Kariérní poradenství

Úprava přijímacího řízení

PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ NA STŘEDNÍ ŠKOLY - ÚPRAVA PRO ŠKOLNÍ ROK 2020/2021

AKTUÁLNÍ INFORMACE KE DNI 30. 11. 2020

 

PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ NA VÍCELETÁ GYMNÁZIA

V případě víceletých gymnázií MŠMT předpokládá standardní průběh přijímacího řízení, a to jak co se týká termínů pro podání přihlášek, tak konání jednotné přijímací zkoušky a zachování dvou termínů zkoušky. Zde se tedy v podstatě nic nemění oproti dřívějšímu stavu.

 

PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ NA ČTYŘLETÉ MATURITNÍ OBORY

V případě čtyřletých oborů vzdělání s maturitní zkouškou uchazeč podává standardně přihlášku na dvě školy, ředitel školy však bude mít možnost rozhodnout, zda se v případě jeho školy bude konat v rámci přijímacího řízení jednotná přijímací zkouška nebo školní přijímací zkouška, či od obou zkoušek za stanovených podmínek ustoupí. "V případě čtyřletých maturitních oborů bude mít každý ředitel školy možnost rozhodnout, zda v rámci přijímacího řízení uplatní, či neuplatní jednotnou přijímací zkoušku CERMATu s tím, že by tato zkouška proběhla standardně ve dvou termínech. MŠMT tedy v tomto školním roce nebude trvat na zahrnutí jednotné přijímací zkoušky do přijímacího řízení a umožní ředitelům škol nahradit ji školní přijímací zkouškou."

V případě, že počet podaných přihlášek nebude převyšovat předpokládaný počet přijímaných uchazečů, bude moci ředitel školy následně sám rozhodnout, zda bude jakoukoliv formu přijímací zkoušky na své škole vůbec konat či rozhodne o přijetí uchazečů bez konání zkoušky. Střední školy pak budou moci také rozšířit okruh vysvědčení, která budou v rámci přijímacího řízení zohledněna. Kritéria u jednotlivých škol vyhlásí ředitelé škol ve standardním termínu do 31. ledna 2021 s tím, že školní přijímací zkouška může proběhnout také distančním způsobem. Termín pro podání přihlášky pro první kolo zůstává zachován na 1. března 2021.

 

PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ NA UMĚLECKÉ OBORY A KONZERVATOŘE

U talentových zkoušek u uměleckých oborů (konzervatoří) je hlavní změnou prodloužení období konání tohoto typu zkoušky, a to od 4. až do 31. ledna 2021. Původní termíny byly u těchto oborů vzdělávání zhruba o polovinu kratší. U oborů gymnázií se sportovní přípravou se pak budou talentové zkoušky konat v termínu od 2. ledna do 31. března 2021 s tím, že původně byl termín jen do poloviny února.

 

Vysvětlivky:

"červený text" - aktuální; "přeškrtnutý text" - původní informace (nyní již neplatná)

Leden

4. 1. - 15. 1. 2021

4. 1. - 31. 1. 2021

Talentové zkoušky do oborů středního vzdělávání s talentovou zkouškou mimo Gymnázium se sportovní přípravou.
 

4. 1. - 15. 2. 2021

4. 1. - 31. 3. 2021

Talentové zkoušky do oboru vzdělání Gymnázium se sportovní přípravou.
 

15. 1. - 31. 1. 2021

4. 1. - 31. 1. 2021

Talentové zkoušky v konzervatoři.
  do 20. 1. 2021 Sdělení o výsledku talentové zkoušky v oborech středního vzdělávání s talentovou zkouškou, s výjimkou oboru Gymnázium se sportovní přípravou (toto se nahradí vyhlášením výsledků přijímacího řízení viz níže s datem 5. 2. - 15. 2. 2021).
  do 31. 1. 2021 Žáci ZŠ podávající přihlášku do oborů vzdělání s talentovou zkouškou obdrží zápisový lístek.
  do 31. 1. 2021 Ředitel střední školy vyhlásí 1. kolo přijímacího řízení (s výjimkou oborů vzdělání s talentovou zkouškou).
Únor 5. 2. - 15. 2. 2021 Vyhlášení výsledků přijímacího řízení u oborů vzdělání s talentovou zkouškou a u konzervatoří, s výjimkou oboru Gymnázium se sportovní přípravou.
  do 20. 2. 2021 Sdělení o výsledku talentové zkoušky do oboru vzdělání Gymnázium se sportovní přípravou.
Březen do 1. 3. 2021 Odevzdání přihlášky do oborů vzdělání bez talentové zkoušky.
  do 8. 3. 2021 Ředitel střední školy může rozhodnout o nekonání JPZ nebo školní přijímací zkoušky, pokud počet podaných přihlášek nepřevyšuje předpokládaný počet přijímaných uchazečů (pokud si ředitel školy toto rozhodnutí vyhradil v kritériích pro přijetí) a oznámí to uchazečům způsobem umožňujícím dálkový přístup a CZVV.
  do 15. 3. 2021 Žáci ZŠ podávající přihlášku do oborů vzdělání bez talentové zkoušky obdrží zápisový lístek.
Duben do 5. 4. 2021 Sdělení o výsledku talentové zkoušky do oboru vzdělání Gymnázium se sportovní přípravou.
  12. 4. - 28. 4. 2021 Konání školních přijímacích zkoušek do 1. ročníku oborů vzdělání s maturitní zkouškou, pokud jsou vypsány.
  22. 4. - 30. 4. 2021 Konání školních přijímacích zkoušek do 1. ročníku oborů vzdělání bez talentové a maturitní zkoušky, pokud jsou vypsány.
  12. a 13. 4. 2021 Konání JPZ do čtyřletých oborů vzdělání s maturitní zkouškou a nástaveb.
  14. a 15. 4. 2021 Konání JPZ do víceletých gymnázií.
  do 28. 4. 2021 Vyhodnocení JPZ a předání výsledků školám (řádný termín).
  do 30. 4. 2021 Vyhlášení výsledků přijímacích zkoušek u oborů vzdělání konajících JPZ.
Květen 12. a 13. 5. 2021 Náhradní termín konání JPZ.
  do 14. 5. 2021 Odevzdání zápisového lístku do oborů vzdělání konajících JPZ (s výjimkou uchazečů konajících JPZ v náhradním termínu a uchazečů přijatých na základě odvolání).
        19. 5. 2021                                              Vyhodnocení JPZ a předání výsledků školám (náhradní termín).

 

Zpracováno podle webu www.msmt.cz

Novinky

Kontakt

  • Základní škola Ivanovice na Hané, okres Vyškov, příspěvková organizace
    Tyršova 218/4, 683 23 Ivanovice na Hané
  • (+420) 517 363 327 - Základní škola Tyršova 218/4
    (+420) 517 363 225 - Školní jídelna
    (+420) 515 539 399 - Školní družina (přímá linka)

Fotogalerie