Zeměpis

Pražská NEJ

Zeměpis

Pražská NEJ

- NEJDELŠÍ

 • barokní palácová stavba - Černínský palác, Loretánské náměstí - délka průčelí 150 m
 • eskalátor - na stanici metra Náměstí Míru - 87,2 m
 • chrámová loď - chrám svatého Víta, Václava a Vojtěcha - délka 124 m
 • komunikace - Pražský okruh (v provozu 15 km)
 • mezistaniční úsek metra - Nádraží Holešovice - Kobylisy, trasa metra C - délka 2,749 km
 • most - Negrelliho viadukt - délka 1 110 m
 • náměstí - Václavské náměstí - délka 750 m
 • panelový dům - pravděpodobně dům v osmé městské části v Zelenohorské ulici - délka 300 m, osmnáct vchodů)
 • potok - Rokytka - délka toku je 36,2 km, z toho 31,5 km je na území Prahy, potok Botič má délku 33,5 km, na území Prahy z délky toku připadá 21 km
 • ulice - Strakonická ulice - měří 15,5 km

 

- NEJHLUBŠÍ

 • stanice metra - Náměstí Míru - hloubka 53 m
 • studna - studna na 3. nádvoří Pražského hradu - hloubka 70 m

 

- NEJKRATŠÍ

 • mezistaniční úsek metra - Hlavní nádraží - Muzeum (trasa metra C) - délka 425 m
 • most - Svatopluka Čecha - délka 169 m
 • potok - Mariánský potůček u Malé Chuchle - délka 1 km
 • ulice - ulice Jiřího Červeného, P1 Kampa - měří 27 m

 

- NEJMENŠÍ

 • dům - Anežská 4/1043 - uliční fronta - 2,25 m
 • chráněné území - Motolský ordovik - rozloha 0,2 ha
 • rotunda - rotunda svatého Longina (Na Rybníčku)
 • sídliště - Invalidovna P8 Karlín (bydlí zde necelé tři tisíce obyvatel)

 

- NEJMLADŠÍ

 • vozovna tramvajová - Hloubětínská vozovna - provoz byl zahájen 11. března 1951

 

- NEJNIŽŠÍ

 • bod - 172 m n. m. (někdy se udává 177 m n. m.) Suchdol/Drahanské údolí, v místě, kde Vltava opouští hranice Prahy (dno řeky)

 

- NEJSTARŠÍ

 • barokní zahrada - Valdštejnská zahrada
 • dochovaná fontána - Zpívající fontána (1564 - 1568)
 • hotelová kniha hostů - v hotelu Radisson SAS Alcron (začala se psát v roce 1932)
 • hřbitov - Vyšehradský hřbitov (1887); u kostela sv. Petra a Pavla se pohřbívalo již v 11. století
 • kavárna - dosud otevřená - Slavia (otevřena v roce 1881 v paláci Lažanských)
 • meteorologická stanice - Klementinum (od roku 1752)
 • model Prahy - autor Antonín Langweil, vznikal v letech 1826 - 1834
 • most - Karlův most (1357)
 • nábřeží - Smetanovo nábřeží (vybudováno v letech 1841 - 1845)
 • nádraží - Masarykovo nádraží (roku 1845 zahájen provoz)
 • nemocnice - Na Františku (1354)
 • obchodní dům - Haasův dům (1871), Na Příkopě (vedle Koruny)
 • panelový dům - (i celé ČR) - v ulici U Prefy č. p. 771 v Praze 8 - Ďáblicích, byl dokončen v roce 1955
 • pivovar - U Fleků (založen 1499)
 • rotunda - rotunda svatého Martina na Vyšehradě (2. polovina 11. století)
 • sídliště - sídliště Solidarita, Praha 10 (1946 - 1949, architekti F. Jech, J. Majer, K. Storch)
 • tiskárna - Hálkova ulice, zakladatelé Dr. Eduard Grégr a syn (1861)
 • tunel železniční - jednokolejný tunel, délka 104 m, jižní okraj Stromovky, stavitel Jakub Hable, tunel je funkční dodnes jako součást tratě z Masarykova nádraží do Kladna
 • varhany - v Týnském chrámu, pocházejí z roku 1673, jejich autorem byl Němec Hans Heinrich Mundt
 • vodovod (veřejný) - zřízen roku 1348 (přiváděl vodu samospádem z pramene v místech dnešní ulice Na Rybníčku ke kašnám na Karlově a Václavském náměstí)

