Beseda SVATOPLUK

Historie - Spolky a organizace

Řemeslnicko-živnostenská beseda SVATOPLUK

Pro trvalejší neshody s vedením Čtenářsko-pěveckého spolku Veleslavín hlavně v odběru novin a časopisů dosavadní členové Jakub Macalík, Josef Zapletal, Karel Langer, Jan Navrátil, Antonín Otevřel, Matouš Králík, František Kroutilík, Alois Kellner, J. Veselý a Josef Vydra vystoupili a 3. září 1892 si založili nový čtenářský a vzdělávací spolek s názvem Řemeslnicko-živnostenská beseda SVATOPLUK v Ivanovicích na Hané. Spolkové stanovy z roku 1893 podepsané Engelbertem Blažkem (malíř pokojů) se v archivu zachovaly. V kapitole II. "Účel spolku" je uvedeno:

"Šířit vědomosti o věcech průmyslu, řemesla, živností a všeobecného vzdělání se týkajících, povzbuzovati k činnosti průmyslové, řemeslnické a živnostenské, podporovati členy své všestranně, jmenovitě v nemoci, chudobě a při zařízení pohřbu atd., zakládati odbory podporovací, podnikatelské, výstavní, literární, vzdělávací, zábavní a jiné dle potřeby a vůbec k tomu napomáhati, aby členové vždy více v oboru svém i všeobecně vzdělávali se, pak aby duševní i hmotné zájmy jejich co nejvíce byly chráněny a pěstovány."

Prvním předsedou byl zvolen Jakub Macalík, prvním jednatelem Josef Vydra. Spolkovou místnost měl Svatopluk v hostinci U Havlíků (č. 155). Osmého července 1894 uspořádal velkou slavnost svěcení spolkového praporu, které provedl P. Kubíček, ivanovický farář. S tímto praporem se pak zúčastňoval různých slavností a veřejných shromáždění v místě i okolí. V roce 1898 byl předsedou spolku Rajmund Nakládal.

Jako spolek vzdělávací měl kromě vlastní čítárny i knihovnu. V době, kdy ji daroval obci, spolu s Veleslavínem a Libuší k založení knihovny obecní, čítala přes 400 svazků.

O divadelní ochotnické činnosti Svatopluka svědčí jen několik záznamů. Hrálo se spíše příležitostně nežli soustavně, i když v lednu 1909 byl ustaven samostatný divadelní odbor z iniciativy Karla Grecmana.

Ani ostatní spolkovou činnost ve smyslu citovaných stanov dnes už nelze doložit. Prostě není ani ústních ani písemných pramenů. Jisté je, že v březnu 1938 prodal nějakou část svého inventáře divadelnímu odboru DTJ, že v roce 1939 byl předsedou Cyril Skopal a pokladníkem Jan Černý (z Trávníku), a že na schůzi 19. května 1946 za předsednictví Cyrila Skopala a za přítomnosti osmi členů, a to Jana Černého, Matouše Bolelouckého, Karla Grecmana, Engelberta Blažka, Hugo Hladkého, Rudolfa Havlíka, Josefa Kurky a Cyrila Bednáře bylo usneseno spolek pro nečinnost rozpustit a spolkový prapor uložit do Muzea města Vyškova. Sám společenský vývoj  ukončil jeho historické poslání.

Neúplný seznam divadelních představení "Svatopluka":

22. 5. 1893 Eliška Pešková: "Cikánka a její děti"
4. 3. 1894 ??? "Žebračka a její syn"
24. 3. 1895 ??? "Chudý písničkář"
21. 10. 1895 ??? "Farář z Podlesí"
3. 5. 1896 ??? "Dvě Růženy"
26. 6. 1898 Ladislav Stroupežnický: "Paní mincmistrová" (s Veleslavínem u příležitosti stého výročí narozenin Františka Palackého)
19. 11. 1899 ??? "Kříž u potoka" (hudba Šimon Macalík)
20. 10. 1907 ??? "Z české domácnosti"
?? ?? 1914 Julius Zeyer: "Radúz a Mahulena"
15. 3. 1919 ??? ??? (Řemeslnický dorost ve prospěch chudých dětí)
?? 4. 1922 ??? "Mlsný kocour"

 

 

Čerpáno z kroniky pana Emila Paláska "IVANOVICE NA HANÉ - Z historie k současnosti" vydané MĚSTEM IVANOVICE NA HANÉ 1998.

Novinky

Kontakt

  • Základní škola Ivanovice na Hané, okres Vyškov, příspěvková organizace
    Tyršova 218/4, 683 23 Ivanovice na Hané
  • (+420) 517 363 327 - Základní škola Tyršova 218/4
    (+420) 517 363 225 - Školní jídelna
    (+420) 515 539 399 - Školní družina (přímá linka)

Fotogalerie