Sportovní oddíly a odbory

Šachový oddíl

Šachový oddíl

Šachy jako společenská hra se v Ivanovicích hrály jak v soukromí, tak zároveň s kartami ve všech hostincích. Zvláště v období Protektorátu bylo hráčů tolik, že při šachové simultánce mezinárodního mistra ing. Šajtara ve velkém sále Besedního domu, stačili obsadit všech 40 šachovnic.

Šachový oddíl jako jeden ze sportovních oddílů TJ Slovan založil a byl jeho předsedou v roce 1957 Josef Lukeštík. Přihlásilo se sice jen 15 hráčů, ale hned bylo družstvo přihlášeno do okresní soutěže šachové sekce OV ČSTV a mimo to sehráno i několik přátelských utkání (například 13. 10. v Kojetíně s TJ Slavoj).

V příštích dvou letech se oddíl okresní soutěže mužstev nezúčastnil, pouze 3 členové hráli v okresní soutěži jednotlivců. Byly hrány jen přátelské zápasy a uspořádána soutěž o přebor jednoty. Rokem 1960 počínaje se zúčastňoval oddíl okresní soutěže družstev pravidelně až do roku 1972 včetně. Počet členů se v té době pohyboval mezi 14 až 19 a kromě nedostatku mladých hráčů chyběla oddílu i vhodná místnost pro tréninky a zápasy. Náboru nových členů nepomohla ani propagační simultánka předního brněnského šachisty profesora Lendla (1962).

V roce 1964 získal MVDr. Zbořil II. výkonnostní třídu, o dva roky později také Josef Bednář. 19. června 1966 uspořádal oddíl Memoriál K. Kvapila jako vzpomínku na zemřelého člena a vášnivého šachistu. Nejlepšího umístění - 2. místo v okresním přeboru družstev - dosáhl oddíl v roce 1967. Ani patronát nad šachovým kroužkem Základní devítileté školy nerozmnožil v budoucnu členskou základnu. Jen dorostenec Vojtěch Bábek, který na celostátním soustředění v Rýmařově roku 1968 se umístil na 2. místě a získal II. výkonnostní třídu, byl zařazen do družstva mužů.

V roce 1973 se oddíl okresního přeboru družstev už nezúčastnil, pouze v soutěži jednotlivců skončil Vojtěch Bábek třetí. Z pověření šachové sekce OV byl uspořádán okresní přebor v bleskové hře v Besedním domě. Ze 13 hráčů skončil jako 4. dr. Zbořil. Další roky jsou už dobou skomírání. Počet členů postupně klesá až na 4 (v roce 1979), a tak rokem 1980 oddíl zaniká.

Ve funkci předsedy oddílu působili po Josefu Lukeštíkovi od roku 1966 Josef Bednář, 2 roky (1967 - 1968) Jan Krčmař a od roku 1970 dr. Zbořil, který také pracoval v okresní šachové sekci. Šachy jako sportovní odvětví v Ivanovicích zanikly. Jako společenská hra ještě semtam přetrvávají. Zatím.

 

Čerpáno z kroniky pana Emila Paláska "IVANOVICE NA HANÉ - Z historie k současnosti" vydané MĚSTEM IVANOVICE NA HANÉ 1998.

Novinky

Kontakt

  • Základní škola Ivanovice na Hané, okres Vyškov, příspěvková organizace
    Tyršova 218/4, 683 23 Ivanovice na Hané
  • (+420) 517 363 327 - Základní škola Tyršova 218/4
    (+420) 517 363 225 - Školní jídelna
    (+420) 515 539 399 - Školní družina (přímá linka)

Fotogalerie