Výchovní poradci

Školní rok

Výchovní poradci

Mgr. Bohdana Stěničková - výchovná poradkyně (VP) pro společné vzdělávání (inkluze)

Mgr. Ilona Vodičková - výchovná poradkyně (VP) pro volbu povolání (kariérní poradenství)

 

Mgr. Michaela Štípská - školní metodička prevence - (ŠMP) (rizikové chování žáků)

Oblasti primární prevence:

 • násilí a šikana
 • záškoláctví
 • kriminalita, delikvence, vandalismus ...
 • ohrožení mravnosti a mravní výchovy mládeže, sexuální obtěžování
 • xenofobie, rasismus, intolerance
 • užívání návykových látek
 • patologické hráčství (gamblerství)
 • syndrom týraných a zneužívaných dětí

 

Kompetence a oblasti činnosti v rámci výkonu ŠMP:

 • nezdravé vztahy v kolektivu třídy a mezi žáky školy (klima třídy a školy)
 • experimenty žáků s návykovými látkami (omamnými a psychotropními) a jejich užíváním
 • vandalismus, krádeže, ničení osobních věcí žáků ve škole a školního majetku
 • fyzické a psychické ubližování a slovní napadání žáků ve škole
 • projevy rasové a menšinové intolerance
 • domácí násilí a sexuální zneužívání
 • závislost na počítačových hrách a hracích automatech
 • ... další projevy a problémy ovlivňující vzdělávání a výchovu žáků

Novinky

Kontakt

 • Základní škola Ivanovice na Hané, okres Vyškov, příspěvková organizace
  Tyršova 218/4, 683 23 Ivanovice na Hané
 • (+420) 517 363 327 - Základní škola Tyršova 218/4
  (+420) 517 363 225 - Školní jídelna
  (+420) 515 539 399 - Školní družina (přímá linka)

Fotogalerie