této sbírky je možné zakoupení předmětů - odznáčků za jednotnou cenu 35,- Kč. V nabídce mořských zvířátek je rejnok, mořská hvězdice, ježík, chobotnice, delfín a krokodýl. Předměty lze zakoupit v ředitelně v době kterékoliv přestávky.

  Zakoupením výrobku přispíváte na léčbu mnoha dětských pacientů prostřednictvím Fondu Sidus.

  Více informací na letáku zde.

  Děkujeme za Váš zájem a podporu.


 • Školní kolo recitační soutěže

  Školní kolo recitační soutěže

  Školní kolo recitační soutěže pro 6. - 9. ročník

  KDY: čtvrtek 6. února 2020, 5. vyučovací hodina

  KDE: učebna hudební výchovy (účastníky nominují vyučující českého jazyka)

  • Žáci si vyberou jeden text (prózu či poezii) v rozsahu maximálně jedné strany formátu A5 (s výběrem textu se můžete poradit s paní učitelkou Ivanou Képesovou)
  • Nejlepší recitátory čeká odměna!!! ;-)
 • Školní kolo Pythagoriády

  Školní kolo Pythagoriády

  Ve středu 22. ledna 2020 proběhlo v odpoledních hodinách na naší škole školní kolo matematické soutěže - tradiční Pythagoriáda. Do řešení početních úloh a příkladů se pustili žáci II. stupně.

  VYHODNOCENÍ PYTHAGORIÁDY

  6. ročník

  1. místo: Marek Červeňák (VI. A) - 6 bodů

  2. - 4. místo: Martin Klvač (VI. B) - 3 body

  2. - 4. místo: Martin Lasovský (VI. A) - 3 body

  2. - 4. místo: Aneta Procházková (VI. B) - 3 body

   

  7. ročník

  1. místo: Linda Matoušková (VII. B) - 9 bodů

  2. místo: Pavel Zajac (VII. A) - 8 bodů

  3. - 4. místo: Magdaléna Lukešová (VII. B) - 7 bodů

  3. - 4. místo: Petr Stupka (VII. A) - 7 bodů

   

  8. ročník

  1. místo: Ondřej Zavřel (VIII. B) - 13 bodů

  2. místo: Veronika Cupáková (VIII. B) - 6 bodů

  3. - 5. místo: Aneta Cupáková (VIII. B) - 4 body

  3. - 5. místo: Zuzana Klímová (VIII. B) - 4 body

  3. - 5. místo: Klára Strejčková (VIII. A) - 4 body

   

  Do soutěže se zapojili i žáci 5. ročníku - nejúspěšnějším z nich byl Josef Zavřel (V. A) se ziskem 10 bodů.

  Všem úspěšným řešitelům blahopřejeme!

 • Narozeninový den - 4.B

  Narozeninový den - 4.B

  Děti ze třídy 4. B si na dnešní ráno připravily krásné překvapení pro svou třídní paní učitelku Terezku Suchomelovou. Právě dnes, kdy dovršila věku plnoletosti (pro úplnost nutno dodat, že tomu tak bylo již podruhé), jí přichystali nádherné uvítání hned při vstupu do třídy. Nechyběly konfety, mnoho krásných vzkazů, osobních přání ani pořádný narozeninový dort! Žáci paní učitelku "dostali" svými nápady, kreativitou a energií, kterou do těchto příprav vložili. Je zkrátka vidět, jak hezké vztahy mezi těmito dětmi a "jejich dospělákem" fungují...

  K přání se připojujeme i my ostatní! :-)

  Několik foteček najdete v naší fotogalerii...

 • ZÁJMOVÝ KROUŽEK SEBEOBRANY

  ZÁJMOVÝ KROUŽEK SEBEOBRANY

  V případě trvajícího zájmu o kroužek sebeobrany KRAV MAGA bude tento probíhat i ve druhém pololetí školního roku 2019/2020.

  Více informací naleznete v letáčku nebo prostřednictvím kontaktů uvedených na něm.

  LETÁK - KRAV MAGA

stránka:

Novinky

Kontakt

 • Základní škola Ivanovice na Hané, okres Vyškov, příspěvková organizace
  Tyršova 218/4, 683 23 Ivanovice na Hané
 • (+420) 517 363 327 - Základní škola Tyršova 218/4
  (+420) 517 363 225 - Školní jídelna
  (+420) 515 539 399 - Školní družina (přímá linka)

Fotogalerie