 

- NEJUŽŠÍ

 • dům - hotel Clementin - Seminářská ulice - šířka 3,28 m

 

- NEJVĚTŠÍ

 • barokní palác - Valdštejnský palác (vybudován v letech 1624 - 1630)
 • barokní zahrada - Valdštejnská zahrada - rozkládá se na ploše 1,7 ha
 • bronzová jezdecká socha - Jan Žižka (autor B. Kafka; výška 9 m, délka 9,6 m, šířka 5 m)
 • chrám - chrám sv. Víta, Václava a Vojtěcha (vybudován v letech 1873 - 1929; délka 124 m, největší šířka 60 m, výška klenby 33 m)
 • náměstí v Praze - (i celé ČR) - Karlovo náměstí - rozloha 80 500 m2
 • okenní růžice - chrám sv. Víta, Václava a Vojtěcha - průměr 10,4 m
 • ostrov - Císařský ostrov
 • plavecký stadion - Podolský plavecký stadion
 • povodeň - roku 2002
 • prostor románský - Bazilika svatého Jiří na Pražském Hradě
 • přírodní park - Klánovice-Čihadla (patří sem Cyrilov, Klánovický les, Počernický rybník, V Pískovně, Xaverský háj) - výměra 907,7 ha
 • sad - Královská obora - rozloha 95 ha
 • stadion - Strahovský stadion - rozloha 310,5 m x 202,5 m
 • tenisový areál - Ostrov Štvanice
 • vinice - Vinice svaté kláry v Troji - rozloha 3,5 ha
 • zvon - zvon Zikmund (visí v 1. poschodí svatovítského chrámu; největší průměr 256 cm, výška 203 cm, hmotnost 16 500 kg)
 • zvonkohra - Loretánská zvonkohra - 30 zvonů a zvonků

 

- NEJVÍCE

 • náhrobky - největší počet náhrobků z pražských kostelů má Týnský chrám, neboli chrám Matky Boží před Týnem (cca 60 náhrobků)

 

- NEJVYŠŠÍ

 • bod - nejvyšší bod Teleček - 399 m n. m. (Praha 5, lokalita Za hospodou, katastrální území Sobín (za Zličínem směr Chrášťany)
 • budova - City Tower, bývalá budova Českého rozhlasu na Pankráci - výška 109 m, 30 poschodí (budova již není majetkem Českého rozhlasu)
 • budova obytná - dům na Slunečním náměstí, P13, Nové Butovice - výška více než 84 m
 • chrámová klenba - kostel Panny Marie Sněžné, Jungmannovo náměstí - cca 34 m
 • komín - komín malešické spalovny - výška 177 m
 • most - Nuselský most - délka 485 m, šířka 26 m, výška 40 m
 • stavba - Televizní věž Žižkov - 216 m

 

- POSLEDNÍ

 • jízda autobusu značky Ikarus - provoz ukončen 1. 7. 1999 (linka č. 215 ze stanice Kačerov)
 • trolejbusová linka - provoz ukončen 15. 10. 1972 (Strahov - Vršovice)

 

