Otázky školního stravování

Školní jídelna

Co Vás zajímá o školním stravování?

 • Školní stravování je služba organizovaná a dotovaná státem, a stát proto pro něj stanovuje poměrně přesný režim a pravidla. Obecné zmínky o školním stravování lze nalézt ve školském zákonu č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání. Další pravidla pak stanovuje vyhláška č. 107/2005 Sb., o školním stravování.

 

 • Dotované školní stravování je možno poskytovat pouze tehdy, jestliže splňuje požadavky dané vyhláškou č. 107/2005 Sb.

 

 • Vyhláška stanovuje dva základní požadavky:
 1. Finanční limit na nákup potravin, z nichž bude jídlo připraveno,
 2. Průměrnou měsíční spotřebu určitých druhů potravin na jeden oběd (tzv. "spotřební koš").

 

Dalším předpisem, který výrazně koriguje provoz školních jídelen, je vyhláška č. 137/2004 Sb., která obsahuje velmi přísná hygienická pravidla, kterými se každá školní jídelna musí řídit.

 

 • Jak se stanovuje cena oběda?

Cena oběda se skládá ze tří částí: potraviny, mzdy a režie.

O tom, kolik stojí nákup potravin, zda jejich nákupní cena klesá nebo stoupá, je možné se snadno přesvědčit.

Další, tedy mzdové a režijní náklady (energie, údržba, opravy, stroje, zařízení, vybavení ...) pak závisí na konkrétních podmínkách každé školní jídelny a kuchyně.

Zákonní zástupci žáků (rodiče) hradí pouze náklady na pořízení potravin, nikoliv mzdové a režijní náklady.

 

 • Skladba jídelníčků

V České republice neexistují přesně předepsané normy (receptury) pro školní stravování. Jsou pouze některé, jež se obecně doporučují, ale ani těch nemusí školní jídelna využívat. Nelze však zjednodušeně konstatovat, že školní jídelna může vařit cokoliv. Musí se vejít do stanovených finančních limitů a současně musí do jídelníčků zařazovat zejména ryby, luštěniny, mléčné výrobky, ovoce, zeleninu ... .

 

 • Jídlo po dobu nemoci a v průběhu prázdnin

Školský zákon umožňuje odebírat dotované jídlo ve školní jídelně pouze v době školního vyučování a jen tehdy, je-li dítě vyučování přítomno. Za dobu vyučování se považují také školní výlety, soutěže a další akce podobného charakteru. Jestliže dítě onemocní, lze za dotovanou cenu zakoupit oběd pouze v první den nemoci, následně již ne!

 

 • Dietní strava

V jídelnách přibývá dětských strávníků, kteří vyžadují dietní stravu. Příprava dietních jídel s sebou nese odborné znalosti a patřičně proškolenou pracovní sílu, která ve školních jídelnách obvykle schází... Vždy záleží na konkrétních možnostech každé školní jídelny.

Novinky

Kontakt

 • Základní škola Ivanovice na Hané, okres Vyškov, příspěvková organizace
  Tyršova 218/4, 683 23 Ivanovice na Hané
 • (+420) 517 363 327 - Základní škola Tyršova 218/4
  (+420) 517 363 225 - Školní jídelna
  (+420) 515 539 399 - Školní družina (přímá linka)

Fotogalerie