Informace o činnosti

Školní družina

Informace o činnosti školní družiny

Školní družina (dále jen ŠD) se nachází v budově školy na Wiedermannově ulici č. 211/1 a v budově školy na Tyršově ulici č. 218/4. Jejími součástmi jsou tři oddělení (ŠD I, ŠD II a ŠD III). I. i II. oddělení ŠD najdete v přízemí budovy Wiedermannova, III. oddělení ŠD pak ve 2. patře budovy Tyršova. Ke svým aktivitám rovněž využíváme školní dvůr, prostor před školou (Oranžové hřiště), sportovní halu, hřiště na školním dvoře, sokolovnu a malou tělocvičnu.

Nabízíme dětem možnost zajímavého a aktivního trávení volného času. Jednotlivé činnosti směřujeme nejen k rozvoji vědomostí a dovedností dětí, ale nabízíme také aktivní odpočinek a relaxaci. Vedeme děti k tvořivosti a rozvíjíme jejich estetické vnímání. Podporujeme u nich citlivé vztahy k lidem, k přírodě, učíme je chránit si své zdraví, vedeme je k otevřené komunikaci, rozvíjíme schopnost spolupracovat a respektovat ostatní. Pracujeme s nimi prostřednictvím celoročních programů. Témata programů jsou vybírána tak, aby byla pro děti přínosná, ale zároveň zajímavá a zábavná.

Pro školní rok 2022/2023 jsme připravili program s názvem "Z POHÁDKY DO POHÁDKY".

Naším cílem je, aby se u nás děti bavily, cítily pohodu, bezpečí, klid a aby se každý den rády vracely.

Telefonní spojení do ŠD I a ŠD II: (+420) 515 539 399   Telefonní spojení do ŠD III: (+420) 517 363 327 kl. 16

Vychovatelky: I. oddělení - Anna Loubalová, II. oddělení - Milada Psotová, DiS., III. oddělení - Romana Dostálová, DiS. a Bc. Petra Hrdá

Provozní doba ŠD: ranní družina - 6:30 hodin až 7:30 hodin, odpolední družina - 11:30 hodin až 16:00 hodin

Platba za ŠD: Pobyt dětí ve ŠD je za úplatu, kterou stanovuje ředitel školy. Poplatek činí 100,- Kč / měsíc a vybíráme jej 2x ročně. Od školního roku 2020/2021 se hradí pouze bezhotovostně na účet číslo 295017589/0300. POZOR! Vždy je nutné zadat variabilní symbol, kterým je rodné číslo dítěte. Do poznámky uveďte jméno a příjmení dítěte.

První platba za období záříprosinec 2022: 400,- Kč, splatnost do 15. 10. 2022.

Druhá platba za období ledenčerven 2023: 600,- Kč, splatnost do 15. 01. 2023.

Společně s poplatkem vybíráme ještě 100,- Kč (příspěvek na pomůcky). Tuto částku odevzdáváme vychovatelkám v oddělení, které navštěvuje Vaše dítě.

Přihlášení dítěte do ŠD: Dítě přihlašuje rodič nebo zákonný zástupce zápisním lístkem (Přihláškou do ŠD) na celý školní rok. Přihlášku obdržíte první den nového školního roku, nebo si ji můžete stáhnout na webových stránkách školy. Při zvažování odchodu dítěte ze ŠD Vás žádáme o následující - v době od 13:30 hodin do 15:00 hodin probíhá hlavní zájmová činnost. Vyzvedávejte si proto své děti v době po vyučování do 13:30 hodin, dále potom v době od 15:00 hodin do 16:00 hodin, abyste nenarušovali probíhající program. Prosíme o dodržení této doby! Děkujeme za pochopení.

Osobě, která nebude uvedena v přihlášce, nemůže být dítě předáno. Samostatný odchod dítěte ze ŠD v jiném čase, než je uvedeno v přihlášce, je možný pouze na písemnou žádost rodičů v "Družináčku" (tj. deníček, který dítě obdrží během prvního seznamovacího týdne).

Pokud bude dítě pravidelně odcházet samo, musí být tato skutečnost uvedena na zadní straně přihlášky do ŠD.

Režim dne ve ŠD:

Ranní družina: 6:30 hodin až 7:30 hodin - hry dle vlastního výběru dětí

Odpolední družina: 11:30 hodin až 12:30 hodin - příchod dětí do ŠD, oběd

                            12:30 hodin až 13:30 hodin - odpočinková a relaxační činnost

                            13:30 hodin až 15:00 hodin - hlavní zájmová činnost

                            15:00 hodin až 16:00 hodin - spontánní aktivity, individuální odchody domů

Organizační zajištění ŠD:

Děti se ve ŠD převlékají do pohodlného sportovního oblečení, lze použít i školní cvičební úbor. Aktovky nebo batohy mají po celou dobu uloženy ve školní šatně. Během celého odpoledne je pro děti zajištěn pitný režim, připravujeme jim šťávu ze sirupů, které si každé dítě přinese v průběhu měsíců září a února, používají vlastní láhve, které jim, prosíme, řádně podepište na čitelném místě - předejdeme tak zbytečným ztrátám.

Při příchodu do ranní ŠD zvoňte, prosím, pouze na DRUŽINA I; odpoledne jsou v provozu oddělení I a II do 15:00 hodin. Proto při odpoledním vyzvedávání dětí zvolte oddělení, které navštěvuje Vaše dítě (DRUŽINA I nebo DRUŽINA II). V době od 15:00 hodin do 16:00 hodin zvoňte na DRUŽINA II. ŠD III je v provozu od 12:30 hodin a pouze do 15:30 hodin. Při odpoledním vyzvedávání dětí zvoňte "B 16". Po telefonickém spojení s vychovatelkou vyčkejte před budovou školy, Vaše dítě bude posláno do šatny. Pokud budeme v tělocvičně, na školním dvoře nebo na vycházce, vždy vyvěsíme na viditelném místě, kde se nacházíme.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Novinky

Kontakt

  • Základní škola Ivanovice na Hané, okres Vyškov, příspěvková organizace
    Tyršova 218/4, 683 23 Ivanovice na Hané
  • (+420) 517 363 327 - Základní škola Tyršova 218/4
    (+420) 517 363 225 - Školní jídelna
    (+420) 515 539 399 - Školní družina (přímá linka)

Fotogalerie