Československá obec legionářská

Historie - Spolky a organizace

Československá obec legionářská (ČOL)

Místní organizace byla založena 19. listopadu 1920 na ustavující schůzi v hostinci U Kumrů (Lidový dům). Jejím posláním bylo sdružit legionáře ze všech tří front 1. světové války (ruské, italské, francouzské) a pečovat o jejich sociální zařazení ve společnosti. Předsedou se stal Emil Bednář, jednatelem Vlad. Nakládal, brzy nato převzal předsednickou funkci František Herodek. Zakládajících členů bylo 25.

25. června 1923 zaslala ČOL v Ivanovicích místnímu zastupitelstvu protest proti článku klerikálních Lidových listů, v němž bylo požadováno odstranění pomníku Mistra Jana Husa z pražského Staroměstského náměstí a znovupostavení dřívějšího Mariánského sloupu. 5. července pak byla uspořádána na ivanovickém náměstí velká manifestace občanů z celého okolí (Chvalkovic, Medlovic, Drysic, Hoštic-Heroltic). Řemeslníci ten den vesměs nepracovali, obchody byly uzavřeny a starostovi odevzdána rezoluce s požadavky: prohlásit 6. červenec za státní svátek, provést rozluku církve od státu, vyloučit vliv církve na školu a vyvlastnit církevní statky.

28. října 1923 se Sokolem, divadelním spolkem Kotek a dalšími sdruženými ochotníky uspořádal ČOL velkou oslavu "Večer 28. října". Bližší podrobnosti se nezachovaly.

V dubnu 1924 v hostinci K. Kočího ve Chvalkovicích sehráli ochotníci pod záštitou ČOL divadelní hru J. Baldy "Nevěsta legionářova".

Ve zprávě o činnosti z roku 1926 je uvedeno, že k přednáškám, akademiím, veřejným projevům a podobně přidružuje se místní organizace ČOL zpravidla k sokolům nebo sociální demokracii.

14. října 1928 u příležitosti 10. výročí demonstrace pražského dělnictva pro samostatnou republiku uspořádala ČOL spolu se sociálně demokratickou stranou manifestační tábor lidu a večer divadelní představení hry Františka Šupky "Za touhou po matce" na Žabím škrku.

Z dalších let není o místní organizaci ČOL písemných zmínek, avšak účast legionářských uniforem při veřejných příležitostech připomíná její existenci.

Z její iniciativy, celé její finanční hotovosti (7 000,- Kč) a veřejné sbírky, kterou členové uspořádali, byl konečně - skoro 20 let po válce - postaven důstojný pomník padlým občanům, socha Svobody.

V důsledku politických událostí v roce 1939 organizace zanikla, po květnu 1945 obnovena, v květnu 1948 po sloučení všech odbojových organizací do komunisty ovládaného Svazu bojovníků za svobodu (SBS) byla ČOL z rejstříku vymazána.

 

Čerpáno z kroniky pana Emila Paláska "IVANOVICE NA HANÉ - Z historie k současnosti" vydané MĚSTEM IVANOVICE NA HANÉ 1998.

Novinky

Kontakt

  • Základní škola Ivanovice na Hané, okres Vyškov, příspěvková organizace
    Tyršova 218/4, 683 23 Ivanovice na Hané
  • (+420) 517 363 327 - Základní škola Tyršova 218/4
    (+420) 517 363 225 - Školní jídelna
    (+420) 515 539 399 - Školní družina (přímá linka)

Fotogalerie