Desatero ke snížení rizik

Prevence rizikového chování

Desatero pro rodiče

V následujícím materiálu naleznou rodiče deset aktivit, kterými mohou přispět ke snížení rizika, že jejich dítě začne brát drogy ...

1)  POHOVOŘÍM SI S DÍTĚTEM

 • řeknu svému dítěti, jaký mám postoj k drogám a co si o nich myslím
 • řeknu svému dítěti, co udělám, když zjistím, že drogy užívá (zkouší)
 • poradím mu, jak se zachovat, až mu bude některý z jeho kamarádů drogy nabízet

 

2)  PRAVIDELNĚ BUDU HOVOŘIT SE SVÝM DÍTĚTEM O TOM, CO HO V SOUČASNOSTI TRÁPÍ, NEBO O ČEM NEJVÍCE PŘEMÝŠLÍ

 • zeptám se, co mé dítě nejvíce trápí
 • pozorně ho vyslechnu - nebudu to hodnotit ani mu unáhleně radit, přikazovat či zakazovat
 • řeknu mu, jak to na mě působí a co si o tom myslím
 • sdělím mu, co bych dělal(a) na jeho místě já

 

3)  PRAVIDELNĚ BUDU PŮSOBIT NA SEBEVĚDOMÍ SVÉHO DÍTĚTE

 • aspoň třikrát denně si najdu důvod k jeho pochvale, nebo k projevu uznání
 • pokud se mi vyskytne příležitost, kladně zhodnotím své dítě třetí osobě (v rodině, u přátel atd.) v jeho přítomnosti
 • v případě jeho neúspěchů ho povzbudím a projevím víru, že to příště dokáže

 

4)  BUDU SVÉ DÍTĚ VYCHOVÁVAT K ZODPOVĚDNOSTI ZA JEHO CHOVÁNÍ

 • pokud mé dítě překročí výchovná pravidla v rodině, umožním mu, aby si za to neslo následky
 • pokud mé dítě překročí pravidla školy, nebudu mu usnadňovat nesení následků, ani ho omlouvat
 • budu vždy dítěti připomínat, že za každé chování si sami neseme následky a jsme za ně odpovědni

 

5)  BUDU SVÉ DÍTĚ BEZPODMÍNEČNĚ PŘIJÍMAT A MÍT HO RÁD

(Bezpodmínečné přijetí znamená, že mám své dítě rád(a) bez jakýchkoliv podmínek, že ho mám stejně rád(a), ať je hodné nebo zlobí, že svou lásku k němu ničím nepodmiňuji).

 • pokud se budu na své dítě zlobit, řeknu mu, že se na něj zlobím za jeho nevhodné chování, ale že to nic nemění na tom, že ho mám rád(a)
 • pokud bude dítě zlobit, nebo se nevhodně chovat, budu vždy hodnotit chování a jednání, nikoliv jej nehodnotím stylem "Ty jsi nešika, Ty jsi hloupý", ale "to se Ti nepovedlo, tohle jsi udělal nešikovně, příště to zkus takhle a třeba se to podaří". Při vytýkání nedostatku je důležité poskytnout dítěti alternativu jiného chování a povzbuzení, že to příště dopadne lépe.

 

6)  BUDU SVÉ DÍTĚ UČIT UMĚNÍ ODMÍTNOUT

 • budu své dítě učit, že odmítnout kamaráda, neznamená ztratit ho
 • dítě by mělo vědět, že je možné odmítnout i dospělého člověka, jestliže se k němu chová způsobem, který je mu divný; ubezpečím dítě, že se na něj nebudu zlobit, jestliže se mi svěří - pokud se mi svěří, vždy ocením jeho důvěru vůči mé osobě

 

7)  BUDU UČIT SVÉ DÍTĚ K SEBEKÁZNI

 • s ohledem na věk budu svému dítěti přidělovat povinnosti a budu trvat na jejich pravidelném plnění
 • postupně budu vyžadovat, aby své povinnosti pravidelně plnilo bez mého připomínání a kontroly

 

8)  NAUČÍM SVÉ DÍTĚ POZITIVNÍMU VIDĚNÍ SVĚTA

 • budu své dítě učit hledat ve všem také dobré stránky, uvědomovat si, že jen máloco je v životě "černé" nebo "bílé"
 • budu projevovat důvěru v jeho síly, které má a které může uplatnit při překonávání obtíží
 • budu podporovat rozvoj humoru při pohledu na svět při zachování zodpovědného přístupu k řešení problému

 

9)  POVEDU SVÉ DÍTĚ K AKTIVNÍMU TRÁVENÍ ČASU

 • budu upřednostňovat takové trávení volného času, kdy dítě musí vyvíjet vlastní aktivitu, omezím sledování televize a případně i hraní počítačových her, zajistím dítěti přiměřené množství zájmových činností
 • budu mít přehled o tom, co dělá v době, kdy není ani ve škole, ani v kroužku, ani v mé přítomnosti (jedná se především o dobu od skončení školy do našeho odpoledního setkání)

 

10) BUDU SE ZAJÍMAT O TO, S KÝM MÉ DÍTĚ KAMARÁDÍ A JAKÉ JSOU JEHO POSTOJE K NÁVYKOVÝM LÁTKÁM

 • budu se zajímat o kamarády dítěte, o jeho vztah k nim, o to, jací jsou, jak se chovají, co si o nich mé dítě myslí a jak jsou pro něj důležití

 

PŮL HODINY DENNĚ PRO MÉ DÍTĚ

 • Vytvořím pravidelnou chvilku, kdy budu své dítě poslouchat.
 • Nebudu ho při tom hodnotit, odsuzovat ani kritizovat.

Jinak se dítě uzavře a příště mi nic nesdělí a raději mne odbude slovy, že je vše v pořádku sad

PhDr. Helena Vrbková, o. s. Život bez závislostí - www.zivot-bez-zavislosti.cz

Novinky

Kontakt

 • Základní škola Ivanovice na Hané, okres Vyškov, příspěvková organizace
  Tyršova 218/4, 683 23 Ivanovice na Hané
 • (+420) 517 363 327 - Základní škola Tyršova 218/4
  (+420) 517 363 225 - Školní jídelna
  (+420) 515 539 399 - Školní družina (přímá linka)

Fotogalerie