- PRVNÍ

 • archivář - Karel Jaromír Erben (vytvořil první seznam názvů veřejných prostranství v Praze)
 • autobus kloubový nízkopodlažní (citybus) - vyjel 7. 1. 2002
 • autobusová linka - provoz zahájen 7. 3. 1908 (Malostranské náměstí - Pohořelec)
 • barokní palác - Valdštejnský palác (1624 - 1630)
 • barokní stavba - Kostel Panny Marie Vítězné (1611 - 1613)
 • botanická zahrada - ve 14. století, rozkládala se na místě dnešní pošty v Jindřišské ulici
 • čítárna a půjčovna knih - 17. 1. 1775 ji v Karlově ulici otevřel knihkupec W. Ch. Gerle
 • dálkový let do Prahy - 13. 5. 1911 - Ing. Jan Kašpar z Pardubic do Prahy Chuchle (vzdálenost 121 km překonal za 92 minut)
 • dostihy - 1906 Chuchle (zahájena činnost závodiště)
 • elektrická dráha (tzv. Křižíkova tramvaj) - provoz zahájen 18. 7. 1891 (z Letné do Královské obory), ukončen v roce 1902
 • hasičský sbor - založen v roce 1853 na Malé Straně (v malostranském obecním dvoře v Letenské ulici)
 • kavárna - v domě U zlatého hada, Liliová ulice (kolem roku 1708)
 • kino - zřízeno 5. 9. 1907 Viktorem Ponrepem v Karlově ulici (U modré štiky)
 • knihkupectví (samostatné) - zřídil ho humanista Tomáš Mitis z Limúz, vydavatel díla Bohuslava Hasištejnského z Lobkovic. Mitisův krámek se nacházel v Karlově koleji a v roce 1571 zde došlo poprvé v Čechách k prohlídce a zabavení nekatolických knih.
 • koňská dráha - vyjela roku 1875 od dnešního Národního divadla přes Příkopy a Poříčí ke karlínské Invalidovně
 • lanové dráhy - provoz obou byl zahájen v roce 1891: 1. lanovka vedla na letnou (provoz ukončen v roce 1922); 2. lanovka vedla na Petřín (po poslední rekonstrukci v roce 1985 je v provozu dodnes)
 • metro - provoz zahájen 9. 5. 1974 v úseku trasy C Kačerov - Sokolovská (dnes Florenc)
 • most řetězový přes Vltavu - vedl v místě dnešního mostu Legií, nazýval se řetězový most císaře Františka I. a byl postaven v letech 1839 - 1841
 • multikino - otevřeno 2. 4. 1996 v Praze 4 v ulici Arkalycká
 • osvětlení (elektrické) - roku 1884 na Václavském náměstí (40 obloukových lamp)
 • osvětlení (olejové) - roku 1723 (121 svítidel z Pražského Hradu přes Karlův most a Staroměstské náměstí k mincovně v Celetné ulici)
 • osvětlení (plynové) - prvních 200 lamp se rozsvítilo 15. 9. 1847 (svítily v Celetné ulici, na Staroměstském náměstí, v Karlově ulici, na Národní třídě a Na Příkopě)
 • ples (veřejný) - 5. 2. 1840 v Konviktu na Starém Městě
 • průchod - Železná vrata (1914) - vznikl spojením domu U dvou jelenů o jedné hlavě s domem U stříbrného medvěda
 • průvodce Prahou - vydán roku 1615 M. Martinicem
 • socha jezdecká umístěná na veřejném prostranství - svatý Jiří bojující s drakem na Pražském Hradě (1373)
 • světelný semafor - umístěn mezi ulicemi Jindřišská a Vodičkova 21. 1. 1930
 • telefonní seznam - vyšel v roce 1883
 • telefonní stanice (veřejná) - zřízena roku 1882 v domě "U Pohlů" (roh Ovocného trhu a Havířské ulice)
 • trolejbusová linka - provoz zahájen 29. 8. 1936 (ze Střešovic ke kostelu svatého Matěje)
 • veřejné městské sady - Chotkovy sady - založeny v roce 1833
 • veřejný vzlet letadlem - 2. 10. 1910 Chuchle (francouzský letec Gaubert)
 • věznice - pankrácká věznice (stavba začala na pokyn císaře Františka Josefa I. v roce 1885, dostavěna byla v červenci 1889)
 • vychovatelna se školou pro "zpustlou mládež" - otevřena 1. 10. 1883 v Libeňském zámku, byla i prvním zařízením tohoto druhu v českých zemích
 • zahrada palácová vybudovaná v návaznosti na palácový objekt - Valdštejnská zahrada (vznikla v letech 1623 - 1630)
 • židovský hřbitov - pravděpodobně v místech dnešní Míšeňské ulice

Novinky

Kontakt

 • Základní škola Ivanovice na Hané, okres Vyškov, příspěvková organizace
  Tyršova 218/4, 683 23 Ivanovice na Hané
 • (+420) 517 363 327 - Základní škola Tyršova 218/4
  (+420) 517 363 225 - Školní jídelna
  (+420) 515 539 399 - Školní družina (přímá linka)

Fotogalerie